Transformation in die Cloud - welche Cloud darf es sein?
Perspective House of Clouds

Data-analyse en de Cloud – de beste combinatie voor bedrijven.

6-feb-2017

Data analytics and the cloud – the optimum combination for companies.
Cloud computing vormt samen met connectivity en bandbreedte de ruggengraat van de digitalisering. Alleen deze technologie kan uiteindelijk de verwachte applicaties van het internet van dingen leven inblazen. 
Binnen slechts een paar jaar zullen miljarden machines, sensoren en andere onderdelen met elkaar in netwerken verbonden zijn. Deze genetwerkte apparaten zullen dan dagelijks miljarden gegevens verzamelen en versturen. Om deze gegevens rendabel te laten zijn, moeten ze geëvalueerd worden. Bedrijven hebben hiervoor opslagcapaciteit nodig en data-analyse zou idealiter mogelijk moeten zijn in real-time. Hiervoor is de Cloud nodig.

Hybrid cloud meets requirements of digitization

Voor bedrijven en organisaties loont het echter de moeite om deze kwestie verder uit te werken. Vooral de hybride Cloud, d.w.z. de mix tussen een openbare en een privé-Cloud, wordt hierin steeds belangrijker. ‘De sleutelrol die de hybride Cloud speelt bij het invoeren van de digitale transformatie wordt bevestigd door de geïnterviewde besluitvormers. Zij zien de grootste noodzaak voor hybride Cloud in typische digitalisatiegebieden. Naast de automatisering van bedrijfsprocessen (28 procent) zijn dat o.a. bigdata-analyse en zelfbediening voor klanten om de klantervaring te verbeteren (beide 27 procent) en de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsmodellen (24 procent).’ Dat zeggen de analisten van IDC (International Data Corporation). 
Er zijn duidelijk veel redenen voor hybride scenario’s in de context van bigdata.
Terwijl de geïnterviewde besluitvormers uit de IT- en de zakenwereld zeggen dat alleen gevoelige personeelsinformatie, bepaalde financiële en boekhoudkundige gegevens en onderzoeks- en ontwikkelingsgegevens op de eigen interne bedrijfsservers blijven, wordt een groeiende hoeveelheid gegevens opgeslagen in de openbare Cloud. De experts van marktonderzoeksbureau IDC zeggen dat daarnaast de enorme capaciteit van de openbare Cloud essentieel is om aan de nieuwe eisen van het digitale tijdperk te voldoen. 
Hybride Cloudomgevingen kunnen bijvoorbeeld door een bedrijf gebruikt worden om de opslag- en computercapaciteit van het eigen datacenter flexibel te vergroten voor testen of marketing campagnes met IaaS. Een ander voorbeeld ligt op het vlak van de applicatie. Daar kan een nu standaard geworden CRM vanuit de Cloud verbonden worden met een permanent geïnstalleerde ERP-oplossing.

Key success factor: analytical tools

Softwareproducent Tableau geeft nog een belangrijk argument voor de succesvolle combinatie van Cloud en bigdata. Het stelt dat de immense volume aan gestructureerde en ongestructureerde gegevens die door het internet van dingen geproduceerd worden, steeds vaker door Clouddiensten geleverd zullen worden. Deze gegevens zijn dan vaker heterogeen en worden geplaatst op talrijke relationele en niet-relationele systemen (zoals Hadoop clusters en NoSQL databasen). Dat leidt tot het volgende resultaat: “Terwijl innovaties op het gebied van opslag en beheersdiensten het proces van databemachtiging hebben versneld, blijft de toegang tot en het inzichtelijk maken van deze gegevens de grootste uitdaging in de slotfase. Dit heeft geleid tot een toenemende vraag naar analysemiddelen die naadloos kunnen aansluiten bij een groot aantal databronnen gehost in de Cloud en die deze kunnen combineren,” aldus de experts van Tableau. Bedrijven kunnen deze middelen gebruiken om allerlei soorten gegevens te onderzoeken en visualiseren, ongeacht waar die data is opgeslagen. Dit is van cruciaal belang om de verborgen zakelijke kansen in ivd-investeringen te identificeren.
Het is uiteindelijk ook een kwestie van geld, waardoor alles behalve bigdata-strategieën die op Cloud gebaseerd zijn nu achterhaald lijkt. Naast andere specifieke kostenaspecten, benadrukt een onderzoek van Deloitte de snellere terugverdientijden (30 procent) en grotere beweeglijkheid (29 procent) als de hoofdredenen om naar Cloud te verhuizen of om hybride databeheerconcepten in te voeren. “56 procent van de geïnterviewde managers uit IT of gespecialiseerde afdelingen zijn van plan binnen het komende jaar tot twee jaar een hybride Cloudstrategie op te zetten. Minder dan een vijfde van alle ondervraagden heeft een interne aanpak als voornaamste uitrolmodel,” zeggen de auteurs van het onderzoek, in een verwijzing naar de huidige bigdata-strategieën van bedrijven.
Samenvattend kan gezegd worden dat Cloud cruciaal is als interface voor verschillende soorten data en applicaties. Daarnaast kan alleen een hybride Cloud de flexibiliteit bieden die noodzakelijk is voor digitalisering. En dat laatste is een absolute must in de context van het internet van dingen.