Gegevensbescherming

Algemeen

Deutsche Telekom AG (waaronder T-Systems Nederland B.V.) hecht groot belang aan de bescherming van jouw persoonlijke gegevens. Wij, T-Systems Nederland B.V. (verder genoemd als T-Systems), informeren je welke persoonsgegevens worden verzameld en de rechten die je hierbij hebt.

1. Waar vind ik de informatie die voor mij van belang is?

Deze privacyverklaring geeft een overzicht van de mogelijke verwerkingen van je gegevens door T-Systems bij gebruik van deze website en/of afname van onze diensten en producten.

Meer algemene informatie omtrent data privacy binnen Deutsche Telekom AG vind je op https://www.telekom.com/en/corporate-responsibility/data-protection-data-security/data-protection.

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens? Wie is mijn contactpersoon bij als ik vragen heb met betrekking tot gegevensbescherming?

Verwerkingsverantwoordelijke is T-Systems Nederland B.V., Van Deventerlaan 31-51, 3528 AG Utrecht, Nederland. Heb je vragen over deze privacyverklaring? Neem dan contact op met infonl@t-systems.com 

Heb je vragen over ons gebruik van je persoonlijke data (bijvoorbeeld naam of adres), stuur dan een mail naar via onze data privacy officer: FMB-TS-NL-Data_Privacy@t-systems.com.

Uitschrijven voor mailingen en/of nieuwsbrieven van T-Systems Nederland B.V. kan middels deze link (ook aanwezig in de mailing/nieuwsbrief).

3. Welke rechten heb ik?

Je hebt het recht:

a.   te verzoeken om informatie over de categorieën van de verwerkte gegevens, voor welke doelen deze worden verwerkt, wie de eventuele ontvangers van de gegevens zijn en de geplande duur van de opslag (artikel 15 AVG);
b.   om onjuiste of onvolledige gegevens te laten corrigeren of aan te vullen (artikel 16 AVG);
c.   een verstrekte toestemming in te trekken, geldend vanaf het moment van intrekking (artikel 7, lid 3 AVG);
d.   bezwaar te maken tegen verwerking van gegevens, op basis van een gerechtvaardigd belang (artikel 21, lid 1 AVG);
e.   in bepaalde gevallen in het kader van artikel 17 AVG de verwijdering van gegevens te eisen - in het bijzonder als de gegevens niet meer noodzakelijk zijn voor het oorspronkelijke doel, wanneer ze onrechtmatig worden verwerkt of indien je jouw toestemming conform (c) intrekt of conform (d) bezwaar heeft gemaakt;
f.   (onder bepaalde voorwaarden) beperking van de gegevensverwerking te verlangen, indien verwijdering niet mogelijk is of als er onenigheid bestaat over de verwijderingsverplichting (artikel 18 AVG);
g.  (onder bepaalde voorwaarden) op overdraagbaarheid, dat wil zeggen: je kunt –onder bepaalde voorwaarden- de gegevens die je aan ons ter beschikking hebt gesteld in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm verkrijgen en deze eventueel aan anderen overdragen (artikel 20 AVG);
h.  bij de verantwoordelijke toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens) over de verwerking van gegevens bezwaar te maken.

4. Aan wie verstrekt T-Systems mijn gegevens?

Aan gegevensverwerkers, dat zijn bedrijven die wij binnen het wettelijke kader met verwerking van de gegevens belasten, artikel 28 AVG (dienstverleners, verwerkingsverantwoordelijken). Dit op basis van het contract dat je met T-Systems hebt, op basis van je toestemming of op basis van legitieme gronden van T-Systems (denk aan uitwisseling tussen de entiteiten van Deutsche Telekom AG). T-Systems blijft ook in dat geval onverminderd verantwoordelijk voor de bescherming van je gegevens. Wij gebruiken met name bedrijven op de volgende gebieden: IT, handel, marketing, financiële dienstverlening, advies, klantenservice, personeelszaken, logistiek en reproductie.

Aan samenwerkingspartners die op eigen verantwoording diensten voor jou verrichten die samenhangen met het contract dat je met T-Systems hebt. Dat is het geval wanneer je via ons diensten van dergelijke partners afneemt of wanneer je er in toestemt om de partner erbij te betrekken of wanneer we de partner er op grond van een wettelijke toestemming bij betrekken.

Op grond van een wettelijke verplichting: in bepaalde gevallen zijn we wettelijk verplicht bepaalde data af te staan aan overheidsinstantie.

5. Waar worden mijn gegevens verwerkt?

Jouw gegevens worden in principe in Duitsland of in andere Europese landen verwerkt. Vindt, bij wijze van uitzondering, de verwerking van je gegevens ook plaats buiten de Europese Unie (zogenaamde derde landen), dan gebeurt dit voor zover je daarin uitdrukkelijk hebt toegestemd, als dit voor ons noodzakelijk is om onze verplichtingen aan je na te kunnen komen of als dit wettelijk vereist is (artikel 49 AVG). Verder vindt verwerking van jouw gegevens in derde landen alleen dan plaats, als bepaalde maatregelen ervoor zorgen dat er een adequaat niveau van gegevensbescherming bestaat (bijvoorbeeld adequaatheidsbesluit van de EU Commissie of zogenaamde passende waarborgen, artikel 44 en verder AVG).

6. Welke gegevens worden verzameld, hoe worden deze gebruikt en hoe lang worden deze opgeslagen?

a.    Technische kenmerken: wanneer je onze website bezoekt, slaat de webserver tijdelijk de domeinnaam of het IP-adres van je computer op, maar ook welke bestanden de cliënt benaderd (bestandsnaam en URL), de http-antwoordcode en de website van waaruit je ons bezoekt. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor gegevensveiligheid, in het bijzonder voor de afweer van aanvalspogingen op onze website (artikel 6, lid 1 f AVG). Ze worden niet gebruikt voor het aanmaken van individuele gebruikersprofielen en ook niet doorgegeven aan derden. Uiterlijk na 7 dagen worden deze verwijderd. We behouden ons het recht voor om geanonimiseerde gegevens statistisch te analyseren.

b.    Gebruikersonderzoeken/feedback van klanten met Usabilla: Deze website maakt gebruik van de service van de verwerker Usabilla B.V., Amsterdam, Nederland voor klantonderzoeken. Websiteclassificaties en uw feedback kunnen worden gevraagd nadat voorafgaande toestemming is verkregen (art. 6, lid 1 a, AVG). De meningen en suggesties van onze klanten vormen een belangrijk bestanddeel voor de verbetering van onze websites. Er wordt alleen anonieme informatie verwerkt. Er bestaat geen mogelijkheid om de afzender te herleiden. Op geen enkel moment worden persoonlijke of gepersonaliseerde gegevens overgedragen. De gegevens worden 24 maanden lang door ons opgeslagen en geanalyseerd. De enquêtes kunnen op twee verschillende manieren worden uitgevoerd:
I.    De feedbackknop op de website. U kunt deze knop gebruiken om ons op elk moment uw feedback te geven. Als u deze functie niet gebruikt, worden er geen gegevens verzonden.
II.    Een actieve feedbackvraag kan ook op de website worden getoond. Deelname aan de enquête kunt u weigeren of op ieder gewenst moment afbreken. De antwoorden worden pas verzonden zodra de enquête door u wordt afgesloten.

b.    Gebruikersonderzoeken/feedback van klanten met eparo: Deze websites maken gebruik van de service van eparo GmbH, Hamburg, voor klantenenquêtes. Websiteclassificaties en uw feedback kunnen worden gevraagd nadat voorafgaande toestemming is verkregen (art. 6, lid 1 a, AVG). De meningen en suggesties van onze klanten vormen een belangrijk bestanddeel voor de verbetering van onze websites. Er wordt alleen anonieme informatie verwerkt. Er bestaat geen mogelijkheid om de afzender te herleiden. Op geen enkel moment worden persoonlijke of gepersonaliseerde gegevens overgedragen. De gegevens worden drie maanden lang door ons opgeslagen en geanalyseerd.
De enquête vindt op deze manier plaats:
I.    Een actieve feedbackvraag kan ook op de website worden getoond. Deelname aan de enquête kunt u weigeren of op ieder gewenst moment afbreken. De antwoorden worden pas verzonden zodra de enquête door u wordt afgesloten.

d.    Tekstchat: wanneer u gebruik maakt van de tekstchat om contact te leggen met onze klantenservice, wordt bij initialisatie van de chat diverse informatie aan de klantadviseur overgedragen (artikel 6, lid 1 a AVG). Hiertoe behoren onder andere het door u uitgekozen helponderwerp, de browserversie, de versie van het besturingssysteem, etc. Bovendien wordt vanuit het chatplatform regelmatig informatie verstrekt over de bereikbaarheid van de chatservice. Met behulp van deze informatie wordt op de website de button voor het starten van een chatsessie geactiveerd of gedeactiveerd. We slaan alleen informatie over het begin en het einde van de communicatie op. Dit doen wij gedurende 7 dagen. De inhoud van de chats wordt niet opgeslagen.

e.    Overig: Aanvullende persoonsgegevens, zoals je naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres worden niet verzameld, tenzij je deze informatie vrijwillig verstrekt.

7. Gegevenscontrole bij de gebruikte social media plug-in

Sommige pagina's bevatten knoppen van sociale media-netwerken (Facebook-Like, LinkedIn, Twitter), die je kunt gebruiken om de aanbiedingen van T-Systems aan je vrienden en kennissen aan te bevelen.
Om ervoor te zorgen dat jij het volledige controle hebt over jouw gegevens, wordt het directe contact tussen het betreffende sociale netwerk en de bezoeker pas gelegd als je actief op de button drukt (one-click solution). Door het activeren van deze Social Media Plug-in [grondslag jouw toestemming], kan het zijn dat de volgende gegevens worden verzonden naar de betreffende social media provider: IP-adres, browserinformatie, besturingssysteem, schermresolutie, geïnstalleerde browserplug-ins zoals Adobe Flash Player, vorige website als je een link hebt gevolgd, de URL van de huidige website, enz. De volgende keer dat je de website bezoekt, worden de plug-ins voor sociale media opnieuw aangeboden in de vooraf ingestelde inactieve modus, om ervoor te zorgen dat bij een nieuw bezoek aan de website geen gegevens worden verzonden. Meer informatie over de social media plug-ins vind je hier: www.telekom.com/en/corporate-responsibility/data-protection-data-security/digitally-secure als bij de one click solution.

8. Wordt mijn surfgedrag geanalyseerd, bijvoorbeeld ten behoeve van reclame of tracking?

Toelichting en definities: We zien graag dat je onze websites met plezier gebruikt en onze diensten en producten gebruikt. Wij hebben daar een economisch belang bij. Om onze websites zo gebruikersvriendelijk mogelijk vorm te geven en te zorgen dat je de producten kunt vinden die je interesseren, analyseren we geanonimiseerd en gepseudonimiseerd jouw gebruiksgedrag. Partijen die wij inschakelen of wijzelf maken, binnen de kaders van de wettelijk regelgeving, gebruikersprofielen aan. Het is daarbij niet mogelijk je identiteit direct te herleiden. Hieronder informeren wij je in het algemeen over de verschillende doeleinden en technieken. Hierop heb je de mogelijkheid om bezwaar te maken. Houd er echter rekening mee dat je dan niet alle functionaliteiten van onze websites kunt gebruiken.

a.    Gebruiksdoelen [artikel 6, lid 1 a AVG]

Tagmanagement
Het tagmanagement dient voor het beheer van de trackingtools op de websites. Daartoe wordt op iedere pagina een markering (tag) geplaatst. Aan de hand van de markering kan vervolgens worden bepaald welke trackingtools voor deze site worden gebruikt. Via het tagmanagement kan zo de tracking doelgericht worden aangestuurd, zodat de tools alleen daar worden ingezet waar ze ook zinvol zijn.

Marktonderzoek/webanalyse
Doel van de webanalyse is om de gebruiksintensiteit en het aantal gebruikers van een website statistisch te bepalen, evenals om vergelijkbare waarden te ontvangen voor verbonden diensten. Wij identificeren hierbij geen afzonderlijke gebruikers, kortom jouw identiteit blijft altijd beschermd.

Profielen voor vraaggericht ontwerp van de webportal
Om de websites continu te kunnen verbeteren, creëren we zogenaamde clickstream-analyses. De clickstream komt overeen met je bezoekpad op de websites. De analyse van bezoekpaden (clickstream) geeft ons inzicht in het gebruiksgedrag van onze websites. Dit geeft ons inzicht in mogelijke ontwerpfouten van onze websites. Zo kunnen we onze websites verbeteren, zodat deze op jouw behoefte kan worden toegesneden. Wij identificeren hierbij geen afzonderlijke gebruikers, kortom jouw identiteit blijft altijd beschermd.

Profielen voor gepersonaliseerde aanbevelingen
T-Systems biedt je individueel op maat gemaakte, gepersonaliseerde suggesties en aanbevelingen voor aanbiedingen, diensten of producten. Om dit te kunnen realiseren, maakt de dienstverlener een gepseudonimiseerd profiel aan op basis van de door jou bezochte diensten en bezochte websites op het internet en deelt deze in categorieën in. Je krijgt tips en inhoud te zien die bij het profiel passen. Wij identificeren hierbij geen afzonderlijke gebruikers, kortom jouw identiteit blijft altijd beschermd.

b.    Technieken

Cookies
Voor bepaalde aanbiedingen maken we gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op jouw computer worden opgeslagen. Zo kan worden herkend wanneer je de websites meermaals vanaf dezelfde computer bezoekt. 

Session cookies.
Dit zijn cookies die slechts voor de duur van een internetbezoek op je computer worden opgeslagen en nodig zijn voor transacties (bijvoorbeeld om in te loggen of het verwerken van een aankoop). Deze bevatten slechts een transactie-id.

Voor bepaalde aanbiedingen maken we gebruik van persistant cookies. Deze worden voor toekomstige sessie op je computer opgeslagen. In dat geval delen wij je mee hoe lang de cookies worden opgeslagen. 

Ingelogd blijven - Als je inlogt met jouwe-mailadres of mobiele telefoonnummer en jouw wachtwoord, dan kan de browser deze informatie onthouden. Zodra je het selectievakje aanvinkt, hoef je niet telkens opnieuw in te loggen als je jouw account wilt gebruiken. Wel krijg je de vraag om jouw wachtwoord opnieuw in te voeren als speciale gepersonaliseerde diensten hierom vragen.

Gebruikersnaam onthouden - Als je inlogt met jouw e-mailadres of mobiele telefoonnummer en jouw wachtwoord, dan kan de browser deze informatie in een cookie onthouden. Zodra je het selectievakje "Gebruikersnaam onthouden" aanvinkt, hoef je bij het inloggen alleen nog maar het wachtwoord in te voeren.

Je hebt de mogelijkheid om je browser zodanig in te stellen dat deze cookies niet worden opgeslagen of dat de cookies aan het einde van de internetsessie worden verwijderd. Houd er echter rekening mee dat je in dat geval niet alle functionaliteiten van onze websites kunt gebruiken. Informatie over de browserinstellingen vindt je op: https://www.telekom.com/en/corporate-responsibility/data-protection-data-security/digitally-secure

Tracking pixels
Dit zijn meestal plaatjes die slechts 1×1 pixel groot zijn. Ze zijn transparant of in de kleur van de achtergrond, zodat ze niet zichtbaar zijn. Bij het openen van de website die de tracking pixel bevat, wordt deze kleine afbeelding van de server van de website-aanbieder geladen, waarbij het downloaden wordt geregistreerd. Zo kan de aanbieder zien wanneer en hoeveel gebruikers de tracking pixel opriepen, oftewel hoe vaak een website werd bezocht. Verder kan de aanbieder vaststellen of javascript in de browser is geactiveerd of niet. Indien javascript is geactiveerd, kan meer informatie worden verzameld. Bijvoorbeeld browserinformatie, besturingssysteem of de resolutie van het beeldscherm. Meestal wordt deze functie geactiveerd door een javascript, maar desondanks wordt het begrip tracking pixel gebruikt. 

Javascript
Javascripts dienen om de toepassing te activeren of om de verzamelde parameters aan de betreffende dienstverlener/aanbieder van de tracking pixel over te dragen.

Cookie-instellingen: Je kunt jouw cookie-instellingen op elk gewenst moment oproepen om jouw voorkeuren te beheren.

Technieken die op deze website worden gebruikt en hun doel:

a.    Vereiste cookies: Deze cookies zijn noodzakelijk om  door de pagina's te navigeren en essentiële functies te gebruiken. De cookies maken basisfuncties mogelijk, zoals toegang tot beveiligde delen van de website. Daarnaast dienen deze cookies voor de anonieme evaluatie van het gebruikersgedrag, die door ons wordt gebruikt om onze website voortdurend voor jou te ontwikkelen. De rechtsgrondslag voor deze cookies is Art. 6 1 b) AVG.

BedrijfDoelTechniek en evt. opslagduurBetrokken als:

T-Systems

Website-werking

Session cookie

Verwerkingsverantwoordelijke

T-Systems 

Website-werking

Persistent (24 uur)

Verwerkingsverantwoordelijke

T-Systems

Website-werking

Persistent (6 maanden)

Verwerkingsverantwoordelijke

Webtrekk GmbH

Ontwerp volgens behoeften, website-werking

Session cookie

Verwerkings verantwoordelijke

Webtrekk GmbH

Vraaggestuurde vormgeving, website-werking

Persistent (12 maanden)

Verwerkings verantwoordelijke

Cookie-instellingen: Je kan jouw cookie-instellingen op elk gewenst moment oproepen om jouw voorkeuren te beheren.

b.    Analytische cookies: Deze cookies helpen ons om het gebruikersgedrag beter te begrijpen. Ze maken het mogelijk om gebruiks- en herkenningsmogelijkheden te verzamelen door first of third-party  providers, in zogenaamde pseudonieme gebruiksprofielen. Wij gebruiken bijvoorbeeld analysecookies om het aantal individuele bezoekers van een website of dienst te bepalen of om andere statistieken over de werking van onze producten te verzamelen, en om het gebruikersgedrag te analyseren op basis van anonieme en pseudonieme informatie over de manier waarop bezoekers met de website omgaan. De identiteit van een persoon is aan de hand hiervan niet rechtstreeks te achterhalen. De rechtsgrondslag voor deze cookies is Art. 6 1 a) AVG.

BedrijfDoelTechniek en evt. opslagduurBetrokken als:
Tealium Inc.

Analyse (Tag Management)

Persistent (1 jaar)

verwerker

Webtrekk GmbH

Analyse

Session Cookie

verwerker

Webtrekk GmbH

Analyse

Persistent (12 maanden)

verwerker

Cookie-instellingen: Je kunt jouw cookie-instellingen op elk gewenst moment oproepen om jouw voorkeuren te beheren.

c.    Marketing Cookies/Retargeting: Deze cookies en soortgelijke technologieën worden gebruikt om gepersonaliseerde en dus relevante reclame-inhoud weer te geven. Marketingcookies worden gebruikt om interessante reclame-inhoud te tonen en de effectiviteit van onze campagnes te meten. Dit gebeurt niet alleen op de webpagina's van T-Systems International GmbH (waaronder T-Systems Nederland), maar ook op andere websites van reclamepartners (third party). Dit proces wordt ook wel retargeting genoemd. Het dient om een pseudoniem belangenprofiel te creëren en om relevante reclame op andere websites te plaatsen. De identiteit van een persoon is aan de hand hiervan niet rechtstreeks te achterhalen. Marketing- en retargetingcookies helpen ons om potentieel relevante reclamecontent voor jou weer te geven. Door marketingcookies te onderdrukken, zie je nog steeds dezelfde hoeveelheid reclame, maar het kan minder relevant voor jou zijn. De rechtsgrondslag voor deze cookies is jouw toestemming [Art. 6 1 a) AVG]

BedrijfDoelTechniek en evt. opslagduurBetrokken als:

Adform GmbH

Marketing

Persistent (24 uur)

verwerker

Adform GmbH

Marketing

Persistent (1 maand)

verwerker

Adform GmbH

Marketing, Analyse

Persistent (2 maanden)

verwerker

Cookie-instellingen: Je kan jouw cookie-instellingen op elk gewenst moment oproepen om jouw voorkeuren te beheren.

d.    Diensten van andere bedrijven (derde partijen): Op onze website hebben we diensten van derden geïntegreerd die hun diensten op eigen verantwoordelijkheid aanbieden. Als je onze website bezoekt, worden gegevens verzameld met behulp van cookies of vergelijkbare technologieën en overgedragen aan de respectievelijke derde partij. In sommige gevallen voor eigen doeleinden van T-Systems. De rechtsgrondslag voor deze cookies is jouw toestemming [Art. 6 1 a) AVG]. In hoeverre, voor welke doeleinden en op welke rechtsgrondslag een verdere verwerking voor de eigen doeleinden van de derde partij plaatsvindt, is te vinden in de informatie over gegevensbescherming van de betreffende derde partij. Hieronder vindt u informatie over de verantwoordelijke derde partijen voor doeleinden van T-Systems.

BedrijfDoelTechniek en evt. opslagduurBetrokken als:

Google Inc.

Analyse

Session Cookie

verwerker

Google Inc.

Analyse

Persistent (24 uur)

verwerker

Google Inc.

Analyse

Persistent (1 jaar)

verwerker

Cookie-instellingen: Je kan jouw cookie-instellingen op elk gewenst moment oproepen om jouw voorkeuren te beheren.

Op de website https://www.youronlinechoices.com/nl/ kun je meer informatie over cookies en afzonderlijke aanbieders nalezen. Je hebt daar ook de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen gebruiksgebaseerde online reclame door afzonderlijke of alle bedrijven op https://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren.

9. Diensten van andere bedrijven die hun diensten als verwerkingsverantwoordelijken leveren

Google
Op enkele websites zetten we Google Maps in om kaarten, vestigingen of een mogelijkheid tot routeplanning te tonen. Google Maps wordt geëxploiteerd door Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Door de inbedding van Google Maps wordt uw IP-adres direct aan Google overgedragen en er wordt een cookie opgeslagen, indien u een dergelijke website bezoekt. Je kan je altijd informeren over de gegevensverwerking door Google op www.google.de/intl/de/policies/privacy en er bezwaar tegen maken.

Op onze websites gebruiken we de remarketing en Google AdWords functie van Google Inc. (“Google”). Deze functie wordt gerealiseerd door middel van een cookie en dient ertoe, bezoekers van de website in het kader van het Google reclamenetwerk gepersonaliseerde advertenties te presenteren. Op deze pagina's kan de bezoeker advertenties worden getoond met betrekking tot content die de bezoeker eerder heeft bekeken op websites die gebruikmaken van de remarketingfunctie van Google. Volgens eigen informatie verzamelt Google bij deze werkwijze geen persoonsgerelateerde gegevens. Wil je desondanks geen gebruik maken van de remarketingfunctie van Google, dan kun je deze deactiveren door op www.google.com/settings/ads de betreffende functies uit te schakelen. Ook kun je het gebruik van cookies voor gepersonaliseerde reclame door reclamenetwerkinitiatieven deactiveren door de aanwijzingen op www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp te volgen. Meer informatie over Google remarketing en de privacyverklaring van Google kun je vinden op: www.google.com/privacy/ads/.

Indien je onze website bereikt via een Google-advertentie, wordt er door Google Adwords een cookie op je computer opgeslagen. Deze cookie verloopt na 30 dagen. Een herleiding naar je persoon is daarbij niet mogelijk. De met behulp van zogenaamde conversion cookies verzamelde gegevens dienen ertoe statistieken over onze conversionrate te verzamelen. Dit houdt in dat wij vernemen hoeveel gebruikers door middel van een Google-advertentie op onze website terecht zijn gekomen en binnen 30 dagen tot aanschaf van een product overgaan. Indien je niet aan het trackingproces wilt deelnemen, kun je cookies voor conversiontracking deactiveren, door in de browserinstellingen in te stellen dat cookies van het betreffende domein moeten worden geweigerd: Google AdWords: googleadservices.com 

Hubspot Inc.
De content van info.t-systems.nl wordt gehost door HubSpot. Hieronder vind je alle belangrijke informatie over het gebruik van cookies en dataprivacy alsmede over hoe HubSpot zich houdt aan de AVG.

HubSpot Cookies
HubSpot Privacy Policy
HubSpot Privacy Shield Framework
HubSpot Europe Data Privacy Recources
HubSpot &General Data Protection Regulation GDPR

© T-Systems Nederland B.V. – april 2020

Do you visit t-systems.com outside of Netherlands? Visit the local website for more information and offers for your country.