T-Systems-Claim-Logo
Zoeken
Een vrachtwagen

Intelligente systemen voor tolheffing voor vrachtwagens

Toll4Europe maakt grensoverschrijdende tolheffing met slechts één on-board unit mogelijk

Toll4Europe biedt gestandaardiseerde tolafrekening voor heel Europa.

Logo Toll4Europe

De 27 lidstaten van de Europese Unie hebben, historisch gezien, hun eigen aanpak gevolgd voor tolheffing voor vrachtwagens. Dit heeft vanuit technisch oogpunt geleid tot zeer uiteenlopende oplossingen. Alleen al voor de originele registratie van de rij- en positiegegevens van de vrachtwagens worden twee fundamenteel verschillende technologieën gebruikt: een satellietgebaseerd systeem (Global Navigation Satellite System - GNSS) en een microgolf-gebaseerd systeem (Dedicated Short Range Communication - DSRC). De grote verscheidenheid aan tolsystemen kent bovendien verschillende facturerings- en controleprocessen. Dit maakt het complex voor vrachtwagenchauffeurs die in meerdere Europese landen rijden. Zij moeten voor elk land waar ze doorheen rijden een aparte on-board unit (OBU) in hun vrachtwagens installeren, een apart contract met een van de nationale tolheffende instanties afsluiten en aparte facturen betalen.

Op basis van het T-Systems Tolling platform bieden wij onze klanten een kwalitatief hoogwaardige en hoog beschikbare Europese toldienst. Door de modulaire opbouw van onze dienstverlening kan snel en kostenefficiënt worden ingespeeld op de wensen en behoeften van internationale transporteurs.

Mirka Dworschak, algemeen directrice van Toll4Europe

Al in 2004 hebben de EU-instellingen dan ook een richtlijn aangenomen om de interoperabiliteit van de Europese tolheffingssystemen te waarborgen: de zogeheten EETS-richtlijn 2004/52 met betrekking tot de Europese elektronische tolheffingsdienst (EETS). Het doel van de EETS is om pan-Europese reizen te vereenvoudigen. De richtlijn maakt dus ook de weg vrij voor een nieuwe generatie van tolheffingsaanbieders die hun diensten voortaan ook buiten de landsgrenzen mogen aanbieden. Hiervoor geldt de volgende voorwaarde: zij moeten in hun eigen land als EETS-aanbieder geregistreerd staan en hun oplossing moet in de betreffende landen geaccrediteerd zijn.

Voor vrachtwagenchauffeurs betekent dit: minder kosten door het gebruik van een EETS-OBU die in heel Europa functioneert, zodat de nationale toltarieven in overeenstemming met de regels via een contractpartner kunnen worden afgerekend. Sinds 2018 is Toll4Europe in veel Europese landen een geaccrediteerde EETS-aanbieder, die grensoverschrijdende tolheffing voor vrachtwagens aanbiedt.

Voordelen voor de klant

Lachende vrachtwagenchauffeur

Het Europese tollandschap is een puzzel van vele nationale en regionale tolgebieden en tolsystemen. EETS helpt om de puzzelstukjes makkelijker in elkaar te zetten, en Toll4Europe behoudt het overzicht en verbindt alle onderdelen op een intelligente manier. Het doel: Meer eenvoud voor Europese chauffeurs door ze te voorzien van slechts één on-board unit. Deze service is al beschikbaar in de landen België, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Portugal, Oostenrijk, Bulgarije, Hongarije en in meerdere tunnels. Binnenkort zijn ook Italië en Zwitserland aan de beurt. Daarna volgen de Scandinavische en (Zuid) Oost-Europese landen.

Grensoverschrijdend verzamelen van tolgegevens met slechts één apparaat

Tot nu toe waren er verschillende tolkastjes nodig voor de verschillende Europese tolsystemen. Met Toll4Europe heb je genoeg aan één OBU. Modulaire en flexibele systeemarchitectuur, compatibel met webgebaseerde diensten: Het EETS-platform van Toll4Europe kan gemakkelijk door toldienstverleners en externe aanbieders als servicemodule in bestaande processen worden geïntegreerd. Daarnaast kunnen naar wens op maat gemaakte extra diensten worden aangeboden.

Meer transparantie en veiligheid:

Door de voortdurende interactie van satellietpositionering, mobiele communicatie en korteafstandscommunicatie detecteert de OBU de locatie van het voertuig en berekent het centrale systeem de verschuldigde tolheffing. Daarnaast stelt de EETS-oplossing alle verzamelde gegevens dagelijks beschikbaar. Dit maakt een effectief beheer van het wagenpark mogelijk. Ook het eenvoudige factureringsproces is transparant en veilig. Om de klantgegevens zo goed mogelijk te beschermen en om te voldoen aan de geldende voorschriften op het gebied van gegevensbescherming, zijn bij het opzetten van de toldienstverlening de vereisten van ISO 27001 en de AVG in acht genomen.

Interoperabiliteit op de Europese tolwegen

Efficiënt, transparant, betrouwbaar, interoperabel. Dit is wat wordt verstaan onder vrij reizen op de Europese tolwegen. Het uitgangspunt is de European Electronic Toll Service (EETS) met de twee technologieën GNSS en DSRC. Toll4Europe integreert beide technologieën in één apparaat. Dit betekent: een vlotte uitwisseling van alle gegevens en systeemupdates via draadloze "over the air" communicatie.

De uitdaging

Straatbeeld

Toll4Europe is de uitdaging aangegaan om de enorme complexiteit op het gebied van data, interfaces, factureringsprocessen en de totale IT-infrastructuur te beheren. Zo hebben alle landen hun eigen interfaces met hun administratieve systemen en andere IT-systemen. De definities van de tolgebieden verschillen in de manier waarop zij de tolgelden classificeren. In sommige definities wordt er gesproken over een vergoeding, in andere over een belasting. Sommige tolgebieden bieden distributiemogelijkheden, andere niet. Er zijn ook verschillen in de factuuropmaak en in de uitvoering. Het vereist veel ervaring en een breed scala aan vaardigheden als systeemintegrator en IT-systeembeheerder om dit alles op een intelligente en technologisch geavanceerde manier te combineren. Tegelijkertijd is het van belang om de wensen van de klanten te begrijpen en een klantenservice te bieden die daaraan tegemoet komt. Dit is waar T-Systems in beeld komt.

Wij kijken uit naar jouw project!

Graag stellen wij je de juiste deskundigen ter beschikking en beantwoorden je vragen over jouw digitale project. Neem contact met ons op!

De oplossing

Een satellietschotel

T-Systems, een dochteronderneming van Deutsche Telekom, heeft met de invoering van het satelliettolsysteem een revolutie teweeggebracht op het gebied van tolheffing. Toll4Europe maakt gebruik van de volledige expertise die T-Systems, dienstverlener en integratiespecialist voor IT en telecommunicatie, bezit op het gebied van routegebaseerde en gebruiksafhankelijke tolheffingen en facturering. T-Systems beschikt over jarenlange internationale ervaring en combineert voor de elektronische tolheffing zijn IT en telecommunicatie expertise. T-Systems heeft samen met Toll4Europe op basis van het bestaande T-Systems Tolling platform een tolsysteem ontwikkeld dat voldoet aan de verschillende eisen en geldende normen. Een belangrijk onderdeel van deze oplossing is een speciaal ontwikkelde, gebruikersvriendelijke OBU-software voor een breed scala aan tol- en mobiliteitsdiensten. Deze is gebaseerd op tientallen jaren ervaring op het gebied van complexe Europese tolheffingstechnologieën. Als meerderheidsaandeelhouder van Toll4Europe heeft T-Systems deze oplossing vanaf het begin begeleid, vanaf het architectuurontwerp en de ontwikkeling tot en met het beheer en het onderhoud. Inmiddels werkt T-Systems samen met Toll4Europe aan de ontwikkeling van aanvullende diensten, om de belangstelling op de markt te vergroten. De expertise van T-Systems garandeert een tolheffing van hoge kwaliteit en een soepel verloop van de exploitatie. Dit betekent dat de EETS-serviceprovider Toll4Europe de beschikking heeft over een partner die als een pionier kan worden beschouwd op het gebied van de tolheffing en die op dit gebied al vele jaren ervaring heeft.

Naar de website van Toll4Europe

Do you visit t-systems.com outside of Netherlands? Visit the local website for more information and offers for your country.