Detail

Het werken van de toekomst: vloeibaar werk

1-dec-2016

Werk in de 21e eeuw is niet langer statisch, maar flexibel in termen van samenwerking, soort werk en aard van de baan.
The Future of Work: Liquid Work

‘Vloeibaar werk’, vanuit het standpunt van de werknemer bezien, is een vereiste voor een perfecte balans tussen werk en privéleven en de integratie van werken en leven. Vanuit de werkgever bezien is het de vraag naar een grotere flexibiliteit van werkplek en personeelsbestand, en schaalbaarheid in de detachering van personeel.
Dat laatste komt voort uit het feit dat bijna elk bedrijf te maken heeft met de veranderingen die digitalisering brengt, of het nu gaat om interne afdelingen zoals administratie en procescontrole of naar buiten gerichte afdelingen zoals marketing. In alle gebieden wordt moderne IT toegepast: voor de implementatie en analyse van sensorgegevens, bigdata-analyse, specifieke procesondersteuning, verbetering of versnelling van communicatie, of in het netwerken van slimme hardware in het Internet der Dingen. 

Uitdagingen voor personeelsmanagement 

Digitalisering heeft zowel bedrijven als de samenleving veranderd. Hoe meer werk binnen het bedrijf gedigitaliseerd wordt, des te dieper IT doordringt in de verschillende taken, zodat een nauwe samenwerking tussen HR en IT noodzakelijk is. Dit omvat niet alleen de juridische en technische aspecten van samenwerking maar het gaat ook over het efficiënt en gemotiveerd houden van medewerkers in dynamische werkomgevingen, en het vaststellen van nieuwe HR-managementtools, die conventionele hiërarchieën en controlemiddelen vervangen. Werknemers werken steeds vaker in projectomgevingen, d.w.z. in genetwerkte teams, flexibel qua tijd en plaats, die gekenmerkt worden door een hoge mate van persoonlijke verantwoordelijkheid en platte hiërarchieën. De mondigheid van werknemers is een steeds belangrijker wordend onderwerp voor HR-professionals, naast de context van organisatieontwerp, werknemer-analytics en gedragseconomie. Om deze taken aan te kunnen zijn er technische oplossingen nodig die samenwerking ondersteunen.

De talentenstrijd vraagt om nieuwe arbeidsomstandigheden

Daarnaast zou een andere ontwikkeling meegenomen moeten worden: de groep 'digital natives' bereiken in de komende jaren managementposities op het economische, culturele en politieke terrein. Zij zullen betrokken zijn bij de verdere ontwikkeling van bedrijven, en ze zullen bedrijven duurzaam maken. Zij zijn de werknemers van de toekomst en binnenkort staan ze in de volle aandacht van HR-management, omdat nieuwe, IT-georiënteerde bedrijfstakken en afdelingen personeel nodig hebben met de juiste vaardigheden.
Demografische veranderingen zorgen er intussen voor dat deze professionals dun bezaaid zijn, hetgeen leidt tot zwaardere concurrentie tussen bedrijven. De aansluiting van arbeidsomstandigheden aan de behoeften van de nieuwe arbeidsgeneratie kan een verschil maken in de keuze van werkgever. Aan de andere kant leidt het ook tot veranderende omgevingen voor de huidige arbeidsverhoudingen. Een voorzichtige transformatie naar een tijdperk van vloeibaar werken is de sleutel tot succes. Maar de overgang wordt pas een succes als IT- en HR-afdelingen efficiënt samenwerken en samen passende oplossingen ontwikkelen. En alleen als deze ontwikkelingen voortdurend aangepast worden aan de altijd veranderde omstandigheden, wordt vloeibaar werken pas een realiteit binnen het bedrijf. Dan is de toekomstige ontwikkeling ervan verzekerd.

Dynamische werkplekken als oplossing

Volgens een IDC-onderzoek zijn in 2018 zo’n 75% van alle banen in Europa mobiel. Het thuiskantoor en de 'bring-your-own-device'-aanpak individualiseren werkomgevingen en voldoen zo aan de behoeften van de nieuwe generatie werknemers. Deze banen moeten echter wel voldoen aan het beveiligingsbeleid van bedrijven. De dynamische werkplek in de Cloud geeft de mogelijkheid gestandaardiseerde en individuele softwarepakketten te bieden in alle werksituaties, zowel binnen als buiten het bedrijf. Het levert veilig en effectief werken op vanuit alle locaties - op kantoor, vanuit huis, van samenwerkingsplekken of onderweg. Naast de overduidelijke voordelen voor werknemers, krijgen bedrijven de mogelijkheid om extern personeel flexibel te integreren, en tegelijkertijd een kostenverlaging door te voeren.