T-Systems-Claim-Logo
Zoeken
Afbeelding van mens en machine worden één aan de hand van een vrouwenhoofd

Wie denkt voordat AI handelt?

Rethink the system: Transformatie naar een verantwoordingsbewuste AI-gedreven onderneming

Wie leidt AI in de juiste richting?

Vereenvoudigen, versnellen, verbeteren: AI moet fungeren als echte gamechanger in ons voordeel. Tot zover is er niets aan de hand. Maar hoe moeten ondernemingen de invoering van AI strategisch in gang gaan zetten? Schone datamodellen, gestandaardiseerde processen, AVG-conforme opslaglocatie, datasoevereiniteit en menselijke expertise is de ene kant van de medaille. Maar kan op deze wijze de transformatie naar een verantwoorde AI-gedreven onderneming slagen?

Is ethiek voor AI grijpbaar?

Bij de implementatie van AI in ondernemingen duikt steeds vaker het begrip verantwoorde AI op, die vaak in verbinding wordt gebracht met digitale ethiek, omdat AI geen mening of moreel kompas heeft. AI is een technologie: een middel dus voor het doel. Het is aan ons om er zinvol gebruik van te maken, met inachtneming van de risico's en op verantwoorde wijze. Verantwoorde AI is veel meer dan ethiek en moet om die reden met een helicopterview worden bekeken. Bij de omgang met AI gaat het om een mensgeoriënteerde AI en ondernemingsverantwoording.

Rethink AI

AI is meer dan alleen maar alweer een nieuwe technologie. Haar ontwikkeling verloopt niet lineair en haar invloed is nog niet volkomen inzichtelijk. Om die reden moet je bij AI omdenken. We werden AI ten dienste van de mens en de planeet gebruiken. Het begint ermee dat we AI op verantwoorde wijze en volgens ethische standaarden ontwikkelen en aan de mens georiënteerd trainen en gebruiken – als uitbreiding van menselijke vaardigheden en besluitvorming. Mensgecentreerde AI betekent bovendien dat de door AI geïnitieerde resultaten altijd worden gestuurd en gecontroleerd door mensen. Alleen op die manier kunnen risico's worden gereduceerd en transformatieprojecten naar een duurzame AI-gedreven onderneming worden gerealiseerd.

Onderwerpen

Oplossingen

AI Solution Factory

De AI Solution Factory is een gestandaardiseerde en producentonafhankelijke benadering voor AI en is ervoor ontworpen om jouw AI-projecten naar succes te leiden.

Artificial Intelligence & Data Analytics

Liggen gegevens verborgen in documenten, e-mails, afbeeldingen? Zo kun je dit potentieel benutten voor datagestuurde businessmodellen.

Telekom Data Science Platform

Een beheerd platform zonder vendor lock-in gebaseerd op open source-tools zoals Kubeflow en JupyterHub in de cloud.

Potentieel vrijmaken voor innovaties

Beslissend voor de kwaliteit van AI-gedreven oplossingen en resultaten is de basis van data waarop deze berusten. Data en datagedreven innovaties als Data Spaces, Catena X en Gaia X. Om het volledige potentieel van data en AI te benutten, handelen we voorspellend en adviseren ondernemingen een integrale benadering. Om dit te kunnen bereiken, laten we hen zien hoe ze data- en AI-gedreven resultaten in hun strategieën, processen en besluitvormingsprocessen kunnen integreren en ondersteunen hen bij het ontwikkelen van een strategische roadmap om AI verantwoord en mensgeoriënteerd in te zetten. Ze maken het ondernemingen uit een grote verscheidenheid aan branches mogelijk om op de lange termijn de grootst mogelijke nut voor hun bedrijf te behalen.

AI-gedreven onderneming

Alleen met een helder geformuleerde strategie kan de overgang naar een daadwerkelijk AI-gedreven onderneming slagen. De nadruk moet liggen op een transformatie die is gebaseerd op gegevensbescherming en -beveiliging en die het de onderneming mogelijk maakt datadriven beslissingen te nemen en innovaties op verantwoorde wijze te introduceren. Een echte AI-gedreven onderneming kan bovendien zijn processen optimaliseren, de customer experience verbeteren en de eigen duurzaamheid doelstellingen behalen.

T-Systems beschikt over de juiste knowhow voor de transformatie naar een AI-gedreven onderneming. De door Telekom opgestelde ethische richtlijnen voor AI gelden ook bij T-Systems en die definiëren hoe wij gebruik maken van AI en onze op AI gebaseerde producten en services ontwikkelen.

Wij helpen je met jouw transformatie naar AI

Beleef de kracht van de transformatie van AI met het complete oplossingspakket van T-Systems. Onze AI-stack biedt algemeen advies voor branches als de automobielindustrie, openbare sector, gezondheidszorg, verkeer en vervoer, management van toeleveringsketens, H&R, productie, handel, marketing en detailhandel. We bieden maatwerkoplossingen voor klantspecifieke eisen, zoals Computer Vision, NLP en generatieve AI die allemaal zijn gebaseerd op gevestigde AI-platforms en schaalbare cloudinfrastructuur. Onze oplossingen zoals de AI Solution Factory en het Telekom Data Science Platform maken naadloze processen op het gebied van AI-training en ontwikkeling en een vereenvoudigde beschikbaarheid op cloudplatforms mogelijk.

Onze AI-praktijk combineert advies, technologieën en oplossingen om klanten te ondersteunen om AI tot een integraal bestanddeel van hun onderneming te maken.

2

Platformen en IPs 1

50

Ecosysteem-partners (inclusief startups) 1

2

Speciale AI-laboratoria 1

50+

Projecten in alle AI-disciplines 1

  • 1 

    T-Systems AI-praktijk, juni 2023

Insights

Referenties

Optimaliseer jou onderneming met AI.

Benut het volledige potentieel van jouw onderneming met eenvoud en efficiëntie van AI. Ons sterke framework gaat verder dan de proof of concept en maakt een naadloze modeltraining en automatisch schalen in live omgevingen mogelijk.

Do you visit t-systems.com outside of Netherlands? Visit the local website for more information and offers for your country.