T-Systems-Claim-Logo
Zoeken
Autonome bus met robot

Transportveiligheid voor autonome shuttles

Rhein-Main-Verkehrsverbund test nieuw mobiliteitsconcept met AI-software van T-Systems

Nieuwe oplossingen voor intermodaal transport

Milieuaspecten, voornamelijk de klimaatdoelstellingen van de Duitse regering, en het 9-euro ticket hebben het openbaar vervoer weer onder de aandacht van veel reizigers gebracht, maar er ook toe geleid dat het duidelijk is waar ruimte is voor verbetering. Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) zet zich in om transport flexibeler en klantgerichter te maken en overweegt het creëren van sterkere intermodale verbindingen hiertussen.

Digitale elementen bieden potentieel

Concreet wil het RMV een shuttledienst testen in de randgebieden van de tariefzone. Dit houdt in dat er autonome minibussen voor zes tot acht passagiers worden ingezet op trajecten waar het gebruik van een klassieke bus niet rendabel zou zijn. Dankzij het autonome vervoermiddel kan op de kosten voor een chauffeur bespaard worden.

Als aanbieder van een dergelijke dienst voor Mobility on Demand heeft het RMV ook de verantwoordelijkheid om toezicht te houden op het passagiersvervoer, net zoals geldt voor andere vervoersmiddelen. Terwijl dit in bussen en treinen wordt gedaan door de chauffeur of het personeel, vraagt een autonoom vervoermiddel om een andere oplossing voor deze uitdaging. Als onderdeel van een Proof of Concept dat in november 2022 van start is gegaan, test het RMV hiervoor een digitale oplossing. Haar dochteronderneming, Rhein-Main-Verkehrsverbund Servicegesellschaft mbH, werkt hiervoor samen met T-Systems.

De uitdaging

Vrouw met smartphone geniet van stadsgezicht tijdens reis met openbaar vervoer

Het bedienen van belangrijke verkeersaders in steden en stedelijke regio's is slechts één kant van het openbaar vervoer. Aan de andere kant staan de structureel zwakkere, landelijke regio's waar het aantal reizigers vaak minder is, met als gevolg dat ook de frequentie laag is. Grote vervoersverenigingen moeten dus ook nadenken over hoe regio's en zones met lage reizigersaantallen economisch en efficiënt op het actuele vervoersnetwerk kunnen worden aangesloten. Vervoersverenigingen ontwikkelen daarom steeds vaker zogenaamde “on demand” diensten, zoals belbussen of gedeelde taxi’s.

De opkomst van de eerste autonome bussen zorgt voor een nieuwe kijk op de kwestie, maar bieden autonome bussen echt een basis om dergelijke routes economisch te exploiteren? En hoe kan het RMV als verantwoordelijke instantie de uitvoering voldoende controleren, haar toezichthoudende taken uitvoeren én de transportveiligheid waarborgen? En hoe kan dit in overeenstemming met de wettelijke voorschriften? Het RMV moet immers ook voldoen aan de geldende richtlijnen voor gegevensbescherming.

Computervision, de oplossing van T-Systems, stelt ons in staat om autonoom on demand transport te testen en zorgt ervoor dat onze passagiers een veilig gevoel hebben.

Thorsten Möginger, Teamleider New Mobility, Rhein-Main-Verkehrsverbund

De oplossing

In november 2022 is de Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) met een proefproject gestart om autonome shuttles op eigen terrein te gebruiken. Hierin is een oplossing voor persoonsherkenning geïntegreerd: Computervision. Via de Deutsche Telekom Business Services (DTBS), die RMV als klant heeft, is contact gelegd met T-Systems, die de oplossing implementeert.

De kern bestaat uit een toepassing die op AI is gebaseerd en die aan de hardwarezijde op een krachtig edge device is geïnstalleerd en gekoppeld kan worden aan een ingebouwde camera. Dit kan een camera zijn die reeds in de bus aanwezig is of een specifiek geïnstalleerde camera. De oplossing biedt ook GPS-tracering. Het sterke punt van de oplossing betreft een vooraf getrainde toepassing die op AI is gebaseerd, die o.a. de passagiersruimte kan scannen. De toepassing heeft vier concrete functies: herkennen hoeveel mensen zich in de bus bevinden, of de passagiers een mondkapje dragen, of ze staan en of een passagier bagage is vergeten.

Als add-ons kun je kiezen uit een tablet of beeldscherm dat in de bus wordt geïntegreerd. De communicatie met de passagier is afhankelijk van de wensen van de klant: dit kan uni- of bidirectioneel zijn. Als een passagier bijvoorbeeld staat of geen mondkapje draagt, zal hij of zij een toepasselijk bericht te zien krijgen. De tablet dient ook als informatiedrager in geval van ongewone verkeerssituaties zoals files of ongevallen.

De toepassing aan boord evalueert de gegevens van de objectherkenning en stuurt ze door naar het backend van de klant. Je kunt ook kiezen voor het gebruik van de “Open Telekom Cloud” inclusief dashboard van T-Systems als backend. Onthoud dat, hoewel de ingebouwde toepassingen video's vastleggen en analyseren, de beelden en video's niet naar het backend worden doorgestuurd. De toepassing herkent slechts “drie personen”. Dit volledig anonieme aantal wordt toegevoegd aan het dashboard of de gegevensopslag.

De voordelen voor de klant

Dankzij het dashboard is RMV in staat de veiligheid in de shuttle te garanderen en de capaciteit op elk moment te bepalen. Op basis van de gegevens van de Proof of Concept van zes maanden kan RMV zakelijke beslissingen nemen voor een breder gebruik van de shuttles. Tegelijkertijd ontvangt RMV ook een oplossing die de transportveiligheid in de autonome vervoersmiddelen kan garanderen. Het voldoet daarmee aan de wettelijke verplichtingen als aanbieder van personentransport en doet dit tegelijkertijd volledig in overeenstemming met gegevensbescherming, aangezien er geen persoonlijke informatie wordt doorgegeven.

Download hier onze referentieflyer

Over Rhein-Main-Verkehrsverbund

Dagelijks vervoert de Rhein-Main-Verkehrsverbund ongeveer 2,5 miljoen passagiers. In 2019 waren dat in totaal maar liefst 808 miljoen passagiers. Het RMV levert vervoersdiensten aan bijna 300 steden en gemeenten, wat neerkomt op ongeveer twee derde van de deelstaat Hessen. Regionale treinen, S-Bahnen, bussen, metro’s en trams leggen voor alle passagiers meer dan 9 miljard kilometer per jaar af, wat RMV een van de grootste vervoersorganisaties in Duitsland maakt. Dankzij RMV genieten mensen in de metropoolregio Frankfurt en daarbuiten van de mogelijkheid van milieuvriendelijk transport.

Relevante oplossingen

Dit vind je misschien ook interessant

We kijken uit naar jouw project!

We voorzien je graag van de juiste experts en staan voor je klaar om al jouw vragen over het opstellen, implementeren en onderhouden van jouw digitaliseringsplan te beantwoorden. Neem contact met ons op!

Do you visit t-systems.com outside of Netherlands? Visit the local website for more information and offers for your country.