Transformation in die Cloud - welche Cloud darf es sein?
Perspective House of Clouds

Publieke clouddiensten: Waar moet u rekening mee houden?

6-mrt-2017

De beste strategie om publieke clouddiensten in uw bedrijf te gebruiken - een interview met René Büst, expert in cloud computing en analist bij Crisp Research.
Public Cloud: Worauf es ankommt, welche Dienste die richtigen im Unternehmenseinsatz sind.
Publieke cloud: Welke clouddienst past het beste bij uw bedrijf? Waarom is er grote vraag naar multicloud-omgevingen?
Volgens Cloud Monitor, een enquête die regelmatig door BitKom en KPMG gehouden wordt, is de interesse uit de markt voor publieke clouddiensten weer enorm toegenomen. Meer dan één op de vier bedrijven (26 procent) verklaarden dat ze al gebruikmaken van publieke clouddiensten. Een jaar geleden was dat aantal slechts 16 procent. Dit betekent een toename van tien procent. Daarnaast heeft bijna één op de vijf bedrijven  concrete plannen om publieke clouddiensten te gaan gebruiken, of overweegt dat te doen. In 2014 was dat acht procent.

Publieke clouddiensten: niet allemaal geschikt

Bedrijven moeten zich niet laten misleiden door deze cijfers omdat niet alle publieke clouds gelijk zijn. Sommigen bieden nauwelijks beveiliging, zoals enkele samenwerkingsplatformen in Azië. Andere clouddiensten,  zoals die in Duitsland, moeten voldoen aan strenge eisen voor gegevensbeveiliging en privacywetgeving. Bovendien worden ze gehost bij een goed beveiligd datacenter op Duits grondgebied.
De Duitse Vereniging van de Internetsector (eco) en consultancybureau Arthur D. Little kwamen tot vergelijkbare bevindingen in hun gezamenlijk onderzoek van Duitse zakelijke internetactiviteiten. Zij voorspellen dat tot aan 2019 publieke clouddiensten zullen groeien tot zo'n 40 procent per jaar en noemen ze zelfs 'turbosegmenten'. Sterker nog, ze voorspellen ook dat samenhangende IT-integratiediensten, onsite-dienstverlening, juridische zekerheid, verbeterde privacybescherming en vooral de juridische aspecten daarvan, vleugels zullen geven aan Europese en Duitse bedrijven in de sector van publieke clouddiensten.

Wat er echt toe doet bij publieke clouddiensten:

Publieke clouddiensten moeten gevarieerde mogelijkheden bieden voor bedrijven. In het bijzonder moeten ze hoge prestaties leveren én de hoogste mate van beveiliging. Ze moeten snel en eenvoudig opgeschaald kunnen worden, en naadloos geïntegreerd worden in bestaande architecturen. Uiteindelijk moeten ze perfect passen bij andere cloudstructuren van een bedrijf, zoals René Büst van analysebureau Crisp Research weet (zie het interview 'Publieke clouddiensten: op zoek naar de redder in nood'.)
Daarom geloven experts zoals Büst dat bedrijven de voorkeur blijven geven aan gecombineerde omgevingen. “Strategieën voor hybride en multicloud staan bovenaan de agenda van IT-management. Zij begrijpen dat een moderne, op cloudgebaseerde IT-wereld niet alleen zwart-wit moet zijn. Er is verscheidenheid nodig om diensten en innovaties te kopen van een groter aantal cloudproviders. Private clouds lopen snel tegen hun limiet aan en bieden niet de voordelen van een publieke cloud,” aldus René Büst.
Kortom, publieke clouddiensten hebben hun plaats binnen het bedrijf verdiend. Maar ze moeten wel in staat zijn naadloos te integreren in de algehele IT, en niet een speciale status toegewezen krijgen. Wanneer ze dat bereiken, kan niets hun gestage opmars tegenhouden.

Publieke clouddiensten: op zoek naar de redder in nood. Interview met René Büst, analist bij Crisp Research.

René Büst, Crisp Research Analyst

Publieke, private, hybride - wanneer wordt welk type cloud van belang voor een bedrijf?

“Het is niet mogelijk een uitspraak in zijn algemeenheid te doen. We zien nu een groeiend aantal bedrijven die zich intensief bezighouden met de publieke cloud, volgens een 'all-in' aanpak.” zegt BüstDat betekent dat ze geen lokale IT-infrastructuur of interne datacenters meer beheren. Zij migreren alles naar publieke cloudinfrastructuren of platformen, of kopen wat ze nodig hebben volgens een SaaS-model (Software-as-a-Service). Maar deze bedrijven zijn nog in de minderheid. 

....en wat betekent dat?

Op dit moment willen bedrijven liever private cloudomgevingen gebruiken. Dat is een logisch gevolg van de traditionele oplossingen die bedrijven nog altijd voor hun IT gebruiken. Wij geloven echter dat in de toekomst de meerderheid van bedrijven zal overgaan op hybride of multicloud-architecturen, waardoor het mogelijk wordt alle facetten die nodig zijn voor hun digitale transformatie af te dekken.

En hoe kunnen bedrijven deze verschillende oplossingen gezamenlijk coördineren?

Door gebruik te maken van oplossingen voor cloudmanagement die een interface hebben voor het meest algemene publieke cloudaanbod, en voor private cloudoplossingen. Zij bieden krachtige tools om de workloads in verschillende omgevingen te beheren en om virtuele machines, gegevens en applicaties te verplaatsen. Een andere optie voor naadloos beheer is integration Platform as a Service (iPaaS), dat integratieoplossingen biedt op basis van cloud. In het tijdperk vóór cloud, werden dit soort oplossingen ook wel 'middleware' genoemd. Zij ondersteunen de interactie tussen de verschillende clouddiensten.

Waar moeten bedrijven vooral op letten als ze deze clouddiensten gebruiken?

Men moet het gebrek aan kennis van de publieke cloud niet onderschatten, noch de uitdagingen die inherent zijn met het opzetten en uitvoeren van multicloudomgevingen. De prijs die betaald moet worden voor de voordelen van het gebruik van infrastructuren, platformen en diensten op basis van multicloud, is vaak hoog. Namelijk de kosten die voortvloeien uit de complexiteit, de integratie, het beheer en de noodzakelijk activiteiten. Multicloudmanagement en een algemeen gebrek aan ervaring met cloud zijn momenteel de grootste uitdagingen voor bedrijven.

Wat is de oplossing?

Beheerde publieke cloudproviders  positioneren zichzelf als 'redder in nood'. Zij ontwikkelen en managen de systemen, applicaties en virtuele omgevingen voor hun klanten, zowel in publieke cloudinfrastructuren als in multicloudomgevingen, in een managede cloudservicemodel.