Transformation in die Cloud - welche Cloud darf es sein?
Thema: Future Networks

"Netwerken succesfactor IT bedrijfsstrategie."

26-aug-2016

‘Dataverkeer via bedrijfsnetwerken neemt toe en daardoor is het succes van bedrijven in de toekomst afhankelijk van innovatief netwerkdesign’, zegt Patrick Molck-Ude, verantwoordelijk voor Telecommunicatie bij T-Systems International.
Patrick Molck-Ude
Patrick Molck-Ude, Managing Director Telecommunication (TC) Division

Welke rol speelt telecommunicatie in de toekomst voor bedrijven

Digitalisering verandert bedrijfsmodellen in bijna elke sector. In 2020 zullen 21 miljard “dingen”via de cloud communiceren en remote monitoring faciliteren. Naast het digitaliseren van informatie is het belangrijk dat data digitaal uit te wisselen is. Alleen dan is er meerwaarde. Digitalisering betekent dus ook digitalisering van communicatieprocessen om bedrijfsprocessen te kunnen optimaliseren. Een goed recent voorbeeld is de introductie van een virtual reality bril bij IKEA in april 2016. De meubelfabrikant ontwikkelde een app voor een virtual reality bril, waarmee klanten virtueel door de meubelcatalogus wandelen en designvariaties kunnen testen. 

Welke nieuwe eisen stelt dat aan bedrijfsnetwerken?

Deze ontwikkelingen veroorzaken een explosieve groei van dataverkeer. Tussen 2016 en 2019 zal het IP-verkeer verdubbelen. Bovendien groeit het aantal en type applicaties die worden gebruikt op mobiele apparaten, M2M (machine-to-machine) communicatie en cloud. Dit zijn applicaties die heel andere eisen stellen aan de datatransmissie en soms concurreren om netwerkcapaciteit. Toch verwacht de gebruiker, dat de prestaties stabiel en constant blijven. Bovendien vindt communicatie met bedrijfsnetwerken vaker mobiel plaats. Gevoelige data moet daarom automatisch en gecodeerd, voor mobiele toestellen, beschikbaar zijn. Netwerken zijn de basis voor digitalisering en vereisen duidelijk betere bandbreedte, beschikbaarheid en veiligheid. 

Zijn de huidige netwerken daarop voorbereid?

Molck-Ude: Ondernemingen hebben netwerkdesign 2.0 nodig, maar veel bedrijven hebben hun lokale- en WAN-netwerken verwaarloosd. Waarom? Het antwoord is simpel. Gewoon omdat het functioneerde. Net als water en stroom. Daarom hebben veel bedrijven geen telecommunicatiestrategie en vernieuwen ze hun netwerken niet. Tegenwoordig werkt dat niet meer zo. Nieuwe eisen voor digitalisering maken klassieke netwerken namelijk erg kwetsbaar, terwijl duurzame netwerken vitaal zijn voor toekomstig succes. Veel bedrijven moeten snel een slag gaan maken. 

Hoe ziet netwerkdesign 2.0 er precies uit?

Molck-Ude: Toekomstige netwerken zijn multifunctioneel. Ze gebruiken verschillende technologieën en kiezen automatisch voor elk doel het passende transmissietype: efficiënt MPLS, goedkope Internet-VPN of ethernet- en optische verbindingen met hoge bandbreedte. Bepalend zijn zowel technische aspecten als transmissiesnelheid en economische criteria. Toepassingen zonder veel eisen aan de transmissie kunnen via goedkoop Internet-VPN communiceren. Telefonie wordt met VoIP de centrale applicatie in een datanetwerk - zowel lokaal als met LAN/WAN. Bedrijven profiteren hiermee bijvoorbeeld van centrale telecommunicatie-installaties: die kunnen centrale aansluitingen voor alle locaties samen benutten en tegelijk veel services via een online portal configureren. Bovendien garanderen bedrijfsnetwerken de beste kwaliteit en automatische configuratie bij de verbinding met clouddiensten - via een "cloud connector", een intelligente interface tussen de cloudprovider en de internetprovider van het bedrijf.

Hoe werkt de integratie van telecommunicatie (TC) en informatietechnologie (IT)?

Molck-Ude: De meeste bedrijven zien deze twee technologieën nog steeds als gescheiden entiteiten. Tenslotte waren de klassieke TC-installaties hardware. TC en IT groeien steeds meer naar elkaar toe. Tegenwoordig zijn TC-installaties als software en cloud beschikbaar., Dat geldt ook voor netwerk security en -management, wat vroeger uit speciale hardware bestond.

Waarop moeten bedrijven letten, als ze hun netwerk duurzaam willen maken?

Molck-Ude: De eerste en belangrijkste stap is het integreren van telecommunicatie in de IT strategie. Dus het creëren van een allesomvattende ICT-strategie, die interne en externe communicatie als basis van bedrijfsprocessen erkent. Dit moet op het hoogste managementniveau aangepakt worden. Bovendien kun je niet zomaar direct moderniseren; dat vereist langetermijnplanning en budget. 
Bedrijven hebben een voordeel als zij in een vroeg stadium in contact met ons komen. Momenteel worden ook het netwerk en de diensten van Deutsche Telekom en T-Systems fundamenteel gewijzigd. Wanneer bedrijven hun ICT-strategie integreren op basis van onze nieuwe services en netwerken, dan is dat gunstig voor alle partijen.