Updating networks to meet today’s business and security requirements

Netwerken zijn de basis voor goede IT en business performance

State-of-the-art netwerken verbeteren IT en business performance

Verouderde technologie belemmert de werking van high-performance netwerken en maakt deze kwetsbaar voor cyberaanvallen. Een grondige re-engineering van het netwerk minimaliseert veiligheidsrisico's, maakt de implementatie van Quality of Service mogelijk en verbetert de performance.

Lokale Area Networks (LAN) en Wide Area Networks (WAN)

Volgens de EMC Digital Universe studie vertienvoudigen de datavolumes in de periode van 2014 - 2020. Een verklaring voor deze enorme toename is de opkomst van “Internet of Things”. Ook de verdere groei van draadloze technologieën, smart products en software-defined bedrijven dragen bij aan de groei. Bovendien verwacht EMC dat in 2020, 40 procent van alle data zijn weg zal vinden binnen de cloud.

Prestaties en netwerkkwaliteit

T-Systems heeft jarenlange ervaring en expertise op het gebied van netwerken en netwerk design. Als het gaat om netwerken, moet u niet alleen naar data volumes kijken maar ook naar de overall performance en de kwaliteit van de gegevensoverdracht. Vooral wanneer het gaat om realtime communicatie applicaties, zoals M2M, telefonie en videoconferenties.

Digitale business modellen

Toekomstbestendige netwerken zijn van fundamenteel belang voor het succes van digitale business modellen. Zonder re-engineering van lokale netwerken (LAN) en wide area networks (WAN), is een goede digitalisering van de business bijna onmogelijk. Onze  ervaring leert dat veel netwerkbeheerders wel willen vernieuwen, maar tegelijkertijd willen vasthouden aan de hardware, software en methodieken waar ze aan gewend zijn. Dit vormt vaak een belemmering voor echte vernieuwing omdat de innovatiecyclussen van netwerk hardware en software vaak veel langer zijn dan die van server technologie en applicaties. Door de toenemende mobiliteitswensen van gebruikers is het ook noodzakelijk om de technologie die gebruikt wordt voor mobiele netwerk oplossingen te upgraden, aangezien vele wireless access points vaak nog stammen uit de begintijd van het WLAN tijdperk.
Future-proof networks
Frank Westermann, VP Marketing TC Division:
Network service integrators make sure that cloud-based applications can be used on any device – transparent and secure. 
Met dit in het achterhoofd, moeten beleidsmakers een aantal business-gedreven problemen met betrekking tot hun netwerken aanpakken. Hoe kan de IT afdeling wereldwijd applicaties leveren die voldoen aan steeds hogere kwaliteitseisen? Hoe kunnen moderne netwerken medewerkers effectief ondersteunen bij hun dagelijkse taken? Hoe snel kunnen nieuwe locaties worden geïntegreerd in de IT-infrastructuur? En hoe kunnen netwerk specialisten de kosten van het geheel onder controle houden?

Proactieve netwerk monitoring

De effecten van verouderde netwerken zijn duidelijk - van hoge latency tot onregelmatige transmissiesnelheden. Deze netwerken voldoen niet aan de behoeften van applicaties zoals VoIP of database toegang door ERP-systemen. Quality of Service (QoS) en het prioriteren van datastromen door middel van Classes of Service (CoS) kunnen deze problemen oplossen en zorgen voor betrouwbare, high-performance data transmissie over lange afstanden. Belangrijke methoden zijn de vroegtijdige opsporing van dreigende bandbreedte knelpunten, proactieve monitoring van netwerk- en applicatie-infrastructuur en applicatie-optimalisatie. 
Verouderde netwerken vormen ook veiligheidsrisico's. State-of-the-art technologie is de enige manier om de enorme stijging van professionele cybercriminaliteit te bestrijden. IDC schat dat 40 procent van alle data in ieder geval bescherming vereist, maar dat slechts 20 procent van de data daadwerkelijk beschermd wordt.