Detail

Vier tips voor een succesvolle werkplek transformatie

16-apr-2015

Werknemers willen op ieder moment, op elke locatie en met elk gewenst device met elkaar samen werken, toegang krijgen tot bedrijfsdata en –applicaties. Traditionele werkplek oplossingen voorzien vaak niet in deze behoefte en daarom is voor veel bedrijven een transformatie van de werkplek nodig. T-Systems heeft op basis van zijn ervaring vier tips opgesteld die bijdragen aan een succesvolle werkplek transformatie.
Deze vier punten versoepelen de samenwerking tussen het personeel en de IT-afdeling en verkleinen mogelijke risico’s bij dit soort transformatie projecten.
 1. Betrek de gebruiker
  Wie de verschillende bedrijfsafdelingen zonder inmenging van de gebruiker confronteert met nieuwe IT, loopt het risico aan hun behoeften voorbij te lopen. Beter is een aanpak waarbij de werknemers vanaf het begin in het middelpunt van het transformatieproject staan. Een organisatie doet er goed aan eerst de eisen van de verschillende businessunits per land in kaart te brengen en deze in IT-servicemodellen te gieten.
 2. Analyseer het applicatielandschap
  Applicaties en IT-services werken alleen naar behoren als ze nauwkeurig op elkaar zijn afgestemd. Het heeft dan ook weinig zin ze als eilandjes te benaderen en ze op die manier te migreren. De interactie tussen toepassingen en gegevens moeten nauwkeurig in kaart worden gebracht, wat moet resulteren in een IT-werkplekconcept. Speciale aandacht verdient de integratie tussen legacy-applicaties en standaardapplicaties. Wordt dit huiswerk niet goed gedaan, dan bestaat er een groot risico dat na de migratie bepaalde diensten gedeeltelijk of zelfs helemaal niet werken. 
 3. Definieer de gebruikersrollen
  Of het nu gaat om accountmanagers, inkoopmedewerkers of verkoopmedewerkers: elke gebruikersgroep heeft zijn eigen vraag naar applicaties, diensten, mobiliteit en beschikbaarheid. Houd die verschillende rollen en gebruikersprofielen in het oog tijdens de transformatie naar de digitale werkplek. Rust hen uit met de juiste apparaten en applicaties. Een goede analyse van de bestaande gebruikersprofielen voorkomt dat de geleverde IT-diensten uiteindelijk niet aansluiten bij de gebruikerswensen. 
 4. Systematisch verandermanagement
  Cloudgebaseerde IT-omgevingen zorgen vaak voor een scherpe breuk met traditionele vormen van werkplekdienstverlening. Wil de transformatie slagen, dan moet het projectteam drie belangrijke groepen in het bedrijf van het nieuwe digitale werkplekmodel overtuigen. 
 • Gebruikers
  Hanteer een gerichte communicatie richting de gebruikers. Workshops zijn een goed middel om mensen voor te bereiden op de nieuwe situatie. 
 • Afdelingsmanagers
  IT-diensten staan hoofdzakelijk in dienst van het werk op de verschillende afdelingen. Het is dan ook belangrijk afdelingsmanagers vroeg in de IT-transformatie te betrekken. 
 • IT-afdeling
  Centraliseert een onderneming zijn IT-infrastructuur, dan vrezen lokale IT-managers voor hun baan. Mogelijke weerstand van IT'ers voorkomt u door hen te overtuigen van de ontwikkelingskansen die de verandering met zich meebrengt.