T-Systems-Claim-Logo
Zoeken
zwart-wit foto van een windmolen

“Rethink the system”

Onze bijdragen aan een duurzame en klimaatneutrale toekomst

Kunnen we meer met minder?

Dit is een van de kernvragen voor een duurzamere toekomst. Om die reden stelt T-Systems de status quo fundamenteel ter discussie om zo veranderingen actief te stimuleren. De klimaatdoelstellingen van morgen kunnen namelijk niet worden bereikt met technologieën van gisteren. Om digitale groei te combineren met investeringen in duurzaamheid, ondersteunt T-Systems ondernemingen bij hun duurzame, digitale transformatie.

Wereldwijde regelgeving en verandering van bewustzijn op het gebied van duurzaamheid

Nieuwe klimaatdoelstellingen en regelgeving zorgen ervoor dat duurzaamheid steeds meer aandacht krijgt van ondernemingen. Voor het topmanagement worden strategische doelen als een netto energiebalans van 0%, ecologische veranderingen en klimaatneutraliteit steeds belangrijker. Voorwaarde hiervoor zijn innovaties, een groene waardecreatieketen en een duurzame digitale transformatie die worden beïnvloed door ecologische factoren zoals de uitstoot van broeikasgassen, CO2-certificaten en mobiliteitsconcepten. Bovendien spelen ook de verandering in bewustzijn een rol bij het gedrag van consumenten, investeerders en medewerkers.

Digitaal groeien en duurzaam ondernemen

Wij stimuleren onze zakelijke duurzaamheid doordat we de digitale transformatie van jouw onderneming ondersteunen – van advies en strategie tot gebruikmaking van innovatieve technologieën. Met onze industrie-expertise helpen we beslissingen op het gebied van klimaatneutraal ondernemen te nemen en ecologische maatregelen te combineren met vooruitgang en zakelijk succes. We zorgen voor aanbiedersonafhankelijkheid, soevereiniteit en transparantie en bieden gecertificeerde, duurzame #Greenmagenta oplossingen aan.

Ons doel: op naar de nul

Deutsche Telekom wil een klimaatneutrale onderneming worden. Om dit doel te bereiken, optimaliseren we de CO2-balans en brengen we de directe en indirecte emissies omlaag. In 2025 op nul in het concern en in 2040 over de gehele waardeketen. We zorgen ervoor dat het complete bedrijfswagenpark duurzaam is, stappen wereldwijd over op elektrische auto's en brengen CO2-emissies terug. We zetten in op Green IT en recycling, en werken aan projecten en dienstverlening voor meer duurzaamheid. Onze datacenters draaien volledig op ecologische stroom. Hiervoor hebben we ons in 2021 aangesloten bij het Climate Neutral Data Center Pact.

Samen groener worden: Zo beschermen wij het milieu met duurzame transformatie

Verantwoordelijkheid tonen

Cijfers, data, feiten - hoe we groener worden. De bijdrage van T-Systems op het gebied van duurzaamheid en milieubescherming.

Samen groener worden

De uitdagingen van vandaag de dag en de status quo overdenken. T-Systems ondersteunt jouw digitale transformatie in een meer duurzame richting.

Do you visit t-systems.com outside of Netherlands? Visit the local website for more information and offers for your country.