T-Systems-Claim-Logo
Zoeken
Laptop achter een netwerk van cloud-pictogrammen

Managed EDI Services: efficiënte bedrijfsprocessen

Gegevensuitwisseling in alle formaten met verschillende ecosystemen in een pay-per-use model zonder in hardware en software te investeren

Beveiligde end-to-end EDI Services vanuit de private cloud

Optimaliseren van processen en voorkomen van leveringsknelpunten? Uitwisselen, gebruiken en veilig beheren van gegevens in realtime? Electronic Data Interchange (EDI) kan hier een ideale ondersteuning bieden. Maar helaas is de implementatie, de integratie en het beheer van een B2B-platform behoorlijk prijzig en tijdrovend. Naast specialistische kennis moet er immers ook worden geïnvesteerd in hardware en software. En permanente aanpassingen kosten onnodig veel tijd en geld. Het alternatief: Managed EDI Services van T-Systems.

Voordelen die je alleen met Managed EDI Services behaalt

Procesversnelling

Versnelling van interne en bedrijfsoverschrijdende processen, verbetering van de kwaliteit van de planning en het creëren van informatietransparantie

Kostenbesparing

Managed Service betekent geen investering in eigen hardware en software, minder voorraad evenals prestatie- en gebruiksafhankelijke facturering, kosten en innovatievoordeel door gestandaardiseerde procedures en gemeenschappelijke interfaces voor alle kanalen in B2B en B2C

Samenwerking tussen zakenpartners, klanten en ecosystemen

Eén interface, alle formaten, alle protocollen

Snelheid en beschikbaarheid

Hoge prestaties en beschikbaarheid tot 99,98 procent en 24×7 EDI-ondersteuning

Beveiliging

Hoogbeveiligd datacenter volgens de strikte en erkende normen op het gebied van beveiliging en gegevensbescherming van Deutsche Telekom. De EDI Service wordt alleen door medewerkers van T-Systems beheerd.

Met Managed EDI kan een kostenbesparing van 50% worden gerealiseerd

 Iemand werkt met een tablet in het magazijn.

De kostenfactoren voor het opzetten en gebruiken van een eigen EDI-oplossing zijn softwarelicenties, speciale hardware, onderhoud en personeel. T-Systems heeft het ERP-systeem van een detaillist in de textielsector gekoppeld aan meer dan 500 leveranciers. Met Managed EDI Services kan 50% worden bespaard op de kosten voor EDI, omdat er maar één elektronisch overdrachtspunt nodig is voor de communicatie met alle partners. De bestaande heterogeniteit van de netwerken en de protocollen kan tot nul worden teruggebracht. Daarnaast heeft de winkelier door automatische voorraadrapportages de bestel- en levertijden kunnen verkorten.

Managed EDI beperkt de risico's van bedrijfsprocessen

De interactie tussen de levering van een deelsysteem of een subsysteem en de productie is complex. Wanneer ongeveer 20.000 leveranciers wereldwijd hun bedrijfsprocesgegevens voor autoproductie uitwisselen en dagelijks tot 1,3 miljoen transacties elektronisch verwerken, zijn storingen of onderbrekingen absoluut bedrijfskritisch. Om op veilig te spelen koos één van de autofabrikanten voor onze Managed Services voor EDI in een allround zorgeloze werking: Maximale beschikbaarheid van 99,98 procent, hoge systeemstabiliteit en belastingverdeling over twee redundante datacenterlocaties. De Duitse beveiligingsnormen van T-Systems beschermen bovendien tegen onbevoegde toegang.

Geautomatiseerde en veiligere gegevensuitwisseling

Slot op chip

Veel bedrijven zijn inmiddels overgegaan op Electronic Data Interchange (EDI) en hebben hiervoor een eigen platform opgezet. EDI-systemen zijn zeer complex. Dit komt door de veelheid aan EDI-standaarden, EDI-documenten, EDI-processen en heterogene systeemlandschappen, maar ook door de voortdurende updates en de noodzaak om de verzonden gegevens te versleutelen. Er moeten namelijk steeds weer nieuwe gegevensformaten en communicatieprotocollen geïntegreerd worden. Anders zullen er fouten in de gegevensherkenning optreden. Daardoor worden geautomatiseerde processen stilgelegd en zijn handmatige aanpassingen nodig. Met een Managed EDI-oplossing worden fouten voorkomen door een datahub die zich in de cloud bevindt en waarmee de gegevens in elk gewenst formaat kunnen worden uitgewisseld en direct in het eigen systeem van de klant kunnen worden verwerkt.

De complexiteit verminderen, de snelheid verhogen

Bedrijven hebben verschillende systemen, software en vaardigheden nodig voor de veelheid aan verschillende communicatieprotocollen. De complexiteit van dergelijke EDI-systemen neemt in de loop der jaren toe, waardoor de bedrijfsvoering en het onderhoud duurder worden en de beveiligingseisen aanzienlijk toenemen. Onze Managed EDI Services vereenvoudigen de geautomatiseerde gegevensoverdracht aanzienlijk en verkorten de tijd die nodig is om nieuwe zakenpartners aan te sluiten op het systeem. Het aanbod ondersteunt alle internationale en branchespecifieke gegevensformaten en communicatieprotocollen. In de meeste gevallen betekent dit: parametriseren in plaats van programmeren.

Managed EDI Services verbinden klanten, partners en ecosystemen

Afbeelding met verschillende logboeken

Communicatieprotocollen voor alle gegevenssoorten

Electronic Data Interchange zorgt ervoor dat bedrijfskritische gegevens punctueel – just in time en in de juiste volgorde – en veilig worden verwerkt en dat ze uitsluitend door vertrouwde zakenpartners kunnen worden ontvangen. Met Managed EDI Services van T-Systems kunnen klanten naadloos hun elektronische gegevens uitwisselen met al hun zakenpartners, zodat supply chain processen in SAP- en niet-SAP-systemen in kaart kunnen worden gebracht. De Managed EDI Services ondersteunen alle gangbare communicatieprotocollen, waaronder AS2, ALE en OFTP, en alle gangbare formaten zoals EDIFACT, VDA, X.12 en IDoc.

Managed EDI Services

Ben je op zoek naar een oplossing voor een vlekkeloze gegevensuitwisseling binnen jouw bedrijf en een directe verwerking van de gegevens van je zakenpartners in jouw IT-systemen? Met minder complexiteit? Neem dan nu contact op met een van onze EDI-experts!

Do you visit t-systems.com outside of Netherlands? Visit the local website for more information and offers for your country.