Company profile of T-Systems International GmbH, one of the leading ICT specialists headquartered in Frankfurt/Main
Corporate Governance bij onze Partners

Corporate Governance in de geest van het partnerschap

Het is onze overtuiging dat corporate governance niet ophoudt bij de grenzen van onze organisatie. Onze leveranciers en andere zakelijke partners moeten aan dezelfde hoge eisen voldoen.  
Met de Code of Conduct en de Social Charter heeft T-Systems haar goedkeuring verleend aan een verzameling gedragsregels voor het bedrijf en haar werknemers. Wij verwachten dat onze leveranciers en zakelijke partners zich ook houden aan vergelijkbare gedragsregels en dat zij zich inzetten voor de naleving van de Social Charter.
Een van onze principes is onze resolute strijd tegen corruptie en de exploitatie van belangenverstrengelingen. Ongeoorloofde beïnvloeding van de besluitvorming van onze klanten en het verkrijgen van ongeautoriseerd persoonlijk gewin door onze werknemers worden niet geaccepteerd. Als u op de hoogte bent van enige vorm van onjuist gedrag, verzoeken wij u dat te melden via ons (Engelstalige) Klokkenluidersportaal.
Naast het opzettelijk schenden van de principes voor goede corporate governance kan ook schade worden toegebracht door nalatigheid. Om die reden beschouwen wij de bescherming van gegevens, de bewaking van bedrijfsprincipes en processen en de bescherming van middelen als erkende onderdelen van een goede zakelijke relatie.

Waarde voor onze klanten 

Ons doel is het creëren van waarde voor onze klanten door het leveren van innovatieve en betrouwbare producten en diensten. In lijn met onze bedrijfsvisie stimuleren wij uitmuntende prestaties en integriteit. Waar nodig wordt onjuist gedrag op effectieve wijze bestraft. Op die manier boeken we marktsuccessen en komen we onze verantwoordelijkheden na.