T-Systems-Claim-Logo
Zoeken
De aarde vanuit het heelal bedekt met netwerk

Data spaces: gemeenschappelijk gebruik van gegevens

Gegevens bedrijfsonafhankelijk uitwisselen om processen te verbeteren

Sovereign data exchange: gegevenssoevereiniteit over de grenzen van het bedrijf heen

Om gemeenschappelijk data te kunnen gebruiken, moeten partners momenteel overeenkomsten afsluiten over het gebruik ervan. Degene die gegevens ontvangt, moet bovendien betrouwbaar zijn. Deze richtlijnen beperken de mogelijkheden van gegevensanalyses in innovatie. Data spaces zijn het alternatief. Ze automatiseren het gemeenschappelijke gebruik van gegevens en maken het aanbieders mogelijk om voorgedefinieerde richtlijnen te verbinden aan gegevenstransacties om de soevereiniteit van de aanbieder te garanderen.

Van data warehouses naar data spaces

Een man staat in een serverruimte bij een laptop. Een andere man staat achter een deur van melkglas

Data warehouses waren de optimale oplossing om gestructureerde gegevens uit heterogene bronnen samen te brengen in een database voor een analyse. Een data lake gaat nog een stap verder en slaat gegevens op – zowel gestructureerd als ongestructureerd. De ongestructureerde gegevens wordt alleen klaargemaakt voor de betreffende analyse. Data spaces bieden een decentrale oplossing, waarbij iedere aanbieder zijn eigen gegevens aan kan bieden. Deze blijven bij de aanbieder en worden via een veilige peer-to-peer communicatie met gemeenschappelijke semantiek en gegevenssoevereiniteit ter beschikking gesteld.

Data Mesh – decentrale gegevensarchitectuur voor gegevensanalyse

Ook het data mesh-concept ondersteunt de decentrale benadering van het gebruik van gegevens. Deze structureert grote datavolumes en maakt gegevens bruikbaar door middel van een “distributed", domeingebaseerde architectuur. Van bron tot gebruik, onafhankelijk van tijd en plaats van de bron – ook buiten een bedrijf. Gegevens kunnen over alle vakgebieden heen worden gebruikt voor self-service-analyses en kunnen naar believen worden verbonden en gecombineerd. Afdelingen binnen het bedrijf zijn bij het gebruik van een data mesh-oplossing niet meer aangewezen op gespecialiseerde data-engineers.

Mobilitheek: Nationaal toegangspunt voor mobiliteitsgegevens

Het Duitse ministerie voor digitale zaken en verkeer is een data space initiatief gestart, waarbij gegevens eenvoudig, transparant en veilig kunnen worden gedeeld. Gebruikers hebben onder andere toegang tot realtime gegevens van het stads- en streekvervoer of standplaatsen van leenfietsen. De mobilitheek is geen informatiesysteem voor reizigers en verkeersdeelnemers, maar biedt de basis voor nieuwe diensten op het gebied van mobiliteit en is een digitale ruimte voor de ontwikkeling van gegevensgebaseerde apps. De Telekom Data Intelligence Hub stelt componenten beschikbaar die soevereine gegevensoverdracht mogelijk maken.

Zet de eerste stap

De toekomst van de data-economie is er. Benut het volledige potentieel van jouw gegevens van planning tot uitvoering – met aanvoerders uit de branche. En dat alles voor nog minder dan een kop koffie!

Do you visit t-systems.com outside of Netherlands? Visit the local website for more information and offers for your country.