T-Systems-Claim-Logo
Zoeken
Twee passagiers zoeken op hun telefoon naar treinreisinformatie

Optimalisatie van vervoersplanning en -regeling met AI

Ga aan de slag met de toekomst van vervoersplanning en digitale vervoersregeling met AI van T-Systems

Planning en regeling in het digitale vervoerswezen

In het digitale tijdperk veranderen data en AI de vervoersnetwerken fundamenteel, waardoor grotere efficiëntie en een betere passagierservaring mogelijk worden. Onze planning bespaart middelen, verlaagt de kosten en verbetert de service. Doordat wij in realtime aanpassingen doen op basis van veranderende behoeften verloopt het proces soepel en zijn passagiers tevreden. Op deze manier stelt T-Systems vervoersbedrijven in staat om uitstekende diensten te leveren.

Optimalisering van het stads- en streekvervoer met AI

In het vervoerswezen zijn operationele planning, personeelscoördinatie, voertuiglogistiek en voertuiginzet cruciale elementen voor een functionerend systeem: 

  • Voor de operationele planning wordt gebruik gemaakt van AI-gestuurde inzichten om routes, dienstregelingen en servicekwaliteit te optimaliseren voor meer operationele efficiëntie en passagierstevredenheid
  • Als het gaat om personeelsplanning, maakt de nauwkeurigheid van AI het mogelijk om personeelsplanningen optimaal te coördineren in overeenstemming met de arbeidsregels. De op AI gebaseerde voertuiglogistiek maakt het makkelijker om gefundeerde beslissingen te nemen over de omvang, inzet en onderhoud van het wagenpark, waardoor uiteindelijk de kosten worden verlaagd en de betrouwbaarheid wordt verhoogd
  • Op het gebied van voertuigplanning garanderen realtime gegevens en AI-algoritmen een exacte voertuiglocatie. Dit verkort de wachttijden en voorkomt overvolle vervoersmiddelen, waardoor de passagierservaring aanzienlijk wordt verbeterd

We kijken uit naar jouw project!

Ben je klaar voor een efficiënter vervoerssysteem? Neem vandaag nog contact op met T-Systems en transformeer je stads- en streekvervoer met AI.

Digitaal vervoersmanagement van T-Systems – een voorbeeld

Hoe kan het openbaar vervoer in een stad aantrekkelijker en milieuvriendelijker worden gemaakt in overeenstemming met de klimaatbeschermingseisen van het kaderplan? T-Systems heeft voor deze uitdaging een toekomstgerichte oplossing gevonden: een digitaal dataplatform voor het stads- en streekvervoer op basis van open standaarden. Dit platform combineert intelligente trams met on-board data-units en een geoptimaliseerd vervoersmanagement, dat onder meer de doorgang van trams bij verkeerslichten coördineert. Hierdoor is de luchtkwaliteit verbeterd en is de milieubelasting verminderd. Het multimodale, intelligente en duurzame digitale vervoersmanagement van T-Systems fungeerde als katalysator voor de transformatie naar een groenere en toegankelijkere stedelijke omgeving.

Het optimaliseren van wagenparkactiviteiten via telematica

Het wagenparkbeheer is aanzienlijk geëvolueerd met de introductie van telematicasystemen en biedt nu een transformatieve aanpak voor het volgen en beheren van wagenparken. Met deze geavanceerde tools kunnen routes worden geoptimaliseerd, wat leidt tot een gereduceerd brandstofverbruik en een verbeterde operationele efficiëntie. Daarnaast bieden operationele dashboards realtime informatie over de staat van het voertuig, het brandstofverbruik en de onderhoudsschema's, waardoor onderhoud proactief kan worden uitgevoerd en het wagenpark soepel en kosteneffectief kan functioneren. Telematicasystemen zijn vandaag de dag een onmisbaar hulpmiddel in het moderne wagenparkbeheer en bieden concrete voordelen in de vorm van kostenbesparingen en operationele efficiëntie. Bij T-Systems helpen we bedrijven het volledige potentieel van telematica te benutten en hun wagenparkactiviteiten te optimaliseren voor een efficiëntere duurzamere toekomst.

Operationele planning en carpoolen

T-Systems maakt het opzetten van een efficiënte busdienst op afroep mogelijk door middel van nauwkeurige schattingen van de vraag. Met behulp van door-to-door software hebben we een uitgebreide potentieelanalyse uitgevoerd voor een busdienst op afroep, waarbij we het gebied met de grootste vraag hebben vastgesteld. Door vertrek- en bestemmingsgegevens binnen specifieke vervoerskwadranten te evalueren en rekening te houden met verschillende dag- en tijdpatronen, konden we het gebied van waardevolle inzichten voorzien. Deze informatie, die in de door-to-door software werd gebruikt, maakte het mogelijk om het gebied voor de busdienst op afroep kwantitatief te bepalen. Hierdoor zijn nu goed onderbouwde en geoptimaliseerde mobiliteitsoplossingen beschikbaar voor de inwoners van landelijke gebieden.

Do you visit t-systems.com outside of Netherlands? Visit the local website for more information and offers for your country.