Lachende man kijkt naar collega met een virtual reality-bril

Sneller samen nieuwe businessmodellen implementeren

Cloud maakt nieuwe businessmodellen, partnerships en diensten sneller mogelijk

Cloud biedt snelheid en schaalbaarheid

Succesvolle start-ups laten het zien. Om hun innovatieve businessmodellen te implementeren kiezen ze voor een cloud first aanpak. Dit geeft ze maximale flexibiliteit en schaalbaarheid. Dit voorkomt hoge investeringen in eigen IT of ze gebruiken de cloud om apps te ontwikkelen en snel beschikbaar te stellen. Ook voor grote ondernemingen is de cloud geschikt om nieuwe markten te betreden of nieuwe diensten te ontwikkelen.

Wij kijken uit naar jouw project!

Wij helpen je graag met de juiste experts en beantwoorden al je vragen over planning, implementatie en onderhoud van je digitaliseringsprojecten. Neem contact met ons op!

Een agile IT-infrastructuur voor digitale ecosystemen

Digitalisering heeft grote impact op bijna alle markten. Traditionele businessmodellen staan onder druk. Kleine innovatieve start-ups betreden de markt en vallen gevestigde bedrijven met succes aan. Dit vraagt om een strategische heroriëntatie. Bijvoorbeeld door slim samen te werken met startups in digitale ecosystemen waar bedrijven nauw samenwerken met klanten, partners, werknemers – en zelfs concurrenten.
Tegen deze achtergrond krijgt de IT(-infrastructuur) een geheel nieuwe rol. Deze is er niet alleen meer om bedrijfsprocessen te ondersteunen en te versnellen. IT moet agile en flexibel zijn om in korte tijd nieuwe businessmodellen, samenwerkingsverbanden en digitale diensten mogelijk te maken.

Op gestandaardiseerde cloudplatformen kun je eenvoudiger samenwerken met externe partners. Cloud computing maak procesoverschrijdende ketens mogelijk. Dit maakt oplossingen en diensten mogelijk die voorheen moeilijk door bedrijven zelfstandig waren te implementeren. Wil jouw bedrijf ook profiteren van de kracht van digitale ecosytemen? Neem dan eens contact met ons op voor een afspraak.

Klantenmagazine BEST PRACTICE

Vier bouwstenen voor een succesvolle digitale transformatie: Digital, Connectivity, Cloud en Security.

Do you visit t-systems.com outside of Netherlands? Visit the local website for more information and offers for your country.