T-Systems-Claim-Logo
Zoeken
zwart-witfoto van een zonnepark

Samen duurzame innovaties realiseren

Rethink the system: een frisse blik op duurzame innovatie

Duurzame keuzes durven maken

Met onze branche expertise en innovatieve technologieën helpen we jouw organisatie bij digitale en duurzame ontwikkeling. Samen met partners en klanten dragen wij bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot en het ontlasten van het milieu. Met onze 360°-aanpak en leveranciersonafhankelijkheid maken we keuzes die bijdragen aan duurzame innovatie van jouw organisatie.

Trendboek: duurzame oplossingen

Ons trendboek geeft praktische tips over de manier waarop bedrijven op korte termijn energie en kosten kunnen besparen. Tegelijkertijd laat het zien hoe duurzaamheidsstrategieën op lange termijn met succes kunnen worden uitgevoerd.

Samen groener worden

Duurzaam innoveren doen we samen met onze partners. We identificeren gezamenlijk innovatieve en duurzame bedrijfsmodellen en mogelijkheden om de CO2-uitstoot en energie verbruik te verlagen. Zo stimuleren wij bijvoorbeeld samen met Shell digitale innovaties om belangrijke wereldwijde klimaatdoelstellingen te bereiken. Zo installeert T-Systems voor een dochteronderneming van Shell meer dan 10.000 laadstations in Duitsland, waardoor eMobility wordt gefaciliteerd – en CO2 uitstoot wordt beperkt.

Auto-industrie: Wat maakt de supply chain en de productie groener?

Naast eMobility creëren wij samen met meer dan honderd partners met Catena-X een digitaal ecosysteem dat meer duurzaamheid in de auto-industrie garandeert. De nadruk ligt daarbij op standaarden voor digitale gegevensuitwisseling. Dit stelt fabrikanten en leveranciers in staat hun waardeketen volledig te volgen. Alle data en processen rondom levering van grondstoffen, productontwikkeling, productie, verkoop, gebruik en de recycling van het voertuig worden transparant. Zo wordt de CO2-voetafdruk volledig in kaart gebracht en kunnen aanpassingen worden gedaan om CO2-neutraliteit te bereiken.

Duurzaamheid in de logistiek

Betere routeplanning, digitale vrachtinformatie: Lees hoe logistieke bedrijven hun bedrijf duurzamer maken.

Allround duurzaam: Advies van Detecon

Of het nu gaat om CO2-reductie, milieubescherming of circulaire economie: in samenwerking met adviesbureau Detecon implementeren wij digitaliseringsprojecten waarbij duurzaamheid voorop staat. Detecon ontwikkelt duurzaamheidsconcepten en -strategieën waarbij digitalisering een centrale rol speelt. Vervolgens implementeert T-Systems de maatregelen end-to-end en analyseert het de status-quo om veranderingen in de meest uiteenlopende branches - de automobielsector, de logistiek, de industrie of de overheid - actief te stimuleren.

Strategieën en innovaties voor een duurzame transformatie

Meer vragen over duurzaamheid?

Wil je meer weten over ecologische bedrijfsmodellen, digitalisering of groene technologieën? Onze experts beantwoorden alle vragen over het onderwerp, lossen de uitdagingen op en laten je zien hoe digitale transformatie en duurzaamheid samengaan.

Do you visit t-systems.com outside of Netherlands? Visit the local website for more information and offers for your country.