T-Systems-Claim-Logo
Zoeken

IT-beveiliging in het cloudtijdperk

In Europa zijn er al geruime tijd discussies gaande over de voor- en nadelen van de cloud. Naast het ontbreken van cloud-expertise bij bedrijven, waren het vooral beveiligingskwesties en compliance problemen die bedrijven dwongen om de (publieke) cloud als sourcingmodel aan een kritisch onderzoek te onderwerpen.

Lees meer over cloudbeveiliging als combinatie van bestaande mechanismen en nieuwe tools.


Do you visit t-systems.com outside of Netherlands? Visit the local website for more information and offers for your country.