Transformation in die Cloud - welche Cloud darf es sein?
Thema: Future Networks

Eén lijn is niet voldoende

2-jun-2017

Hybride clouddiensten verbinden met het bedrijfsnetwerk is ingewikkelder dan veel IT-experts denken. Er zijn vier hoofdfactoren van belang voor de technische verbinding.
What you must not forget about hybrid cloud connections
Antwoorden tijdens een telefonische vergadering komen met vertraging aan, of het beeld in een videoconferentie is schokkerig. Dit zijn problemen waar veel bedrijven tegen aanlopen die een voice- en videodienst vanuit een cloud afnemen. De oorzaak ervan ligt vaak niet in het datacenter van de cloud maar in de 'Cloud Connectivity', dat wil zeggen, de netwerkverbinding tussen cloud en gebruiker. Het verbinden van een cloud aan het bedrijfsnetwerk (WAN) is allesbehalve een makkelijk. Vooral als een bedrijf een hybride cloudstrategie nastreeft en dus gebruikt maakt van private- en publieke clouds. De technische eisen voor het netwerken hangen van vier factoren af.

1. Video moet vlug

Iedereen die alleen applicaties vanuit de cloud wil hebben die niet-kritisch zijn voor wat betreft de overdracht, zoals e-maildiensten of back-ups, heeft niets te vrezen. Deze zijn normaal gesproken ongevoelig voor verlies of vertraging van datapakketten en werken derhalve met elk type cloud connectie. Het tegenovergestelde geldt bij het verbinden van cloud ERP-systemen (enterprise resource planning) of real-time applicaties zoals video en IP-telefonie vanuit de cloud. Deze stellen erg hoge eisen aan gegevensoverdracht. Voor voice, bijvoorbeeld, beveelt de normalisatie-organisatie ITU-T aan een verliespercentage van pakketten van minder dan vijf procent en vertragingen van onder de 150 milliseconden.  Om beide laag te houden speelt niet alleen de technologie een rol, maar ook de geografische omstandigheden.

2. De aarde is groot

Je zou misschien denken dat als een internationaal bedrijf een externe cloud gebruikt, het slechts één verbinding naar het netwerk van de cloud-provider nodig heeft. Maar zo eenvoudig is het niet. Grote cloud-operators verspreiden hun datacenters vaak over verschillende gebieden. Een gebruiker in Sydney heeft toegang tot dataopslag in Australië en een gebruiker in Londen heeft toegang tot dataopslag in West-Europa. De reden hiervoor is dat hoe korter de route die de data moet afleggen, des te korter de overdracht (doorlooptijd). Dit betekent dat vooral real-time applicaties beter werken. 
Deze geografische verspreiding zou niet logisch zijn als een bedrijf slechts één verbinding maakt met de cloud, bijvoorbeeld in Frankfurt. De werknemer in Sydney krijgt dan toegang tot het datacenter in Australië via Frankfurt - en stuurt data de wereld rond. Dan ontstaan zeker doorlooptijden van meer dan 360 milliseconden. Daarom heeft een bedrijfsnetwerk meerdere regionale verbindingen met een cloud-netwerkprovider nodig. Tenminste één per continent, met meerdere vestigingen.

3. Cloud komt maar zelden alleen

Maar dat is nog niet alles. Volgens de Cicero Groep werken driekwart van grote bedrijven wereldwijd samen met meerdere cloud-providers. Dat betekent dat ze een aantal regionale verbindingen moeten bieden voor elke provider. Om dat te bereiken is enige voorkennis nodig, omdat elke provider de verbinding technisch op een andere manier invult, zijn eigen beveiligings- en configuratiespecificaties heeft en zijn eigen afrekenmodel. Een voorbeeld: sommige providers bieden in hun eigen datacenter ruimte voor de routers van de klant, terwijl anderen hun netwerk alleen verbinden aan een co-locatie-aanbieder die de klantrouters in zijn bedrijfslocatie installeert. In de toekomst wordt het misschien makkelijker voor bedrijven waarvan de netwerkproviders gepreconfigureerde  edge routers aanbieden voor netwerken met de grote cloud-operators.

4. Standaard is niet genoeg

Er worden verschillende overdrachtstechnologieën gebruikt afhankelijk van het type cloud (privé of publiek). Tot op heden gebruikt de publieke cloud de meest VPN's over internet. Maar de kwaliteit van het internetnetwerk is niet voldoende als het gaat om tijdgevoelige applicaties. Daarom gebruiken steeds meer bedrijven sterke MPLS-verbindingen voor toegang. Of ze kiezen speciale internetrouting die pakketverlies en doorlooptijden optimaliseren.
Daarentegen worden privé-clouds al bijna uitsluitend verbonden via MPLS VPN. Ethernet- of Layer 1-diensten worden alleen gebruikt als de kwaliteit of eisen voor bandbreedte nog hoger liggen, bijvoorbeeld om een cloudlocatie te verbinden aan een hoofdkantoor of om meerdere datacenters onderling te verbinden. 

Essentieel voor succes

Tot nu toe hebben veel bedrijven te weinig belang gehecht aan de netwerkaspecten bij het implementeren van hybride cloudsourcing. Dat moet veranderen. Tenslotte kan een hybride cloudstrategie alleen maar slagen als alle clouddiensten snel, veilig, rendabel en met voldoende kwaliteit verbonden worden aan het bedrijfsnetwerk.