T-Systems-Claim-Logo
Zoeken
Een vloeiend lichtweb in magenta, paars en blauw op een zwarte achtergrond.

Digitalisering met branche-expertise

Betrouwbaarheid, veiligheid en soevereiniteit van digitale bedrijfsmodellen door end-to-end IT-services 

Jouw partner in digitalisering

Met vestigingen in meer dan 20 landen, meer dan 26.000 werknemers (31 december 2023) en een jaaromzet van ongeveer 4 miljard euro (2023) is T-Systems één van de toonaangevende dienstverleners voor informatietechnologie en digitaliseringsoplossingen in Europa.

Toonaangevende Europese IT-dienstverlener

T-Systems is een dochteronderneming van Deutsche Telekom. Dit biedt een stabiele basis voor de continuïteit van de dienstverlening en innovatie. T-Systems levert zowel aan nationale als grote internationale organisaties diensten op het gebied van cloud, SAP, digital en security.

Branchespecifieke end-to-end-oplossingen

T-Systems biedt end-to-end IT-oplossingen en stimuleert zo de digitale transformatie van bedrijven in alle sectoren en de publieke sector. De focussectoren zijn onder andere de auto-industrie, de gezondheidszorg, de publieke sector en het openbaar vervoer. In deze geselecteerde industrieën reikt T-Systems diep in de waardeketens en ontwikkelt branchespecifieke oplossingen, de zogenaamde verticale toepassingen. Deze omvatten diensten voor Catena-X, het open data ecosysteem voor de auto-industrie, digitale identiteiten in de gezondheidszorg, administratieve digitalisering en een AI-gebaseerde voorspellingsmachine voor openbaar vervoer.

Integrale cloud- en softwarediensten

Het uitgebreide dienstenaanbod omvat de veilige werking van traditionele IT-infrastructuren, migratie naar private en publieke cloudomgevingen van hyperscalers en het beheer van hybride en multi-cloudinfrastructuren. T-Systems integreert op maat gemaakte platforms, branchespecifieke applicaties en innovatieve technologieën zoals AI, big data, digitale identiteiten en blockchains in deze infrastructuren. Om dit te bereiken, werkt de dochteronderneming van Deutsche Telekom nauw samen met toonaangevende wereldwijd opererende technologiepartners. Tot de end-to-end services behoren ook ultramoderne beveiligingsoplossingen en gegevensbescherming volgens de vereisten van de AVG.

Consultancy: een frisse kijk op waardecreatie

De consultants van T-Systems en dochteronderneming Detecon adviseren en begeleiden bedrijven bij hun zoektocht naar en realisatie van waardevolle toepassingen van innovatieve technologieën. Samen met klanten en partners ontwerpen we een modern, toekomstbestendig IT-landschap. Hieronder valt ook de implementatie en eventueel de daaropvolgende exploitatie en verdere ontwikkeling van de IT- en cloudinfrastructuur.

Innovatie succesvol realiseren

Technisch is tegenwoordig veel mogelijk. Maar IT-trends en -hypes passen niet altijd bij het bedrijfsmodel en de strategie van een bedrijf. Want innovatie is niet alleen een kwestie van infrastructuur, connectiviteit en applicaties, maar ook van mindset en cultuur. Bij ons is digitalisering dan ook vooral mensenwerk en we gaan altijd graag samen met jouw organisatie op zoek naar grote plaatje en de doelstellingen die je als organisatie op lange termijn wilt bereiken. Op basis van deze “Big Picture” begeleiden we je graag in het kiezen en implementeren van de juiste technologieën voor innovatie. 

Digitalisering: wendbaar, flexibel en efficiënt

Digitalisering is geen hype, maar een noodzaak voor elk bedrijf en elke overheidsdienst die mee wil komen in de huidige economie. De pandemie heeft aangetoond dat wendbaarheid en flexibiliteit de belangrijkste voordelen zijn van organisaties die hun digitalisering op orde hebben. Productieprocessen en toeleveringsketens kunnen met digitale oplossingen op een flexibele manier worden aangepast op de marktomstandigheden. Ook het realtime analyseren van machine-, productie- en planningsgegevens met behulp van big data en kunstmatige intelligentie zorgt voor meer efficiëntie en betere bedrijfsresultaten. Met betere inzichten voor medewerkers, efficiëntere bedrijfsprocessen en een betere customer experience zijn organisaties klaar voor duurzame groei.

T-Systems biedt diverse diensten voor digitale transformatie. Naast public, private en hybrid clouddiensten behoren hiertoe ook bijvoorbeeld gestandaardiseerde oplossingen voor Industrie 4.0, kunstmatige intelligentie (AI), virtuele reality (VR) en blockchain. Door deze toepassingen te integreren in bestaande IT-infrastructuren of van de grond af opnieuw op te bouwen, leveren we een waardevol digitaal fundament voor de toekomst van onze klanten. Daarbij maken we gebruik van digitale oplossingen en gestandaardiseerde bouwstenen die op specifieke bedrijfsprocessen zijn toegesneden, zo kunnen bedrijven en overheden het volledige potentieel van digitalisering benutten.

Uitgebreid cloudecosysteem

T-Systems biedt zijn klanten toegang tot en exploitatie van een uitgebreid cloud-ecosysteem. De cloudexperts werken hiervoor samen met meer dan 150 partners, waaronder de hyperscalers AWS, Microsoft en Google, technologieleveranciers als Cisco en VMware en softwareleveranciers zoals SAP, Salesforce en Microsoft. Klanten die speciale eisen hebben op het gebied van gegevensbescherming, datasoevereiniteit en compliance, kunnen ook gebruik maken Open Telekom Cloud, de Europese Cloud van T-Systems, waarmee wordt voldaan aan alle eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hybride en multicloud infrastructuren

De cloud is de favoriete IT-infrastructuur van de toekomst. Hoewel de cloud aantoonbare voordelen biedt voor IT-activiteiten en digitale innovatie, is de migratie naar en het gebruik van hybride multi-cloudinfrastructuren met private en publieke cloudcomponenten vaak complex. Met name als ze ook nog eens naadloos moeten samenwerken met on-premise oplossingen. T-Systems is hier goed in en begeleidt klanten met het:

  1. Analyseren en beoordelen van de bestaande IT omgevingen op geschiktheid en migratiemogelijkheden naar de best passende cloudarchitectuur.
  2. Migreren naar de cloud op basis van sterk geautomatiseerde processen en methoden.
  3. Beheren, kostenbeheersing en voortdurend updaten van de cloudsystemen.

Wereldwijd netwerk van cloudcompetenties

T-Systems heeft meer dan 20 jaar ervaring in de transformatie en het beheer van complexe IT-systemen. We hebben momenteel wereldwijd ongeveer 3000 cloudarchitecten en -experts in dienst. Het clouddatacenter bij Magdeburg in Saksen-Anhalt is een van de grootste en modernste van Europa en vormt het centrum van de cloud services. Dit is het uiterst veilige knooppunt van de wereldwijde cloudinfrastructuur van T-Systems. Daarnaast telt het wereldwijde productienetwerk 16 streng beveiligde twin-coredatacenters (inclusief Amsterdam) en strategische productiecentra (productiepunten) in Slowakije, Hongarije en India.

Security: IT- en OT-systemen in veilige handen

Een veilige IT- en OT-infrastructuur is van cruciaal belang voor het succes van organisaties. Cyberaanvallen op netwerken en software vormen een grote bedreiging voor de continuïteit van bedrijfsprocessen. Bijna dagelijks worden aanvallen door cybercriminelen uitgevoerd, waarbij kwetsbaarheden worden uitgebuit, malware wordt geïnstalleerd, wachtwoorden en volledige digitale identiteiten worden gestolen, gevoelige gegevens worden onderschept en slachtoffers worden afgeperst. De oorzaak: IT-architecturen en software-oplossingen zijn onvoldoende voorbereid op aanvallen van professionele hackers. Een van de belangrijkste uitdagingen van de digitalisering is dan ook om IT- en OT-systemen doeltreffend te beschermen. 


Security Operations Center over de hele wereld

Telekom Security, de security unit van Deutsche Telekom, is onze partner voor security diensten. Zij maken gebruik van de kennis, middelen en expertise waarmee Deutsche Telekom zijn eigen infrastructuur beveiligt. Telekom Security exploiteert onder andere zijn eigen Security Operations Centers (SOC) in een netwerk over de hele wereld. Dagelijks analyseren 2500 beveiligingsexperts met behulp van Artficial Intelligence tot wel 2,5 miljard beveiligingsgerelateerde gebeurtenissen uit zo'n 3300 wereldwijde gegevensbronnen. Ook de bedrijven waarvoor Deutsche Telekom SOC's exploiteert die op de specifieke eisen van de klant zijn afgestemd, kunnen van deze knowhow gebruik maken. 

Duurzaam de toekomst in

Deutsche Telekom richt zich op de verenigbaarheid van economische, sociale en ecologische aspecten en zet zich in om verantwoordelijk te handelen in de hele waardeketen. Als dochteronderneming zet T-Systems zich in voor klimaatneutrale bedrijfspraktijken, streeft naar circulariteit in producten en diensten en bevordert diversiteit, gelijke kansen en inclusie. Deutsche Telekom gebruikt de labels #GreenMagenta en #GoodMagenta voor producten en diensten met een bijzonder duurzaamheidsvoordeel. Producten en diensten met een positieve bijdrage aan meer klimaat- en hulpbronnenbescherming en aan sociale en maatschappelijke uitdagingen in de digitale wereld worden gelabeld. T-Systems ondersteunt als IT- en digitaliseringsdienstverlener bedrijven met groene technologieën, groene clouddiensten, slimme logistiek of analyse van IoT-gegevens om digitale groei te stimuleren en tegelijkertijd in duurzaamheid en in het milieu te investeren.

Groene cloud - groen datacenter

Onze verantwoordelijkheid voor het milieu omvat doorlopende maatregelen om de energie-efficiëntie en de prestaties van de circulaire economie in cloud computing en datacenters te verbeteren. T-Systems doet er alles aan om de duurzaamheid van zijn eigen datacenters voortdurend te verbeteren. Het doel op lange termijn is “net-zero energy datacenters” die zelfvoorzienend zijn door een intelligent samenspel van hernieuwbare opwekking, opslag en flexibele verbruikers. Er is geen energie meer nodig van het openbare elektriciteitsnet, maar alleen nog CO2-neutrale energie. Het datacenter in Biere - het Fort Knox voor de cloud - verbruikt nu al 30 procent minder energie dan conventionele datacenters.

Ben je geïnteresseerd in meer informatie over T-Systems? Neem nu contact met ons op! 

Do you visit t-systems.com outside of Netherlands? Visit the local website for more information and offers for your country.