State-of-the-art public sector IT enables organizations to embrace digitization and enhance efficiency.

Publieke sector

Nieuwe mogelijkheden door digitalisering

Globalisering en digitalisering hebben grote impact op de samenleving en daarmee op de rol van IT in de publieke sector. Het implementeren van innovatieve cloud-, digitale- en netwerkoplossingen opent een schat aan nieuwe mogelijkheden. Met name op het gebied van digitalisering heeft de publieke sector een inhaalslag te maken.

Digitalisering is de drijfveer voor efficiency in de publieke sector

Technologische innovaties hebben enorme impact op verschillende industrieën en op de levensstijl van mensen. Kijk bijvoorbeeld naar de stijging van het aantal elektrische auto’s, intelligente elektriciteitsnetten en Internet of Things. 
Digitalisering transformeert onze maatschappij en de manier waarop mensen leven, werken, communiceren en consumeren. Om bij te blijven moet de overheid hier in mee veranderen. Bijvoorbeeld in de dienstverlening aan burgers, nationale maar ook internationale veiligheid, gezondheidszorg en de wetenschap.

Verwachtingen van burgers leiden tot nieuwe uitdagingen

Digitale transformatie zorgt voor nieuwe uitdagingen. Overheidsinstanties op nationaal en lokaal niveau worden geconfronteerd met stijgende verwachtingen van burgers en moeten snellere en verbeterde diensten leveren. Toenemende dreigingen op gebied van nationale en internationale (data) veiligheid kunnen alleen worden aangepakt door goede samenwerking tussen de verschillende overheidsinstanties. En dit alles moet worden bereikt met vaak dalende IT-budgetten. 
Tegelijkertijd opent digitalisering nieuwe perspectieven. Het biedt nieuwe platformen en mogelijkheden om te communiceren met burgers, maar ook voor geavanceerd wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast is internationale samenwerking, mede mogelijk gemaakt door betere connectiviteit, cruciaal bij crisis- en rampmanagement, nationale en internationale veiligheid en veel meer. Samenvattend: innovatieve communicatie, samenwerking en clouddiensten creëren geheel nieuwe mogelijkheden om inspanningen te coördineren en om toekomstige uitdagingen te overwinnen.

Meer integratie voor een sterker Europa

IT in de publieke sector vormt de basis voor Europese integratie en samenwerking. Om in de EU internationaal competitief te blijven, is een sterke economie nodig – en een langetermijn politieke strategie. Tegen deze achtergrond is het concept van intelligente steden: future proof, digitaal en verbonden – de sleutel. Daarom zijn samenhangende digitaliseringsprogramma's binnen Europa essentieel. Toch zien we dat sommige landen achterlopen op het gebied van oplossingen voor e-governement.

Digitalisering naar voren brengen

De publieke sector moet aanzienlijke vooruitgang boeken op gebied van digitalisering. De tijd is er nu rijp voor. Innovatieve ICT-oplossingen, een moderne netwerk infrastructuur en met name schaalbare, op cloudgebaseerde oplossingen dragen hieraan bij. IT is de sleutel tot re-engineering en het stroomlijnen van processen – en het is van cruciaal belang om de overheid te moderniseren. Samengevat: Digitale transformatie van de publieke sector is essentieel om de uitdagingen van morgen te beheersen en om het concurrentievermogen te behouden in het tijdperk van globalisering.