T-Systems-Claim-Logo
Zoeken
Vrouwelijke reiziger gebruikt een app voor openbaar vervoer in de trein

Multimodaal vervoer en Mobility-as-a-Service (MaaS)

Hoe data en AI in MaaS-apps mobiliteit optimaliseren, vervoer toegankelijker maken en de reiservaring verbeteren

Het potentieel van MaaS benutten voor een naadloze reiservaring

Het concept van Mobility-as-a-Service (MaaS) is gericht op het creëren van een vervoerssituatie waarin gebruikers op één platform hun reisopties met verschillende vervoersmiddelen heel makkelijk kunnen vinden, flexibel kunnen plannen en betalen. Om deze visie werkelijkheid te laten worden, moeten uitgebreide en zeer verschillende gegevensbronnen geanalyseerd en samengevoegd worden. Dit is waar T-Systems om de hoek komt kijken met zijn expertise en innovatieve oplossingen die het herhaaldelijk inloggen overbodig maken en reizigers ongeëvenaard gemak en gemakkelijke toegang bieden.

T-Systems en KI: Multimodaal reizen gemakkelijk gemaakt

T-Systems heeft ingezien dat de sleutel tot deze transformatie van complexe naar eenvoudig toegankelijke systemen gelegen is in de integratie van kunstmatige intelligentie (AI). AI speelt een centrale rol omdat het de behoeften van reizigers begrijpt en deze relateert aan de beschikbare gegevens, waardoor een echt naadloze en toegankelijke reiservaring wordt gecreëerd. We zetten ons in om de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie toe te passen om ervoor te zorgen dat reizigers gemakkelijk toegang hebben tot en gebruik kunnen maken van vervoersdiensten, ongeacht hun locatie. Met T-Systems als partner kunnen vervoersbedrijven gemakkelijk hun weg vinden in het nieuwe MaaS-tijdperk en kunnen ze erop vertrouwen dat hun reisoplossingen comfortabel en gebruikersgericht reizen voor iedereen mogelijk maken.

Whitepaper: Mobiliteitsgegevens en AI

Hoe mobiliteitsgegevens en AI het lokale openbaar vervoer veranderen: Ervaar stedelijke mobiliteit vanuit een AI-perspectief.

Lokale mobiliteit verbeteren met de expertise van T-Systems en GeoMobile GmbH

Het Mobility-as-a-Service-platform (MaaS-platform) van GeoMobile GmbH verlegt de grenzen voor stedelijke mobiliteit door de verschillende openbaarvervoersdiensten in een regio samen te brengen tot een uniforme, op de gebruiker afgestemde ervaring. Met dit platform kunnen reizigers hun reizen plannen, boeken en betalen, inclusief bussen, trams, deelauto's en deelfietsen, allemaal met één mobiele app. De intelligente routingmotor van de app combineert openbaar vervoer met verschillende vervoersopties en zorgt ervoor dat reizigers altijd de beste route vinden. Gebaseerd op digitale technologieën, gebruikersinteractie en cloud-gebaseerde platforms, biedt deze white-label-app intermodale routeplanning, klantinformatie via pushmeldingen, kaartverkoop voor openbaar vervoer en naadloos beheer van deeldiensten. Het vereenvoudigt mobiliteit, maakt meervoudig inloggen overbodig en biedt meer gemak, terwijl de centrale rol van de regionale vervoerder behouden blijft. Na de overname door T-Systems International zal GeoMobile zijn invloedssfeer op het gebied van stedelijke mobiliteit blijven uitbouwen door middel van innovatie en het leveren van nog meer geïntegreerde oplossingen voor het openbaar vervoer van de toekomst.

Wij kijken uit naar jouw project!

Samen kunnen we je ticket- en factureringssystemen verbeteren. Neem contact met ons op over ons aanbod op het gebied van digitalisering, cloud, mobility-as-a-service en beveiliging voor bedrijven en openbaarvervoersdiensten.

GeoMobile-oplossingen voor betere toegang tot streekvervoer

We verbeteren het stedelijk vervoer met oplossingen die reizigers met verschillende mobiliteitsbehoeften via onze mobiele app kunnen gebruiken. Ze kunnen de juiste wagon vinden, deursignalen herkennen of on-demand stops en diensten aanvragen, om maar een paar voorbeelden te noemen. Duidelijke aankondigingen bij aankomst en geoptimaliseerde routeaanduidingen verbeteren de ervaring van het openbaar vervoer nog verder. Ons digitale dataplatform op basis van open standaarden garandeert compatibiliteit. Intelligente sneltrams met datatransmissie en multimodaal verkeersmanagement vereenvoudigen je reis en optimaliseren zelfs de doorgang van sneltrams bij verkeerslichten. Ons data-ondersteund verkeersmanagement draagt bij aan een betere luchtkwaliteit door aanpassingen in het verkeer voor te stellen. GeoMobile Accessibility zet zich in voor een inclusief, efficiënt en duurzaam ecosysteem voor stedelijk vervoer.

Geoptimaliseerde verkeersdoorstroming en betere luchtkwaliteit

Als onderdeel van het Masterplan Klimaatbescherming is een van de meest urgente uitdagingen het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken om de milieu-impact van het particuliere gemotoriseerde vervoer terug te dringen. Onze oplossing bestaat uit een digitaal dataplatform op basis van open standaarden in combinatie met intelligente lightrailvoertuigen die met boordapperatuur voor datatransmissie zijn uitgerust. Dit maakt multimodaal verkeersmanagement mogelijk, waaronder het optimaliseren van de doorgang van lightrailvoertuigen bij verkeerslichten, terwijl tegelijkertijd de verkeersgegevens actief zo gestuurd worden, dat de luchtkwaliteit beter wordt. Dit biedt aanzienlijke voordelen: minder CO2-uitstoot en milieuvervuiling, aantrekkelijker stadsvervoer met klantvriendelijke frequenties en reizigersinformatie, een betere doorstroming van het fiets-, auto- en railverkeer en een belangrijke bijdrage aan de algemene mobiliteitstransitie om onze steden leefbaarder en duurzamer te maken.

RealLabor Hamburg: Baanbrekend werk voor duurzame mobiliteit

Het RealLabor Hamburg (RealLabHH) was een gezamenlijk project gefinancierd door de Duitse overheid waarin innovatieve intermodale mobiliteitsoplossingen werden getest. Met de nadruk op de strijd tegen klimaatverandering ondersteunde het project milieuvriendelijke vervoersconcepten zoals de naadloze integratie van reizen met de metro en e-scooters. Als onderdeel van het Nationaal Platform Toekomst van Mobiliteit (NPM) liet RealLabHH zien hoe technologie een revolutie teweeg kan brengen in mobiliteit door de uitdagingen van interoperabiliteit en soevereiniteit van data te overwinnen. Met behulp van een simulator, ontwikkeld door Deutsche Telekom en T-Systems, werden gegevens uitgewisseld tussen mobiliteitsproviders binnen een soevereine dataruimte die de burgers van Hamburg in staat stelde actief gebruik te maken van digitale mobiliteitsdiensten. In de acht deelprojecten van het project werd onderzoek gedaan naar digitale oplossingen om gemeentelijke vervoersmiddelen veiliger, duurzamer, handiger en betrouwbaarder te maken in verschillende stedelijke en landelijke contexten.

Vraaggestuurde integratie van transportsystemen

Stel je voor dat je dagelijks naar je werk moet pendelen: Het begint met een rit naar het station in een zelfrijdende auto en eindigt na de treinreis op een e-scooter voor de laatste meters. Realtime updates en een gebruiksvriendelijk platform zorgen ervoor dat de dagelijkse reis naar het werk vlot verloopt. We weten dat het gemak en de aanpasbaarheid die Mobility-as-a-Service biedt belangrijker zijn voor consumenten dan de technologie erachter. Transportbedrijven zijn daarentegen meer geïnteresseerd in de centrale bouwstenen van MaaS-concepten, zoals de integratie van veilige systemen, het mogelijk maken van facturering in de cloud en het gebruik van betrouwbare gegevens en analyses. Met T-Systems als partner kunnen vervoersbedrijven hun diensten gemakkelijk toegankelijk, gepersonaliseerd en aantrekkelijk maken, wat uiteindelijk meer mensen zal stimuleren om de auto te laten staan. Welkom bij de toekomst van geïntegreerde, flexibele en gebruikersgerichte mobiliteit.

Do you visit t-systems.com outside of Netherlands? Visit the local website for more information and offers for your country.