T-Systems-Claim-Logo
Zoeken
zwart-witfoto van een man in pak die voor een dichtbegroeide muur staat

Op weg naar een duurzame toekomst

Rethink the system: een frisse blik op duurzame innovatie

Duurzaamheid: een must voor onze samenleving

Duurzame transformatie staat hoog op de agenda bij bedrijven en overheden. De EU wil de CO2-uitstoot in 2030 met 55 procent hebben verminderd ten opzichte van het niveau van 1990. Veel bedrijven willen hier graag aan bedragen. Maar hoe? T-Systems biedt een helpende hand met innovatieve ideeën en technologieën op weg naar netto nul.

EU Green Deal: impact voor bedrijven

Agronoom die een digitale tablet gebruikt om aanplantingen te analyseren

De Europese Green Deal is een pakket van maatregelen voor klimaat- en milieubescherming in het bedrijfsleven en in de industrie, inclusief nieuwe voorschriften voor duurzaamheidsrapportages. Vanaf 2023 zullen aanzienlijk meer bedrijven deze verslagen moeten indienen. Veel bedrijven moeten daarom, net als wij, bestaande systemen en processen heroverwegen om te voldoen aan de maatregelen. Samen met onze klanten en partners gaan wij deze uitdagingen graag aan om zo de duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren.

Nieuw bewustzijn vraagt om nieuwe denkwijzen

Consumenten consumeren steeds duurzamer en duurzaamheid wordt een doorslaggevende factor bij het kiezen van een nieuwe werkgever: dit vereist omdenken. Want stakeholders verwachten tegenwoordig een geloofwaardige duurzame betrokkenheid. En beleggers investeren bij voorkeur in duurzame ontwikkelingen en projecten. De noodzaak is hoog, want met nieuwe technologieën is het mogelijk de energietransitie en de netto nul-doelstelling te realiseren. Dit vraagt om transparantie en leveranciersonafhankelijkheid om de circulaire economie flexibel te verduurzamen.

Duurzaam met digitalisering

Digitalisering als versneller van duurzaamheid. Ontdek in dit trendboek hoe digitale technologieën helpen om minder energie te verbruiken, hoe hulpbronnen efficiënter kunnen worden gebruikt en hoe toeleveringsketens kunnen worden geoptimaliseerd.

Het potentieel van digitalisering beter benutten

Om de wereldwijde duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken, is er behoefte aan nieuwe technologieën en servicemodellen, maar ook aan materialen en producten die bijdragen tot een koolstofarme circulaire economie. Deze verandering kunnen wij als IT-leverancier versnellen. Met een holistische aanpak van digitalisering die de negatieve milieueffecten van de bedrijfsactiviteiten tot een minimum beperkt. Omdat wij gebruik maken van innovatieve Industrie 4.0  toepassingen of slimmere logistiek. Of door een duurzaam aanbod te realiseren met behulp van digitalisering van bedrijfsmodellen, platformeconomieën, sharing-concepten of intelligent gebruik van grondstoffen.

Hoe kan digitalisering helpen bij duurzaamheid

Duurzaam zakendoen

Omdat het groen moet worden: wij bieden je een helpende hand met innovatieve ideeën en technologieën op weg naar een duurzame onderneming. Neem contact met ons op!

Do you visit t-systems.com outside of Netherlands? Visit the local website for more information and offers for your country.