T-Systems-Claim-Logo
Zoeken
Snelweg met auto's in vogelvlucht

Tolling as a Service Het nieuwe tijdperk van tolheffing

Toenemend verkeer vraagt om innovatieve oplossingen. Met bewezen tolheffingssystemen pakken wij de problemen aan.

Verkeersgerelateerde problemen nemen toe

Het auto- en vrachtverkeer neemt wereldwijd steeds verder toe. Ook in Nederland is de verkeersdruk na corona weer enorm toegenomen, met als resultaat toenemende filedruk. In Duitsland, waar onze dienstverlening voor tolheffing is ontstaan, neemt het aantal personenauto's tot 2030 jaarlijks met ca. 0,6 procent toen en het vrachtverkeer jaarlijks zelfs met ca. 0,8 procent.

Hoewel personenauto's en vrachtwagens tegenwoordig minder broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen uitstoten, blijven de kooldioxide-emissies in het vrachtverkeer door de toename van het verkeer stijgen. Tegelijkertijd moeten in de komende jaren miljarden euro's voor het behoud van de infrastructuur en voor de verkeersregulering worden geïnvesteerd.

Met intelligente technologie de verkeerschaos tegengaan

Snelweg met talloze auto's in de file

De oplossing van een toenemend aantal verkeersgerelateerde problemen zorgt voor talloze uitdagingen op het gebied van verkeersmanagement, infrastructuur-financiering en milieubescherming voor de politiek, de vervoersbedrijven en de verkeersdeelnemers zelf. Wat helpt tegen stijgende kooldioxide-emissies en een dreigend verkeersinfarct? Het samenspel van verschillende intelligente systemen: Zo ontwikkelen voertuigfabrikanten nieuwe technologieën om de emissies van personen- en vrachtauto's te verlagen. Logistieke bedrijven richten zich op oplossingen voor een geoptimaliseerd vlootbeheer. Navigatie- en verkeersreguleringssystemen moeten helpen om de doorstroming van het verkeer te verbeteren – zowel in de stad als op de snelweg. En intelligente tolheffingssystemen zorgen voor prikkels voor een overstap naar een duurzame mobiliteit en tegelijkertijd inkomsten voor het behoud van de infrastructuur en de uitbreiding van milieuvriendelijk vervoer.

Intelligente toloplossingen

De toldiensten van T-Systems ondersteunen de realisering van intelligente toloplossingen op regionaal, gemeentelijk, nationaal en internationaal niveau.

Intelligente systemen voor tolheffing voor vrachtwagens

Uitzicht vanaf de binnenkant van een vrachtwagen met zicht op de snelweg

Intelligente systemen voor tolheffing voor vrachtwagens maken tegenwoordig gebruik van plaatsbepaling per satelliet voor het heffen van tolgelden op basis van de werkelijk afgelegde afstanden van vrachtwagens. Wijzigingen van het tolplichtige wegennet kunnen zodoende flexibel en voordelig in de weginfrastructuur worden gerealiseerd. Van het klant- en contractbeheer via de op satellieten gebaseerde tolherkenning tot aan de tolafrekening en controle: de tolservices van T-Systems vormen de ideale basis om tolsystemen voor vrachtwagens conform nationale regelingen en volgens de Europese richtlijn betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer (European Electronic Toll Service "EETS") vorm te geven. De EETS-richtlijn beschrijft de principes voor de inrichting van een Europese elektronische tolheffingsdienst die gebruikers in staat stelt gebruik te maken van een voertuig met één soort boordapparatuur in alle EETS-gebieden onder één overeenkomst.

De toloplossing van T-Systems biedt nationale tolexploitanten en particuliere belangstellenden de mogelijkheid om deel te nemen aan de Europese elektronische tolheffingsdienst. Deze is geschikt voor toldienstverleners die de EETS-markt willen betreden en voor gevestigde toldienstverleners die hun portfolio met een EETS-aanbod willen uitbreiden.

Intelligente systemen voor tol voor personenauto's

Vogelperspectief op verschillende met elkaar kruisende wegen met weinig auto's.

Voor een onbelemmerde heffing van tolgelden voor personenauto's worden tegenwoordig voornamelijk vignetten of e-vignetten gebruikt die aan de voorruit worden bevestigd of via het kenteken worden gecontroleerd. De hoogte van de vignetkosten is hierbij afhankelijk van de geldigheidsperiode. Aangezien tijdsafhankelijke toltarieven voordelig zijn voor automobilisten die veel rijden in vergelijking met automobilisten die weinig rijden, wordt dit type tolheffing veelal beschouwd als niet sociaal en zonder een voldoende grote ecologische sturende werking. Intelligente toloplossingen voor personenauto's maken gebruik van smartphone-apps of voertuiginterne technologieën om een tolheffing op weggebruik voor personenauto's te realiseren. T-Systems biedt met zijn toldiensten zoals de smartphone-gebaseerde eTicketing de passende online-oplossing voor flexibele en voordelige tolsystemen voor personenauto's.

Intelligente systemen voor stadstol

Vogelperspectief van kruising in de stad, 's nachts waar lijnen verschillende lichtpunten verbinden

Steeds meer steden houden zich bezig met het idee van een tolheffing in de binnensteden als instrument voor een effectieve en efficiënte regulering van het verkeer, een verlaging van de uitstoot en de financiering van de verkeersinfrastructuur. De heffing van de kosten door intelligente oplossingen voor stadstol geschiedt op basis van het afgelegde traject of de verblijfsduur alsook het type voertuig, de emissieklasse en andere tariefdifferentiaties zoals sociaalpolitieke criteria. Met behulp van webgebaseerde oplossingen zoals een smartphone-app of een internetportaal wordt de registratie van de gebruikers alsook de tijdsafhankelijke tolheffing of tolheffing op weggebruik gerealiseerd. Voor de controle van de betaling van de tol worden beproefde technologieën voor de automatische kentekenherkenning (ANPR, Automatic Number Plate Recognition) gebruikt. T-Systems begeleid bedrijven met oplossingen zoals eTicketing en smartphone-apps op weg naar een intelligente oplossing voor stadstol.

Automatische toegangs- en doorgangscontrole

Meerbaanse weg voor wolkenkrabbers met verblindende zon in het midden van de foto

Steeds meer steden en gemeenten proberen met plaatselijke rijverboden voor dieselvoertuigen de luchtbelasting door fijnstof en stikoxiden te verlagen om de grenswaarden voor schadelijk stoffen na te leven. De efficiënte omzetting van dergelijke of soortgelijke maatregelen vereist toegangs- en doorgangscontroles die een minimale administratieve rompslomp veroorzaken en voldoen aan de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming. Intelligente controlesystemen bepalen met behulp van beproefde technologieën zoals camera's met een hoge resolutie of Radio-Frequency-Identification (RFID)-tag-lezers het betreffende voertuigkenteken en controleren op basis van uitzonderlingslijsten en gegevens van voertuigeigenaren automatisch of de toegang tot de gebieden met toegangsbeperking is toegestaan. De gegevens van geautoriseerde voertuigen worden na de controle onmiddellijk verwijderd. Bij niet-geautoriseerde voertuigen worden de gegevens daarentegen automatisch doorgegeven ten behoeve van een administratieve boete. T-Systems biedt oplossingen voor intelligente toegangs- en doorgangscontrolesystemen die door de inzet van decentrale gegevensverwerkingstechnologieën (Edge Computing) een uitgebreide gegevensbescherming en de realisering van verschillende use cases mogelijk maken.

Next-generation tolling

Snelweg met lichtstrepen langs de rijbanen

Tolsystemen die momenteel in gebruik zijn, bestaan veelal uit verouderde processen, toepassingen en technologieën die niet voldoen aan de groeiende eisen op het gebied van kostenefficiëntie, servicekwaliteit en functionaliteit. Uitlopende contracten met exploitanten vormen een goed moment om bestaande tolsystemen door de modernisering van afzonderlijke systeemcomponenten of complete end-to-end-processen toekomstbestendig te maken. Van de inzet van afzonderlijke modules van het moderne en beproefde tolplatform van T-Systems, zoals de intelligente, op kaarten gebaseerde tolherkenningsmodule, tot aan de implementatie van complete toldiensten: T-Systems biedt uitgebreide oplossingen die de plannen van klanten voor een modernisering van hun tolsystemen ondersteunen.

Tolling as a Service met het tolplatform van T-Systems

Infografiek

Onder het motto "Tolling as a Service" biedt T-Systems intelligente en in de praktijk geteste diensten voor het heffen en voor de controle van toltarieven als end-to-end procesmodel aan. Afhankelijk van de eisen van de klant, combineert T-Systems hiervoor modules van zijn tolplatform tot een rendabele en toekomstbestendige toloplossing. Deze wordt door ervaren teams SLA-conform geëxploiteerd:

  • Electronic Tolling Services
  • Customer Services
  • Customer Services
  • Enforcement Support Services
  • Value Added Services

Door het gebruik van gestandaardiseerde interfaces is de integratie van de toloplossing in bestaande klantsystemen eenvoudig te realiseren. Alle componenten van het tolplatform worden door T-Systems ook als "Software as a Service" aangeboden. Hierbij stelt T-Systems software en onderhoud beschikbaar en is de klant verantwoordelijk voor de bedrijfsprocessen. Indien gewenst levert T-Systems ook de voor de exploitatie vereiste infrastructuur, bij voorkeur als cloud-computing-variant.


Wij ondersteunen je graag bij jouw tolproject!

Onze experts beantwoorden je vragen over de planning, implementatie, financiering, het bedrijf en het onderhoud van je tolproject. Neem contact met ons op!

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

In onze nieuwsbrief informeren we je over technologische innovaties, klantcases en de visie van onze experts. Wil jij ook op de hoogte blijven?

Do you visit t-systems.com outside of Netherlands? Visit the local website for more information and offers for your country.