T-Systems-Claim-Logo
Zoeken

Van autobouwer naar mobiliteitsdienstverlener

Ondanks de hoge automatiseringsgraad van de automotive industrie staan OEMs en leveranciers onder enorme transformatiedruk. Zelfrijdende auto’s, elektrische auto’s in combinatie met veranderende klantbehoeften dwingen producenten om te transformeren naar mobiliteitsdienstverlener. Al in 2025 zal tot 40 procent van de omzet afkomstig zijn van nieuwe businessmodellen voor mobiliteit.

Optimaliseer kernprocessen en ontwikkel nieuwe businessmodellen

Autoproducenten en toeleveranciers volgen op dit moment een duale strategie. Aan de ene kant optimaliseren ze bestaande kernprocessen en zetten ze in op verdere digitalisering. Aan de andere kant ontwikkelen ze nieuwe businessmodellen voor de mobiliteit van de toekomst – dit gaat veel verder dan het rijden in een eigen auto. Mobiliteit ontwikkelt zich tot een digitaal ecosysteem, waarin de tot nu toe vrijwel geheel gescheiden verkeersmiddelen samensmelten tot een geheel van dienstverlening. 

Toekomstgericht ontwikkelen en produceren

Technologieën die elektrisch en autonoom rijden mogelijk maken zorgen voor een ingrijpende verandering van het bestaande productaanbod. In de toekomst zijn auto’s softwaregedreven en bevatten honderden miljoenen regels code. In een ecosysteem worden digitale diensten, connectiviteit en data in een veilige end-to-endoplossing samengebracht. Om dit te bereiken, moet de auto-industrie nieuwe competenties ontwikkelen, nieuwe allianties smeden en meer investeren in IT- en communicatietechnologieën. 

De transformatie naar ACES

Medewerker kijkt op tablet, daarachter virtueel aanzicht van een aardbol.

Autonomous, Connected, Electric en Shared(ACES): Dit zijn de vier ingrediënten van de digitale strategie voor de toekomst van de automotive industrie. Om dat te bereiken, moet de autobranche niet alleen kennis hebben van auto’s maar ook van de IT-backend, de cloud, safety- en securityvereisten, Car2X, AI en 5G. Om de verandering naar een sofwaregedreven bedrijf met elektrische auto’s in een intelligent wegennet te kunnen voltooien, zijn nieuwe software kennis, nieuwe productontwikkelingsmethodes, nieuwe productiestrategie, nieuwe partners en een nieuwe go-to-marketstrategie noodzakelijk.

Meer dan 25 jaar aan deskundigheid op het gebied van automotive

T-Systems is ontstaan vanuit de combinatie van de vroegere IT-dochterondernemingen van Daimler en Volkswagen, Debis en Gedas. Daarom is onze “automotive” kennis en dienstverlening al sinds het begin van onze bedrijfshistorie een belangrijke pijler van de identiteit van T-Systems. 13 van de 20 grootste fabrikanten en meer dan 3000 autodealers en internationale leveranciers vertrouwen ons vandaag de dag al meer dan twee decennia lang. Onafhankelijke sectorrankings roepen T-Systems regelmatig uit tot nummer 1 ICT-partner voor de auto-industrie. Met rond 4000 automotive experts biedt T-Systems technische expertise en diepgaande kennis van processen voor de automotive industrie.

Partner van de auto-industrie

T-Systems ondersteunt de auto-industrie met een geïntegreerde aanpak voor de hele waardecreatieketen. Met geïntegreerde diensten op het gebied van cloud, connectiviteit, digitale services en security worden we gezien als een betrouwbare en waardevolle IT-partner. Met automotive specifieke oplossingen van engineering tot connected car en mobility services maken we het portfolio compleet. We maken digitale diensten in auto’s mogelijk, met over-the-air-updates en ontwikkelen en beheren cloud diensten en platformen voor bijvoorbeeld autonoom rijden. Daarmee helpt T-Systems zijn klanten om de basis te leggen voor de verdere ontwikkeling van nieuwe businessmodellen in de auto-industrie.

Volgens een recente studie van de Information Services Group (ISG) behoort T-Systems met meer dan 12 miljoen voertuigen tot de koplopers voor connected-car-platform-services. Als lid van de 5G Association (5GAA) werkt T-Systems samen met partners aan de ontwikkeling van slimme 5G-use cases van connected en zelfrijdende auto’s. 

Veiligheid voor de connected auto

Vandaag de dag heeft een voertuig rond vier miljoen kwetsbare punten door de vele software en elektronische onderdelen. Autobezitters zijn bang dat hackers kritische veiligheidsfuncties in het voertuig kunnen manipuleren en zo een ongeval kunnen veroorzaken. Zij zien de verantwoordelijkheid voor de cybersecurity van een connected voertuig als de verantwoordelijkheid van de producenten. Met de grootste Automotive Security Operation Center (Auto SOC) van Europa creëert T-Systems een “schild” voor connected voertuigen. 

Samen met Argus, een dochteronderneming van Continental, die is gespecialiseerd in cyberbeveiliging in voertuigen, ontwikkelt T-Systems componenten voor een geïntegreerd veiligheidsconcept. De SOC-auto verwerkt veiligheidsrelevante gegevens van het voertuig zelf, van de omgeving van het voertuig en ook van ontwikkeling en productie. De veiligheidsexperts van T-Systems classificeren mogelijke beveiligingsincidenten en initiëren onmiddellijk tegenmaatregelen. Ook identificeren we beveiligingsproblemen in componenten en systemen van ECU's. Inbraakdetectiesystemen in de auto detecteren aanvallen op het connected voertuig.

De oplossingen van T-Systems voor de auto-industrie

Heb je vragen over T-Systems of onze dienstverlening?

We helpen je graag! Bel ons via onderstaand nummer of vul het formulier in. Dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op.

Do you visit t-systems.com outside of Netherlands? Visit the local website for more information and offers for your country.