Company profile of T-Systems International GmbH, one of the leading ICT specialists headquartered in Frankfurt/Main
Corporate Governance bij onze klanten

Corporate Governance bij onze klanten

Wij bieden onze klanten meer flexibiliteit bij het uitvoeren van hun kernactiviteiten door hen te ondersteunen met onze diensten – ook op het gebied van corporate governance.
T-Systems helpt u te voldoen aan de regels en richtlijnen voor corporate governance die voor uw organisatie belangrijk zijn. Wij weten hoe belangrijk het is dat u hier op kunt vertrouwen, met name bij de uitbesteding van uw ICT-services. Richtlijnen voor corporate governance – zoals Sarbanes-Oxley – schrijven bepaalde eisen en monitoringprocedures voor. Organisaties, ICT-aanbieders en hun leveranciers moeten kunnen aantonen dat zij hieraan voldoen.
Wij bieden daarom de mogelijkheid om de naleving van de Sarbanes-Oxley-wet te documenteren in geselecteerde datacentra met een zogeheten ISAE3402 Report . Dit rapport dekt standaard de basisinfrastructuur van de IT-systemen. Jaarlijks wordt na de audit een rapport opgesteld door onze externe auditors, waarna dit aan de klant geleverd kan worden . Daarnaast kunnen op individueel verzoek, als aanvulling op het rapport, aanvullende controles worden uitgevoerd . Ook de publieke sector en het MKB profiteren van dit hoge kwaliteitsniveau, hoewel regels voor corporate governance voor hen vaak slechts aanbevelingen inhouden.  

Oog voor duurzaamheid

Veel organisaties hebben duurzaamheid hoog op de agenda staan. Het is een van onze doelstellingen om met onze ICT oplossingen, slim datamanagement, energiezuinige datacenters en innovatieve collaboration oplossingen bij te dragen aan uw doelstellingen voor duurzaamheid.
Ondanks alle controles en auditprocessen verliezen we de menselijke factor nooit uit het oog. Mocht u op onregelmatigheden stuiten in onze zakelijke relatie, dan horen wij dat graag via onze (Engelstalige) Klokkenluidersportaal. Ook dat maakt in onze ogen deel uit van goed corporate governance en vormt een voorwaarde voor een duurzame en succesvolle klantrelatie.