Detail

Word een innovatief leider met massa-samenwerking

30-nov-2016

Massa-samenwerking maakt het gebruik van collectieve kennis mogelijk en levert conclusies over klantgedrag. De beste innovaties ontstaan niet uit zichzelf op stille kamertjes of hermetisch afgesloten werkplekken. Integendeel. Samenwerking tussen vele mensen, mogelijk zelfs op landelijk niveau, biedt juist ongekende mogelijkheden om kennis te combineren, iets nieuws te bouwen en creativiteit te genereren. Het Amerikaanse ruimteagentschap NASA, bijvoorbeeld, weet dit als geen ander te benutten: met hun “Space Apps Challenges”,werken teams van over de hele wereld aan oplossingen voor de dringende problemen waar de wereld mee geconfronteerd wordt.
Become an innovation leader with mass collaboration

Door massa-samenwerking wordt het netwerken van vele mensen mogelijk

Het NASA-project is slechts een van de talloze voorbeelden die mogelijk worden door wat “mass-collaboration” (massa-samenwerking) genoemd wordt. In het algemeen houdt dit de collectieve inzet in van vele mensen en het gebruik van collectieve kennis. In een bedrijfsomgeving gaat dit dan om het gebied van samenwerking met klanten en partners, en dus met externe instanties. De basis hiervoor is niet alleen technisch van aard. Maar internetapplicaties zoals forums, blogs en socialmedia-platforms vereenvoudigen in eerste instantie het netwerken van vele mensen wel. Zelfs hun bereidheid om actief mee te doen aan iets, om met anderen te communiceren en hun eigen ideeën te presenteren (maar ook hun kritiek te uiten) is onmisbaar voor de massagroep.
Aan de ene kant verschaft massa-samenwerking gemakkelijk waardevolle inzichten in klantgedrag, en aan de andere kant kan hierdoor directer dan ooit tevoren met klanten gecommuniceerd worden. Dit is heel handig voor ontwikkeling. Op deze grondslag heeft massa-samenwerking twee kerntaken:
  • Ten eerste, het monitoren van de markt tot een tot nu toe onbekende hoogte, bijvoorbeeld wat betreft het evalueren van klantprofielen en de analyse van socialmedia-platforms. In verband daarmee is de naleving van databeveiliging en de transparante voorstelling van activiteiten essentieel.
  • Ten tweede, de interactie met klanten en potentiële klanten, vooral waar het gaat om het ontwerp- en ontwikkelingsproces. Dit kan betekenen dat er in een vroeg stadium feedback verkregen wordt. als ook dat er een actieve betrokkenheid is bij het ontwerp- en ontwikkelingsproces.
Het beste voorbeeld van een succesvolle campagne in de loop van massa-samenwerking is het Italiaanse automerk Fiat. Tijdens de ontwikkeling van de nieuwe 500-serie, werden potentiële klanten en stakeholders gevraagd om hun voorkeuren en suggesties. Zo konden er maar liefst 2 miljoen ontwerpideeën verzameld worden.

Massa-samenwerkingsstrategie tijdens productontwikkeling

Je hoeft geen marketingexpert te zijn om te realiseren wat zo'n bereidheid om betrokken te worden bij een merk of product aan mogelijkheden biedt. Uiteindelijk waren er al zo'n 80.000 vooruitbestellingen voor de Fiat 500 geplaatst, zelfs voordat er met de productie gestart was.
Daarmee bereikte Fiat - geheel in lijn met zijn geïntegreerde massa-samenwerkingsstrategie tijdens productontwikkeling - meerdere doelen ineens: bekendheid vergroten, waardevolle conclusies trekken (en daarmee het risico op een flop verminderen), klantinteractie verhogen, en de emotionele band met het bedrijf en/of het merk vergroten.

Conclusie

In feite zijn de mogelijkheden voor massa-samenwerking nog niet volledig uitgeput, in de economie of andere sectoren. Zo kunnen bijvoorbeeld nationale instanties in rampsituaties uit enorme middelen putten door de analyse van berichten (bijv. via Twitter en Facebook) en door een beroep te doen op gemeenschappelijke samenwerking.
In de zakelijke omgeving moeten echter een aantal zaken in overweging genomen worden. Ondernemingen moet zich bewust zijn dat alleen de actieve betrokkenheid van klanten en partners in de loop van een massa-samenwerkingsstrategie ook al moeilijk, zelfs lastig kan zijn. In dit geval mag de communicatie nooit eenrichtingsverkeer zijn; klanten verwachten dat hun suggesties, kritiek en ideeën (en daarmee zijzelf) echt serieus genomen worden. In het algemeen dient elke aanpak voor samenwerking niet alleen vanuit een technische oogpunt bezien te worden, maar moeten ook de vragen voor de bedrijfscultuur beantwoord worden. Anders gezegd, massa-samenwerking is ongeschikt voor wie niet uit zijn stille kamertje wil komen.

Verklarende woordenlijst

Massa-samenwerking duidt aan de samenwerking van vele mensen op één project. De technische basis wordt gevormd door het internet en bijvoorbeeld socialmedia-platforms. Sommige mensen maken een nauwkeuriger onderscheid tussen mass-collaboration (medewerking) en mass-cooperation (samenwerking). Bij het eerste worden de taken verdeeld, bij het laatste werkt iedereen samen aan de taken waardoor de samenwerkingsinspanning vergroot wordt.
Bigdata duidt aan het bijeenbrengen, analyseren en gebruiken van grote sets gegevens. De kunst van de juiste conclusies trekken uit zulke gegevens biedt ondernemingen een concurrentievoordeel, vooral voor ondernemingen die acteren in een zeer concurrerend klimaat.
Open innovatie is het openstellen van innovatie- en ontwikkelingsprocessen aan instanties buiten de eigen onderneming en bijvoorbeeld dus aan klanten. Dat betekent dat in de loop van een massa-samenwerkingsstrategie, potentiële klanten bij kunnen dragen aan een nieuw product.
De beginselen van Wikinomics
Het meest bekende voorbeeld van samenwerking met vele mensen is de online encyclopedie Wikipedia, waar samen aan iets groots gewerkt wordt. In hun boek Wikinomics beschrijven Don Tapscott en Anthony Williams eind 2006 al de voordelen van samenwerking en het gebruiken van massakennis, en daarmee veroorzaakten ze een ware hysterie. In hun boek beschrijven ze, d.m.v. praktische afbeeldingen, hoe zgn. “prosumenten” ontwikkelen vanuit consumenten, die actief bijdragen aan de ontwikkeling van producten en diensten. De schrijvers zagen hierin meer dan de gevolgen van trends als open source, blogs of crowdsourcing: De economie wordt geconfronteerd met geweldige veranderingen in de richting van openheid, actieve participatie en wereldwijde handel. Met Wikinomics werd het fundamentele concept van de verschillende samenwerkingsmodellen opgehelderd - nieuwe technische applicaties en de opkomst van bigdata en Cloudcomputing tillen het geheel naar een volgend niveau.