Social collaboration for business simplifies virtual teamwork with UCC tools and workplace IT from the private cloud.

Werkplek & collaboration

Nieuwe eisen aan de werkplek

Uw medewerkers willen op het werk net zo eenvoudig en prettig werken als thuis. Ze zijn altijd en overal online en willen werken op hun favoriete device. Samenwerken krijgt hiermee een nieuwe dimensie. Organisaties die dit faciliteren gaan profiteren van hogere medewerkerstevredenheid en productiviteit. Cloud is de basis voor nieuwe manieren van communicatie, samenwerken en nieuwe werkplek concepten.

Beter wereldwijd samenwerken stimuleert de vraag naar cloud diensten

Wereldwijd samenwerken in virtuele teams – ook wel social collaboration genoemd – dat is waar steeds meer multinationals naar toe gaan. Hierbij neemt de behoefte aan collaboration tools en een moderne werkplekomgeving toe. De Generatie Y, die is opgegroeid met mobiele devices en continue interactie met vrienden is al volledig gewend om snel online te communiceren en samen te werken. Dit verwachten ze ook op hun werk te kunnen doen.
De manier waarop medewerkers werken en samenwerken verandert snel. Voor generatie Y, is  het werk niet automatisch gekoppeld aan een vaste locatie. Wat telt is het hebben van de juiste informatie op het juiste moment. Een Cisco-studie toont aan dat ongeveer 40 procent van de generatie Y ondervraagden een lager salaris accepteert als de werkgever zorgt voor meer flexibiliteit ten aanzien van werkplek, devices en applicaties.

IT moet online teamwerk ondersteunen

Smartphones en tablet-pc’s maken al lang deel uit van het dagelijkse werkende leven. De Generatie Y verwacht onderweg te kunnen werken en thuis toegang te krijgen tot bedrijfssystemen. Dan wil men net zo productief kunnen werken als op kantoor. Ongeacht waar ze werken, willen werknemers videoconferenties kunnen opzetten met klanten, leveranciers en projectteams. Multinationals zetten vaak virtuele teams op  met specialisten vanuit de hele wereld. Goede communicatie middelen en platformen om op samen te werken zijn hierbij een voorwaarde.
Infografic: Transforming Enterprises

Snellere beslissingen door social collaboration

Goede collaboration tools zijn belangrijker dan ooit - vooral onder jongere medewerkers - blijkt uit  een YouGov onderzoek in opdracht van Citrix uitgevoerd in november 2014. Twee derde van de 18-44-jarigen onder 655 beslissers in kleine en middelgrote bedrijven geven aan dat collaboration tools bijdragen aan de groei van hun  internationale business. Ze vereenvoudigen het teamwork bij bedrijven van alle groottes en in alle bedrijfstakken. Ook versnelt het de besluitvorming en is het mogelijk om bestaande middelen efficiënter te benutten.

Veiligheidsrisico's worden steeds groter

Samenwerken in de cloud zorgt ook voor andere voordelen ten opzichte van bestaande IT-systemen: veiligheid en kosten. Het aantal aanvallen  op de IT—systemen van bedrijven wordt steeds groter. Bedrijven zonder eigen security specialisten in hun IT-team staan oog-in-oog met hackers en hun steeds geavanceerdere methodes. T-Systems zorgt met zijn private cloud diensten voor de hoogste mate van bescherming van uw data in zijn datacenters, netwerken en applicaties.

De cloud zorgt voor verlaging van TCO

De financiële voordelen van cloud diensten worden pas echt duidelijk wanneer de TCO (total cost of ownership), met inbegrip van operationele en service kosten, wordt bekeken. Bedrijven onderschatten vaak de inspanning die nodig is om continu fouten te corrigeren en applicaties te onderhouden die verouderd zijn. Dit in tegenstelling tot wanneer de werkplek dienst wordt geleverd uit de cloud, dan worden de diensten geleverd volgens de afgesproken prijs, zonder verborgen kosten.

Samenwerking en communicatie vanuit de cloud

Een succesvolle implementatie van een werkplek uit de cloud en social collaboration vereist de steun van de medewerkers. Het vraagt ook helderheid over het gebruik van de geleverde applicaties, een gerichte strategie en technologie, die een optimale ondersteuning bieden om altijd en overal te kunnen werken en samenwerken. Neem de stap naar het werken in de cloud. Dynamic Services for Unified Communications, Dynamic Services for Collaboration en Dynamic Workplace bieden de cruciale flexibiliteit en kosteneffectiviteit die bedrijven nu nodig hebben om hun efficiëntie en productiviteit op lange termijn te verbeteren. Hoe mobieler en flexibeler een bedrijf kan zijn, hoe meer ze gaan profiteren van cloud oplossingen en diensten.