T-Systems-Claim-Logo
Zoeken
Vogelperspectief op de snelweg, daaroverheen digitale lijnen.

Transformatie van de auto-industrie

Leg nu de basis voor de ontwikkelingen van morgen

Impulspaper downloaden

Optimaliseer kernprocessen en ontwikkel nieuwe businessmodellen

Medewerker kijkt naar digitale grafiek, daarachter is een virtuele auto te zien.

Autoproducenten en toeleveranciers volgen op dit moment een duale strategie. Aan de ene kant optimaliseren ze bestaande kernprocessen en zetten ze in op verdere digitalisering. Aan de andere kant ontwikkelen ze nieuwe businessmodellen voor de mobiliteit van de toekomst – dit gaat veel verder dan het rijden in een eigen auto. Mobiliteit ontwikkelt zich tot een digitaal ecosysteem, waarin de tot nu toe vrijwel geheel gescheiden verkeersmiddelen samensmelten tot een geheel van dienstverlening. 

Toekomstgericht ontwikkelen en produceren

Technologieën die elektrisch en autonoom rijden mogelijk maken zorgen voor een ingrijpende verandering van het bestaande productaanbod. In de toekomst zijn auto’s softwaregedreven en bevatten honderden miljoenen regels code. In een ecosysteem worden digitale diensten, connectiviteit en data in een veilige end-to-endoplossing samengebracht. Om dit te bereiken, moet de auto-industrie nieuwe competenties ontwikkelen, nieuwe allianties smeden en meer investeren in IT- en communicatietechnologieën. 

Whitepaper Catena-X

Wat zit er achter het digitale ecosysteem voor de automobielindustrie? Onze whitepaper legt de ideeën toe die achter Catena X steken.

De transformatie naar ACES

Medewerker kijkt op tablet, daarachter virtueel aanzicht van een aardbol.

Autonomous, Connected, Electric en Shared(ACES): Dit zijn de vier ingrediënten van de digitale strategie voor de toekomst van de automotive industrie. Om dat te bereiken, moet de autobranche niet alleen kennis hebben van auto’s maar ook van de IT-backend, de cloud, safety- en securityvereisten, Car2X, AI en 5G. Om de verandering naar een sofwaregedreven bedrijf met elektrische auto’s in een intelligent wegennet te kunnen voltooien, zijn nieuwe software kennis, nieuwe productontwikkelingsmethodes, nieuwe productiestrategie, nieuwe partners en een nieuwe go-to-marketstrategie noodzakelijk.

Een industrie in verandering

273 miljoen

In 2025 bereiken we dit maximum aantal auto’s in Europa, waarna dit aantal vervolgens zal dalen.

Tot 55%

ten opzichte van de huidige 70%, dat is hoeveel het winstaandeel van OEM en toeleveranciers uit de auto- en onderdelenverkoop en de aftersales krimpt.

Tot 75%

zullen de kosten voor advanced driver assistance systems (ADAS) in de komende decennia dalen.

57%

van de beslissers in de auto-industrie is van mening dat digitalisering in de eerste plaats procesveranderingen in de productie betekent.

Thesis paper „After the storm?“

Impulsen voor nieuwe investeringen. Lees hier hoe de auto-industrie de huidige ontwikkelingen het hoofd kan bieden.

Meer dan 25 jaar aan deskundigheid op het gebied van automotive

Drie medewerkers staan bij een whiteboard in een fabriekshal met een onderstel.

T-Systems is ontstaan vanuit de combinatie van de vroegere IT-dochterondernemingen van Daimler en Volkswagen, Debis en Gedas. Daarom is onze “automotive” kennis en dienstverlening al sinds het begin van onze bedrijfshistorie een belangrijke pijler van de identiteit van T-Systems. 13 van de 20 grootste fabrikanten en meer dan 3000 autodealers en internationale leveranciers vertrouwen ons vandaag de dag al meer dan twee decennia lang. Onafhankelijke sectorrankings roepen T-Systems regelmatig uit tot nummer 1 ICT-partner voor de auto-industrie. Met rond 4000 automotive experts biedt T-Systems technische expertise en diepgaande kennis van processen voor de automotive industrie.

Partner van de auto-industrie

T-Systems ondersteunt de auto-industrie met een geïntegreerde aanpak voor de hele waardecreatieketen. Met geïntegreerde diensten op het gebied van cloud, connectiviteit, digitale services en security worden we gezien als een betrouwbare en waardevolle IT-partner. Met automotive specifieke oplossingen van engineering tot connected car en mobility services maken we het portfolio compleet. We maken digitale diensten in auto’s mogelijk, met over-the-air-updates en ontwikkelen en beheren cloud diensten en platformen voor bijvoorbeeld autonoom rijden. Daarmee helpt T-Systems zijn klanten om de basis te leggen voor de verdere ontwikkeling van nieuwe businessmodellen in de auto-industrie.

Volgens een recente studie van de Information Services Group (ISG) behoort T-Systems met meer dan 12 miljoen voertuigen tot de koplopers voor connected-car-platform-services. Als lid van de 5G Association (5GAA) werkt T-Systems samen met partners aan de ontwikkeling van slimme 5G-use cases van connected en zelfrijdende auto’s. 

Thesis paper

Mobiliteit verandert. Lees hoe de auto-industrie een digitaal fundament voor de toekomst kan bouwen. Zelfs in de huidige situatie.

We kijken uit naar jouw project.

Wij zorgen ervoor dat je wordt bijgestaan door de juiste experts en beantwoorden al je vragen over planning, implementatie en onderhoud van je digitaliseringsprojecten. Neem contact met ons op.

Veiligheid voor de connected auto

Medewerker kijkt naar drie beeldschermen, daarachter een roze netstructuur met lichte lijnen.

Vandaag de dag heeft een voertuig rond vier miljoen kwetsbare punten door de vele software en elektronische onderdelen. Autobezitters zijn bang dat hackers kritische veiligheidsfuncties in het voertuig kunnen manipuleren en zo een ongeval kunnen veroorzaken. Zij zien de verantwoordelijkheid voor de cybersecurity van een connected voertuig als de verantwoordelijkheid van de producenten. Met de grootste Automotive Security Operation Center (Auto SOC) van Europa creëert T-Systems een “schild” voor connected voertuigen. 

Samen met Argus, een dochteronderneming van Continental, die is gespecialiseerd in cyberbeveiliging in voertuigen, ontwikkelt T-Systems componenten voor een geïntegreerd veiligheidsconcept. De SOC-auto verwerkt veiligheidsrelevante gegevens van het voertuig zelf, van de omgeving van het voertuig en ook van ontwikkeling en productie. De veiligheidsexperts van T-Systems classificeren mogelijke beveiligingsincidenten en initiëren onmiddellijk tegenmaatregelen. Ook identificeren we beveiligingsproblemen in componenten en systemen van ECU's. Inbraakdetectiesystemen in de auto detecteren aanvallen op het connected voertuig.

De oplossingen van T-Systems voor de auto-industrie

Do you visit t-systems.com outside of Netherlands? Visit the local website for more information and offers for your country.