T-Systems-Claim-Logo
Zoeken

Gegevensbescherming

Algemeen

Deutsche Telekom AG (waaronder T-Systems Nederland B.V.) hecht groot belang aan de bescherming van jouw persoonlijke gegevens. Wij, T-Systems Nederland B.V. (verder genoemd als T-Systems), informeren je welke persoonsgegevens worden verzameld en de rechten die je hierbij hebt.

1. Waar vind ik de informatie die voor mij van belang is?

Deze privacyverklaring geeft een overzicht van de mogelijke verwerkingen van je gegevens door T-Systems bij gebruik van deze website en/of afname van onze diensten en producten.

Meer algemene informatie omtrent data privacy binnen Deutsche Telekom AG vind je op https://www.telekom.com/en/corporate-responsibility/data-protection-data-security/data-protection.

2.    Controle over jouw data als je  klikt op een link naar een externe website of een extern social mediaplatform

Enkele van de websites bevatten links naar externe websites en pictogrammen van social medianetwerken (zoals Facebook, Google, Youtube, Instagram, Twitter, Pinterest, Xing of LinkedIn). 

Links naar andere websites worden gekenmerkt met het volgende symbool  . Met een klik op deze links of het betreffende pictogram word je verder geleid naar externe pagina’s met informatie of de bedrijfspagina  op het gekozen platform. De social mediaplatforms en die van aanbieders van externe inhoud die via de pictogrammen of externe links kunnen worden bereikt, leveren zelfstandig deze diensten en verwerken jouw data op eigen verantwoording. Om ervoor te zorgen dat de volledige controle van jouw data bij jou ligt, brengen de externe links en gebruikte pictogrammen het directe contact tussen het betreffende sociale netwerk en de bezoeker pas tot stand, nadat deze actief op de button heeft geklikt.

Door het aanklikken van externe links en de links van pictogrammen, (art. 6 paragraaf 1 a AVG) kunnen de volgende gegevens aan de verantwoordelijken van de extern gelinkte websites of social media-aanbieders worden overgedragen: IP-adres, browserinformatie, besturingssysteem, beeldschermresolutie, geïnstalleerde browser-plug-ins, zoals bijvoorbeeld Adobe Flash Player, voorafgaande website, wanneer je een link gevolgd hebt (referrer), de url van de actieve website, etc.

3. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens? Wie is mijn contactpersoon bij als ik vragen heb met betrekking tot gegevensbescherming?

Verwerkingsverantwoordelijke is T-Systems Nederland B.V., Van Deventerlaan 31-51, 3528 AG Utrecht, Nederland. Heb je vragen over deze privacyverklaring? Neem dan contact op met infonl@t-systems.com 

Heb je vragen over ons gebruik van je persoonlijke data (bijvoorbeeld naam of adres), stuur dan een mail naar via onze data privacy officer: FMB-TS-NL-Data_Privacy@t-systems.com.

Uitschrijven voor mailingen en/of nieuwsbrieven van T-Systems Nederland B.V. kan middels deze link (ook aanwezig in de mailing/nieuwsbrief).

4. Welke rechten heb ik?

Je hebt het recht:

a.   te verzoeken om informatie over de categorieën van de verwerkte gegevens, voor welke doelen deze worden verwerkt, wie de eventuele ontvangers van de gegevens zijn en de geplande duur van de opslag (artikel 15 AVG);
b.   om onjuiste of onvolledige gegevens te laten corrigeren of aan te vullen (artikel 16 AVG);
c.   een verstrekte toestemming in te trekken, geldend vanaf het moment van intrekking (artikel 7, lid 3 AVG);
d.   bezwaar te maken tegen verwerking van gegevens, op basis van een gerechtvaardigd belang (artikel 21, lid 1 AVG);
e.   in bepaalde gevallen in het kader van artikel 17 AVG de verwijdering van gegevens te eisen - in het bijzonder als de gegevens niet meer noodzakelijk zijn voor het oorspronkelijke doel, wanneer ze onrechtmatig worden verwerkt of indien je jouw toestemming conform (c) intrekt of conform (d) bezwaar heeft gemaakt;
f.   (onder bepaalde voorwaarden) beperking van de gegevensverwerking te verlangen, indien verwijdering niet mogelijk is of als er onenigheid bestaat over de verwijderingsverplichting (artikel 18 AVG);
g.  (onder bepaalde voorwaarden) op overdraagbaarheid, dat wil zeggen: je kunt –onder bepaalde voorwaarden- de gegevens die je aan ons ter beschikking hebt gesteld in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm verkrijgen en deze eventueel aan anderen overdragen (artikel 20 AVG);
h.  bij de verantwoordelijke toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens) over de verwerking van gegevens bezwaar te maken.

5. Aan wie verstrekt T-Systems mijn gegevens?

Aan gegevensverwerkers, dat zijn bedrijven die wij binnen het wettelijke kader met verwerking van de gegevens belasten, artikel 28 AVG (dienstverleners, verwerkingsverantwoordelijken). Dit op basis van het contract dat je met T-Systems hebt, op basis van je toestemming of op basis van legitieme gronden van T-Systems (denk aan uitwisseling tussen de entiteiten van Deutsche Telekom AG). T-Systems blijft ook in dat geval onverminderd verantwoordelijk voor de bescherming van je gegevens. Wij gebruiken met name bedrijven op de volgende gebieden: IT, handel, marketing, financiële dienstverlening, advies, klantenservice, personeelszaken, logistiek en reproductie.

Aan samenwerkingspartners die op eigen verantwoording diensten voor jou verrichten die samenhangen met het contract dat je met T-Systems hebt. Dat is het geval wanneer je via ons diensten van dergelijke partners afneemt of wanneer je er in toestemt om de partner erbij te betrekken of wanneer we de partner er op grond van een wettelijke toestemming bij betrekken.

Op grond van een wettelijke verplichting: in bepaalde gevallen zijn we wettelijk verplicht bepaalde data af te staan aan een overheidsinstantie.

6. Waar worden mijn gegevens verwerkt?

Jouw gegevens worden in principe in Duitsland of in andere Europese landen verwerkt. Vindt, bij wijze van uitzondering, de verwerking van je gegevens ook plaats buiten de Europese Unie (zogenaamde derde landen), dan gebeurt dit voor zover je daarin uitdrukkelijk hebt toegestemd, als dit voor ons noodzakelijk is om onze verplichtingen aan je na te kunnen komen of als dit wettelijk vereist is. Verder vindt verwerking van jouw gegevens in derde landen alleen dan plaats, als bepaalde maatregelen ervoor zorgen dat er een adequaat niveau van gegevensbescherming bestaat (bijvoorbeeld adequaatheidsbesluit van de EU Commissie of zogenaamde passende waarborgen, artikel 44 en verder AVG).

7. Welke gegevens worden verzameld, hoe worden deze gebruikt en hoe lang worden deze opgeslagen?

a.    Technische kenmerken: wanneer je onze website bezoekt, slaat de webserver tijdelijk de domeinnaam of het IP-adres van je computer op, maar ook welke bestanden de cliënt benaderd (bestandsnaam en URL), de http-antwoordcode en de website van waaruit je ons bezoekt. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor gegevensveiligheid, in het bijzonder voor de afweer van aanvalspogingen op onze website (artikel 6, lid 1 f AVG). Ze worden niet gebruikt voor het aanmaken van individuele gebruikersprofielen en ook niet doorgegeven aan derden. Uiterlijk na 7 dagen worden deze verwijderd. We behouden ons het recht voor om geanonimiseerde gegevens statistisch te analyseren.

b.    Overig: Aanvullende persoonsgegevens, zoals je naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres worden niet verzameld, tenzij je deze informatie vrijwillig verstrekt.

8. Wordt mijn surfgedrag geanalyseerd, bijvoorbeeld ten behoeve van reclame of tracking?

Toelichting en definities: 

We zien graag dat je onze websites met plezier gebruikt en onze diensten en producten gebruikt. Wij hebben daar een economisch belang bij. Om onze websites zo gebruikersvriendelijk mogelijk vorm te geven en te zorgen dat je de producten kunt vinden die je interesseren, analyseren we geanonimiseerd en gepseudonimiseerd jouw gebruiksgedrag. Partijen die wij inschakelen of wijzelf maken, binnen de kaders van de wettelijk regelgeving, gebruikersprofielen aan. Het is daarbij niet mogelijk je identiteit direct te herleiden. Hieronder informeren wij je in het algemeen over de verschillende doeleinden en technieken. Hierop heb je de mogelijkheid om bezwaar te maken. Houd er echter rekening mee dat je dan niet alle functionaliteiten van onze websites kunt gebruiken.Via de cookiemelding die verschijnt bij het bezoek van onze website, heb je de mogelijkheid om in te stemmen met het gebruik van cookies of deze te weigeren. Cookies die noodzakelijk zijn om de website te bekijken kunnen niet worden geweigerd.

Tagmanagement (noodzakelijk)

Het tagmanagement dient als administratief beheer van de tools op de verschillende onderdelen van het webportal. Daartoe wordt op iedere pagina een markering (tag) geplaatst. Aan de hand van de markering kan vervolgens worden bepaald welke trackingtools voor deze site worden gebruikt. Via het tagmanagement kan zo de tracking doelgericht worden aangestuurd, zodat de tools alleen daar worden ingezet waar ze ook zinvol zijn.

Marktonderzoek/webanalyse

Doel van de webanalyse is om de gebruiksintensiteit en het aantal gebruikers van een website statistisch te bepalen, evenals om vergelijkbare waarden te ontvangen voor verbonden diensten. Op geen enkel moment worden afzonderlijke gebruikers geïdentificeerd. Je identiteit blijft altijd beschermd.

Profielen voor op behoefte gebaseerde vormgeving van de webportal
Om de websites continu te kunnen verbeteren, creëren we zogenaamde clickstream-analyses. De clickstream komt overeen met je bezoekpad op de websites. De analyse van bezoekpaden geeft ons inzicht in het gebruiksgedrag van onze websites. Dit geeft ons inzicht in mogelijke ontwerpfouten van onze websites. Zo kunnen we onze websites verbeteren, zodat deze op je behoeften kunnen worden toegesneden. Op geen enkel moment worden afzonderlijke gebruikers geïdentificeerd.

9. Cookies

Wij maken op onze websites gebruik van de volgende cookies:

a.    Verplichte cookies

Deze cookies zijn nodig om je in staat te stellen door de pagina's te navigeren en essentiële functies te gebruiken. Ze maken basisfuncties mogelijk zoals de verwerking van bestellingen in de webshop en de toegang tot beveiligde delen van de website. Daarnaast dienen deze cookies voor de anonieme evaluatie van het gebruikersgedrag, die door ons wordt gebruikt om onze website voortdurend te ontwikkelen. De juridische grondslag voor deze cookies is conform Art. 6 lid 1b AVG (legitiem belang).

BedrijfDoelOpslagduurLand van verwerking

T-Systems

In bedrijf

Session cookie

Duitsland

T-Systems 

Formulieren

Session cookie

Duitsland

T-Systems

CMS Functionaliteitsverzekering

Session cookie

Duitsland

Tealium

Tagmanagemen

Cookie (3 maanden)

Nederland

MAPP (vorm
Webtrekk GmbH)

Verbetering van de website,
foutanalyse

Cookie (6 maanden)

Duitsland

Cookie-instellingen: Je kan jouw cookie-instellingen op elk gewenst moment oproepen om jouw voorkeuren te beheren.

b.    Analytische cookies:

Deze cookies helpen ons om het gebruikersgedrag beter te begrijpen. 
Analytische cookies maken het mogelijk om gebruiks- en herkenningsmogelijkheden te verzamelen door eerste of derde aanbieders, in zogenaamde pseudonieme gebruikersprofielen. Wij gebruiken analytische cookies bijvoorbeeld om het aantal individuele bezoekers van een website of dienst te bepalen of om andere statistieken over de werking van onze producten te verzamelen, maar ook om het gebruikersgedrag te analyseren op basis van anonieme en pseudonieme informatie, over de manier waarop bezoekers met de website omgaan. De identiteit van een persoon is aan de hand hiervan niet rechtstreeks te achterhalen. De juridische grondslag voor deze cookies is art. 6 lid 1a AVG, of bij derde landen art. 49, lid 1a AVG.

BedrijfDoelOpslagduurLand van verwerking
MAPP (vorm
Webtrekk GmbH)

Vraaggestuurde vormgeving

Cookie (30 dagen)

Duitsland

Cookie-instellingen: Je kunt jouw cookie-instellingen op elk gewenst moment oproepen om jouw voorkeuren te beheren.

c.    Marketing cookies/retargeting:

Deze cookies en soortgelijke technologieën worden gebruikt om gepersonaliseerde en dus relevante reclame-inhoud weer te geven.

Marketingcookies worden gebruikt om interessante reclame-inhoud te tonen en de effectiviteit van onze campagnes te meten. Dit gebeurt niet alleen op de webpagina's van T-Systems, maar ook op andere websites van reclamepartners (derde aanbieders). Dit wordt ook wel retargeting genoemd. Hiermee worden pseudonieme inhouds- of advertentieprofielen gemaakt, relevante advertenties op andere websites getoond en inzicht verkregen in het publiek dat de advertenties en de inhoud heeft bekeken. De identiteit van een persoon is aan de hand hiervan niet rechtstreeks te achterhalen. Marketing- en retargetingcookies helpen ons om jou potentieel relevante reclamecontent te laten zien. Door marketingcookies te blokkeren, blijf je hetzelfde aantal advertenties zien, maar ze kunnen minder relevant voor je zijn. De juridische grondslag voor deze cookies is art. 6 lid 1a AVG (toestemming).

BedrijfDoelOpslagduurLand van verwerking
Adform

Vraaggestuurde vormgeving

Cookie (30 dagen)

Duitsland

Cookie-instellingen: Je kan jouw cookie-instellingen op elk gewenst moment oproepen om jouw voorkeuren te beheren.

d.    Diensten van andere bedrijven (onafhankelijke derden): 

Op onze website hebben we diensten van derden geïntegreerd die hun diensten op eigen verantwoordelijkheid aanbieden. Wanneer je onze website bezoekt, worden gegevens verzameld met behulp van cookies of vergelijkbare technologieën en overgedragen aan de respectievelijke derde partij. Gedeeltelijk voor Telekom-eigen doeleinden. De rechtsgrondslag voor deze cookies is Art. 6 lid 1f (legitiem belang) AVG. In hoeverre, voor welke doeleinden en op welke rechtsgrondslag een verdere verwerking voor de eigen doeleinden van de derde partij plaatsvindt, is te vinden in de verklaring inzake gegevensbescherming van de betreffende derde partij. 

Op de website https://www.youronlinechoices.com/nl/ kun je meer informatie over cookies en afzonderlijke aanbieders nalezen. Je hebt daar ook de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen gebruiksgebaseerde online reclame door afzonderlijke of alle bedrijven op https://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren.

10. Diensten van andere bedrijven die hun diensten als verwerkingsverantwoordelijken leveren

Google
Op enkele websites zetten we Google Maps in om kaarten, vestigingen of een mogelijkheid tot routeplanning te tonen. Google Maps wordt geëxploiteerd door Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Door de inbedding van Google Maps wordt uw IP-adres direct aan Google overgedragen en er wordt een cookie opgeslagen, indien u een dergelijke website bezoekt. Je kan je altijd informeren over de gegevensverwerking door Google op www.google.de/intl/de/policies/privacy en er bezwaar tegen maken.

Op onze websites gebruiken we de remarketing en Google AdWords functie van Google Inc. (“Google”). Deze functie wordt gerealiseerd door middel van een cookie en dient ertoe, bezoekers van de website in het kader van het Google reclamenetwerk gepersonaliseerde advertenties te presenteren. Op deze pagina's kan de bezoeker advertenties worden getoond met betrekking tot content die de bezoeker eerder heeft bekeken op websites die gebruikmaken van de remarketingfunctie van Google. Volgens eigen informatie verzamelt Google bij deze werkwijze geen persoonsgerelateerde gegevens. Wil je desondanks geen gebruik maken van de remarketingfunctie van Google, dan kun je deze deactiveren door op www.google.com/settings/ads de betreffende functies uit te schakelen. Ook kun je het gebruik van cookies voor gepersonaliseerde reclame door reclamenetwerkinitiatieven deactiveren door de aanwijzingen op www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp te volgen. Meer informatie over Google remarketing en de privacyverklaring van Google kun je vinden op: www.google.com/privacy/ads/.

Indien je onze website bereikt via een Google-advertentie, wordt er door Google Adwords een cookie op je computer opgeslagen. Deze cookie verloopt na 30 dagen. Een herleiding naar je persoon is daarbij niet mogelijk. De met behulp van zogenaamde conversion cookies verzamelde gegevens dienen ertoe statistieken over onze conversionrate te verzamelen. Dit houdt in dat wij vernemen hoeveel gebruikers door middel van een Google-advertentie op onze website terecht zijn gekomen en binnen 30 dagen tot aanschaf van een product overgaan.

LinkedIn
Retargeting en conversietracking door LinkedIn (LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland) met behulp van de LinkedIn Insight Tag maakt het mogelijk om statistische, gepseudonimiseerde gegevens te verzamelen (referrer-URL, IP-adres (verkort), apparaat- en browserkenmerken) over het websitebezoek en het gebruik van onze website en om op basis hiervan overeenkomstige geaggregeerde statistieken te verstrekken. Bovendien dienen deze gegevens ertoe om specifieke en relevante aanbiedingen te kunnen tonen, zodra je op onze website interesse hebt getoond voor bepaalde producten, informatie of aanbiedingen. Deze gegevens worden gedurende 6 maanden in een cookie opgeslagen. Je kunt te allen tijde informatie inwinnen over de gegevensverwerking door LinkedIn op https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy en hiertegen bezwaar maken of je toestemming intrekken op https://www.telekom.de/ueber-das-unternehmen/datenschutz#fragen-und-antworten. T-Systems International GmbH en Linkedin zijn gezamenlijk verantwoordelijken voor deze verwerking in overeenstemming met art. 26 AVG. Als je vragen hebt, kun je contact opnemen met datenschutz@telekom.de of LinkedIn via https://de.linkedin.com/legal/privacy-poliicy.

Deep Media GmbH
Bij onze online dienstverlening maken we gebruik van de Deep Media Adviser Tag, een dienst van Deep Media Technologies GmbH, Hohe Bleichen 8, 20354 Hamburg. De Deep Media Adviser Tag is een tagmanagementsysteem voor het beheer technologieën op het gebied marketing en optimalisering. De tag wordt met name gebruikt om advertenties te kunnen tonen die relevant zijn voor u en om berichtgeving rondom de campagne te verbeteren. Bij het gebruik van de advertiser tags worden informatie in de vorm van cookies of klick-id's verwerkt. De verwerking van de gegevens of het verstrekken van deze online identifiers door Deep Media Technologies GmbH aan derden gebeurt alleen voor aanbieders, waarvan de gebruiker in het kader van de instellingen met betrekking tot gegevensbescherming, toestemming heeft verstrekt. Verzamelen en opslag van gegevens kan te allen tijde bij de betreffende aanbieder worden herroepen. Meer informatie met betrekking tot de omgang met gegevens en opt-outmogelijkheden kunnen worden ontleend aan de betreffende passage in deze privacyverklaring die betrekking heeft op de aanbieder. Meer informatie met betrekking tot het gebruik van gegevens door Deep Media Technologies GmbH kunt u ontlenen aan de hiernavolgende website van Deep Media Technologies GmbH: https://www.deepmedia.de/en/privacy-information-advertiser-tag/

Hubspot Inc.
De content van info.t-systems.nl wordt gehost door HubSpot. Hieronder vind je alle belangrijke informatie over het gebruik van cookies en dataprivacy alsmede over hoe HubSpot zich houdt aan de AVG.

HubSpot Cookies
HubSpot Privacy Policy
HubSpot Privacy Shield Framework
HubSpot Europe Data Privacy Recources
HubSpot &General Data Protection Regulation GDPR


We behouden ons het recht voor deze privacy verklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Aanpassingen zullen op deze website worden gepubliceerd, de laatste publicatiedatum is onderaan deze pagina vermeld. Kijk daarom regelmatig op deze pagina om op de hoogte te blijven van aanpassingen.


© T-Systems Nederland B.V. – 17 maart 2023

Do you visit t-systems.com outside of Netherlands? Visit the local website for more information and offers for your country.