Detail

Drones en LTE: T-Systems maakt Zuid-Afrikaanse haven intelligent

16-mrt-2017

T-Systems is van start gegaan met een project van de Zuid-Afrikaanse Transnet National Port Authority om van Durban een slimme haven te maken. Beide partijen willen het vrachtverkeer in deze haven efficiënter inrichten. Hierbij gaat veel aandacht uit naar het reduceren van opstoppingen in de haven. Hiervoor zet de ICT-leverancier drone-, tracking- en sensortechnologie in.
Smart port and smart city: T-Systems is digitizing the port of Durban
De haven van Durban is de belangrijkste haven van Zuid-Afrika. Het behoort zelfs tot de drukste havens van het hele continent. Durban verwerkt maar liefst 80 miljoen ton vracht per jaar, en dat brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Zo blijft het aantal te verwerken containers flink toenemen, wat de doorgang in de haven onder druk zet. Daarnaast kampt de haven met lange wachttijden voor voertuigen die het havengebied binnenkomen. 
Ristha Joga, ICT-manager bij Transnet: “We zochten naar een toepassing die automatisch een totaaloverzicht biedt van alle activiteiten in de haven. T-Systems kwam samen met zijn partners met een oplossing waarbij alle data in één controlecentrum zijn samengebracht.” 
De oplossing behelsde de aanleg van Long Term Evolution (LTE)-netwerken en de inzet van telematische oplossingen zoals drone-, tracking- en sensortechnologieën. De integratie van deze technologieën maakt het realtime monitoren van allerlei data mogelijk. De dashboards, die op SAP HANA draaien, presenteren alle monitoringsresultaten en overige beschikbare informatie. Door dat inzicht kunnen zij eenvoudiger beslissingen nemen. T-Systems is in dit project de hoofdaannemer en levert de SAP HANA en Business Intelligence (BI)-componenten.
De drones en telematics technologie wordt door LOTS Projects geleverd en de draadloze netwerkinfrastructuur door Huawei.

Use case overtuigt klant

Smart Port Durban
De haven van Durban is Zuid-Afrika’s belangrijkste haven en een van de drukste van Afrika. T-Systems heeft de eerste fase van een innovatief initiatief voor slimme havens succesvol afgerond. Een Proof of Concept-fase legde de basis voor het vertrouwen van Transnet in T-Systems.
Aan de ondertekening van de overeenkomst ging een Proof of Concept (PoC)–fase vooraf. Deze pilotfase gaf Transnet het vertrouwen in T-Systems om de haven efficiënter en slimmer te laten inrichten. 
Ronald Salis, dealexecutive bij T-Systems: “Het doel van de PoC was de ontwikkeling van een controlecentrum. Hiermee kan Transit alle werkzaamheden stroomlijnen en realtime data-analytics in de bedrijfsprocessen opnemen. Zo hebben havenmanagers zicht op alle activiteiten die plaatsvinden in de haven. Ook maakt het de onderlinge afstemming van werkzaamheden eenvoudiger en kunnen ze resources effectiever inzetten.” 
De pilot bestond uit de volgende twee fases:
  1. In de eerste fase richtte T-Systems zich op het testen van de netwerkconnectiviteit en data-integratie van alle interne interfaces en technologieën naar een on-premise SAP HANA-database.
  2. In de tweede fase ontwikkelde het team dat zich bezighoudt met BI-data-analytics de klantinterfaces en digitale toepassingen. Hiermee kan Transnet realtime alle havenactiviteiten monitoren en intelligente rapportages daarvan uitdraaien. Om er zeker van te zijn dat het draadloze LTE-netwerk goed presteert, testte T-Systems gedurende drie maanden 18 verschillende use cases.

Innovatieve dronetechnologie

Dankzij de inzet van drones kan Transnet meerdere zaken automatiseren. Denk hierbij aan toezicht op het havengebied, het lokaliseren van boeien en het inspecteren van havenmuren of scheepsrompen.  
De komende zeven maanden zal blijken of het slimmehavenproject als blauwdruk kan dienen voor andere havens over de hele wereld.

Use case: telematische oplossingen uit de cloud

T-Systems was al eerder betrokken bij de realisatie van een andere slimme haven: de haven van Hamburg. De op één na grootste haven van Europa worstelde met uitbreiding die noodzakelijk was om aan de groeiende vraag van binnenkomend vrachtverkeer te voldoen. 
Voor een effectievere inrichting van de Duitse haven heeft Hamburg Port authorities (HPA) SmartPort Logistics in het leven geroepen. Dit aanbod stroomlijnt het management van goederenstromen, verbetert de trucktoevoer en voorkomt opstopping van de havendoorgangen. HPA pakt op deze manier de kwaliteit en de efficiëntie van de gehele logistieke keten in een keer aan. 
De havenexploitanten maken gebruik van T-Systems’ private cloudoplossing. Gebaseerd op delen van het connected car-portfolio van T-Systems, levert de oplossing toegang tot en integratie van alle relevante data in realtime. Hierdoor krijgen alle stakeholders – van haven- en fleetmanagers tot vrachtvervoerders, chauffeurs en tankstationbedienden – zicht op specifieke, op de minuut nauwkeurige informatie. Met behulp van SAP HANA verrijkt HPA hun data verder door de toevoeging van gedetailleerde informatie over weg- en brugsluitingen, bouwplaatsen en orders.