T-Systems-Claim-Logo
Zoeken
Zakenman voor kantoorgebouwen

Corporate governance vanuit het hart

Onze ethische principes

Onze ambitie is hoog...

...voor onszelf, voor ons handelen en voor ons gedrag. Dit geldt zowel voor de directie als voor onze 37.500 werknemers wereldwijd. Wij geloven in Human Centric Digitalisation.

Waar staan we voor?

Glimlachende zakenman op kantoor voor collega's

We zijn ervan overtuigd dat we als bedrijf het vertrouwen van onze aandeelhouders, stakeholders en zakelijke partners versterken door onze ethische en morele principes en gedragscodes, wettelijke normen en compliance-vereisten naleven en bewaken. 
T-Systems hecht grote waarde aan principes van goed bedrijfsmanagement. Dat zijn transparantie, werk-privé balans en het houden aan regelgeving en onze ethische normen. Deze principes voldoen aan het wettelijke kader, voldoen aan de vereisten van ons moederbedrijf Deutsche Telekom AG en die van onze relaties. 
Voor ons betekent corporate governance dat we transparante financiële rapporten presenteren, deelnemingen effectief sturen, richtlijnen en regels volledig implementeren, duurzame bedrijfsontwikkeling nastreven en ons aan ethische richtlijnen houden en bovendien integriteit en betrokkenheid bevorderen.
Deze principes van bedrijfsmanagement stellen ons in staat om:

  • hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen in het bedrijf te waarborgen
  • producten en diensten aan te bieden met meer dan 100 deelnemingen in meer dan 20 landen
  • samen met onze partners duurzaam economisch succes te behalen

De basis voor goed bedrijfsmanagement bij T-Systems wordt gevormd door de corporate governance-regels van Deutsche Telekom, de code of conduct, de missie, de duurzaamheidsdoelstellingen van de bedrijfsonderdelen en de financiële, ecologische en sociale balans. Daarnaast nemen we ethische verantwoordelijkheid – bijvoorbeeld door sponsoring van sport en culturele initiatieven, maatschappelijke betrokkenheid of educatieve ondersteuning via de Deutsche Telekom Foundation.


De hoge normen zijn ook van toepassing op onze partners

Zakenman en zakenvrouw op kantoor

Corporate Governance houdt niet op bij ons bedrijf. We zorgen ervoor dat ook onze leveranciers en partners voldoen aan alle wettelijke voorschriften en dezelfde hoge ethische richtlijnen naleven, die wij zelf ook naleven.

T-Systems heeft op internationaal niveau een zelf ontwikkelde gedragscode, een code of conduct en een sociaal charter met gedragsrichtlijnen en ethische standaarden voor het bedrijf en zijn werknemers aangenomen. Van onze leveranciers, investeerders en zakelijke partners verwachten we dat zij vergelijkbare gedragscodes volgen en zich ertoe verplichten het sociaal charter na te leven.

Het is ons gemeenschappelijke doel om door middel van innovatieve en betrouwbare producten en diensten waarde voor mensen te creëren. In overeenstemming met onze missie, ondersteunen we uitstekende prestaties en integriteit. Waar nodig straffen we wangedrag consequent en definitief af. Daarmee zijn we succesvol op de markt en nemen we onze verantwoordelijkheid.

Corporate Governance bij onze klanten

Met onze hulp kunnen onze klanten zich flexibeler concentreren op hun kernactiviteiten en digitalisering versnellen. We ondersteunen je namelijk met al onze diensten – ook op het gebied van corporate governance.

Een glimlachende zakenman legt iets met gebaren uit aan zijn collega

IT-governance is corporate governance

Met een wereldwijde infrastructuur van datacenters en netwerken beheert T-Systems informatie- en communicatietechnologie (ICT) voor multinationale ondernemingen en openbare instellingen.

T-Systems helpt je daarbij om jouw regels en voorschriften voor corporate governance eenvoudig te implementeren en na te leven. Dit omvat ongetwijfeld ook IT-governance. Want we weten: vertrouwen in je zakenpartners is erg belangrijk, vooral bij het uitbesteden van ICT-diensten. Immers, voorschriften voor corporate governance – zoals de Amerikaanse Sarbanes-Oxley Act – vereisen bepaalde bedrijfsprocessen en controleprocedures waaraan het betreffende bedrijf moet voldoen en dit ook aan moet kunnen aantonen. Deze bewijsketen strekt zich ook uit tot ICT-providers en hun leveranciers.

IT-beheer door middel van auditing

We documenteren de naleving van de Sarbanes-Oxley-vereisten in geselecteerde datacenters met een zogenaamd SAS70 Type II-rapport (SAS = Statement on Auditing Standards). Standaard dekt dit de basisinfrastructuur van de IT-systemen. Onze auditors stellen deze jaarlijks na de audits op en stellen deze beschikbaar voor onze klanten. Naast het rapport voeren we individueel verdere controles uit om aan de vereisten te voldoen. De publieke sector en de middenstand profiteren ook van dit hoge kwaliteitsniveau, waarvoor voorschriften inzake corporate governance tot dusverre vaak slechts een aanbeveling waren.

Duurzaamheid door betere IT-governance

Duurzaamheid is ook belangrijk voor de IT-sector. In bredere zin draagt naleving van milieudoelen ook bij aan corporate governance. T-Systems helpt jou en jouw IT-managers om je bedrijfsdoelstellingen op een duurzame manier na te streven. Het is een van onze eigen principes om milieuvriendelijke en duurzaamheidbevorderende ICT-oplossingen (Green IT) en gekwantificeerde representaties voor onze klanten te ontwikkelen. Door intelligent gegevensbeheer en IT-gebaseerde realtime communicatie verlaag je economische en ecologische kosten. Ondanks alle controlemechanismen en testprocessen vergeten we de menselijke factor niet. Als je een onregelmatigheid of een misstand in de zakelijke relaties opmerkt, vragen wij je een melding te doen op ons klokkenluidersportaal. Ook dat zien we, naast IT-governance, als een voorwaarde voor een langdurige, succesvolle klantrelatie.

We kijken uit naar jouw project!

We voorzien je graag van de juiste experts en staan voor je klaar om al jouw vragen over het opstellen, implementeren en onderhouden van jouw digitaliseringsplan te beantwoorden. Neem contact met ons op!

Klokkenluidersportaal

Voor ons is het belangrijk om te voldoen aan onze hoge normen – ook in zakelijke relaties en in diensten. Mochten we dit doel niet bereiken, vragen we je uitdrukkelijk om dit te melden – of het nu klanten, werknemers, zakelijke partners, investeerders of andere stakeholders betreft. Voor dit doel hebben we een eigen klokkenluidersportaal opgezet, waarmee je – indien gewenst anoniem – klachten kunt indienen over onze dienstverlening of werkwijze. We zullen alle meldingen onderzoeken.

Implementatieperiode voor het percentage vrouwen

Verklaring over de bepaling en het bereiken van het doel aan het einde van de eerste implementatieperiode voor het aandeel vrouwen in de Raad van Bestuur, de directie en de twee managementniveaus onder de directie

Volgens § 36 en § 52 par. 2 GmbHG

De "Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst" (Wet voor gelijke deelname van vrouwen en mannen aan managementposities in de private en publieke sector) bepaalt dat doelstellingen voor het percentage vrouwen in de Raad van Bestuur, de directie en de twee managementniveaus onder de directie regelmatig moeten worden vastgesteld, evenals deadlines voor de uitvoering ervan. De resultaten met betrekking tot het bereiken van de doelstellingen moeten na de implementatie deadline worden gerapporteerd.
De bepalingen en het rapport over het bereiken van de doelstellingen aan het einde van de eerste implementatieperiode zijn beschikbaar op de website van Deutsche Telekom AG.

Do you visit t-systems.com outside of Netherlands? Visit the local website for more information and offers for your country.