Snelweg met auto's in vogelvlucht

Intelligente tolsystemen voor minder files

Het auto- en vrachtverkeer neemt nog steeds toe in Europa. Meer asfalt is geen oplossing. Hoe voorkomen we dat ons wegennet straks volledig vastloopt?

Betere mobiliteit met intelligent tolsysteem

De druk op ons wegennet door toename van vrachtwagens en personenauto's zal de komende jaren alleen maar toenemen. Het gevolg: overvolle binnensteden, files op snelwegen en lokale wegen. Intelligente tolsystemen met individuele betalingssystemen bieden een oplossing om een totale chaos in het verkeer te voorkomen. Satellic, onderdeel van T-Systems, behoort met tolsystemen in Duitsland, Oostenrijk en België tot de meest ervaren ICT-dienstverlener op dit gebied.

Voorkomen van toenemende CO2 uitstoot

Meerbaans snelweg met weinig auto's en licht bewolkte hemel op de achtergrond

Alleen al in Duitsland zal, volgens de resultaten van de Academie voor Ingenieurswetenschappen acatech, het aantal personenauto's in 2020 met 20 procent groeien en het vrachtverkeer zelfs met 34 procent. Hoewel auto's en vrachtwagens tegenwoordig minder broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen uitstoten, blijven de kooldioxide-emissies in het vrachtverkeer, door de toename van het verkeer, stijgen. 

Wij helpen je graag verder!

Heb je een vraag over onze dienstverlening of wil je eens van gedachten wisselen met een van onze experts? Neem dan gerust contact met ons op!

Slimme tolheffing met satellietsystemen

Uitzicht vanaf de binnenkant van een vrachtwagen met zicht op de snelweg

Overheden, logistieke bedrijven en voertuigfabrikanten zijn al volop bezig om de doorstroming te verbeteren en de uitstoot van auto's en vrachtwagens te verminderen. Diverse EU-landen hebben al intelligente tolsystemen ingevoerd om het verkeer beter te reguleren en betalen voor gebruik.

Het voordeel van deze intelligente tolsystemen: ze gebruiken een op satellieten gebaseerd systeem om de werkelijk afgelegde afstanden van auto’s en vrachtwagens te berekenen en dit om te zetten in een tolheffing. Dit resulteert in variabele tarieven, waarbij je betaalt voor gebruik van de weg in plaats van een standaard wegenbelasting. Zo zal het tijdens de spits duurder worden om de stad in te rijden dan midden op de dag of ’s nachts. Op deze manier wordt het verkeer beter verspreid over de dag en zijn er minder files.

Satellic Tolling Platform

Een witte vrachtwagen rijdt over een snelweg

T-Systems heeft een innovatief en modulair systeem voor tolheffing ontwikkeld dat in bestaande IT-systemen kan worden geïntegreerd. Het "Satellic Tolling Platform" berekent en bepaald de bijbehorende kosten met een satellietgebaseerd systeem. Voertuigen hoeven dus niet te stoppen en kunnen ook spontaan een andere route en wegtype kiezen. Voertuigeigenaren kunnen zich online registreren op internet, via een kastje in het voertuig of via speciale terminals. De voordelen:

  • Automatische gegevensverzameling en facturatie
  • Eenvoudige integratie in bestaande IT-structuur
  • Lage investering voor exploitanten
  • Geleidelijke uitbreiding naar verschillende soorten wegen mogelijk
  • Voldoet aan specificaties voor European Electronic Toll Service (EETS)
  • Ook verkrijgbaar als cloud variant "Tolling as a Service"

Tolgelden innen met digitale technologie

Om te zorgen dat intelligente tolsystemen aan de hoge eisen voldoen en betrouwbaar functioneren, is een betrouwbare partner nodig. Wij ondersteunen overheden met onze geïntegreerde oplossingen en onze digitale infrastructuur.

Naar onze strategie

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

In onze nieuwsbrief informeren we je over technologische innovaties, klantcases en de visie van onze experts. Wil jij ook op de hoogte blijven?