T-Systems-Claim-Logo
Zoeken
Man neemt een foto met zijn mobiele telefoon tijdens een evenement

Onze cultuur en waarden

Benut de vrijheid om grote dingen voor elkaar te krijgen

Samen voor de klant

Innovatie is onze drijfveer en een op uitwisseling gebaseerde teamgeest is onze inspiratie: onze cultuur kenmerkt zich door ons gezamenlijke werk aan de digitale toekomst. Als je meewerkt aan de ontwikkeling van geïntegreerde IT-oplossingen voor onze klanten die gebruik maken van de nieuwste technologieën, dan laat je een blijvende indruk achter. Met mobiele en flexibele werkvormen bieden wij onze medewerkers een flexibele werkomgeving die zich kenmerkt door vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid. Op deze manier stimuleren wij betrokken en innovatief handelen.

Onze richtlijnen

Symbolen voor hart, een handdruk, samenwerking, vuurtoren en winnaarspodium

We geven actief vorm aan de ontwikkeling van nieuwe digitale technologieën. Onze richtlijnen vormen hiervoor het waardekader. Hierin is vastgelegd hoe we elkaar behandelen en samenwerken:

  • Verras onze klanten
  • Krijg dingen voor elkaar
  • Handel integer en met respect
  • Team samen team apart
  • Ik ben T – reken op mij
  • Blijf nieuwsgierig en groei

We zijn een kleurrijke organisatie

Vrienden zitten bij elkaar en praten.

Alleen met diverse teams kunnen we overleven in de wereldwijde concurrentiestrijd. Daarom vormt diversiteit de basis van onze cultuur. Hierdoor ontstaan er waardevolle creatieve en innovatieve ideeën, projecten en oplossingen om de digitale wereld van morgen vorm te geven.

Wij denken en beleven diversiteit in alle opzichten. 35,5 procent (2018) van alle medewerkers van Deutsche Telekom zijn vrouwen. Wij stimuleren en ondersteunen hen om actief hun carrière uit te bouwen, om hun werk- en privéleven optimaal op elkaar af te stemmen en om met hun sterke punten bij te dragen aan de digitalisering.

Flexibiliteit als nieuwe werkwijze

Vrouw plakt post-its op een flipchart

Agile werken is een belangrijke concurrentiefactor in het digitale tijdperk. De eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers, met een hoge motivatie tot samenwerking tussen de verschillende functies en om een gemeenschappelijk doel te hebben, is onze eerste prioriteit. Dit stelt ons in staat onze klanten nóg beter te betrekken bij het ontwikkelingsproces van oplossingen.

Het juiste doen

Verschillende foto's van mensen die naleving vertegenwoordigen

Ons succes is gebaseerd op integriteit, waardering en rechtmatig gedrag. In onze Gedragscode zijn duidelijke regels op een transparante manier vastgelegd.

Samenwerking en participatie

Verschillende symbolen op een tafel die samenwerkingsmogelijkheden voorstellen

Met de digitale mogelijkheden ontwikkelen we uitstekende IT-oplossingen voor onze klanten. Ook wij profiteren hiervan voor onze team- en functie-overstijgende samenwerking. Met ons interne sociale netwerk en onze innovatieve samenwerkingstools is cross-functionele netwerken en het delen van kennis een fluitje van een cent.

Do you visit t-systems.com outside of Netherlands? Visit the local website for more information and offers for your country.