T-Systems-Claim-Logo
Zoeken

Informatie over compliance/due diligence-verplichtingen in de toeleveringsketen (LkSG)

Deutsche Telekom wil normen stellen, niet alleen door expertise en prestaties, maar ook door de manier waarop zijn werknemers handelen. Dicht in de buurt van klanten en partners, eerlijk en open voor dialoog.
Het naleven van wettelijke voorschriften, waarden en verplichtingen vormt de basis van ons handelen. Respect voor mensenrechten binnen de Deutsche Telekom Group en bij onze leveranciers is voor ons als bedrijf vanzelfsprekend. We maken gebruik van bestaande concernprocessen en -richtlijnen om de vereisten van de LkSG te implementeren. In 2023 hebben we onze beleidsverklaring inzake mensenrechten herzien en uitgewerkt in twee documenten. Deze kunnen worden bekeken via de volgende link: https://www.telekom.com/en/corporate-responsibility/social-commitment/human-rights/details/documents-human-rights-1054252 

Iedereen kan helpen om het bedrijf te beschermen tegen schade. Om als bedrijf misstanden en wangedrag tegen te gaan, moeten we daar kennis van verkrijgen.

Daarom willen we alle belanghebbenden de mogelijkheid bieden om mogelijke overtredingen van wet- en regelgeving eenvoudig en, indien nodig, anoniem te melden via ons klokkenluidersportaal TellMe. Dit omvat ook meldingen over risico's met betrekking tot mensenrechten milieu, beperkingen van de vrijheid van meningsuiting of schendingen in onze toeleveringsketen - door toedoen van onze werknemers in ons eigen werkgebied of van onze leveranciers of zakenpartners.

Meer informatie is te vinden op www.telekom.com/compliance en www.telekom.com/en/corporate-responsibility.

Do you visit t-systems.com outside of Netherlands? Visit the local website for more information and offers for your country.