T-Systems-Claim-Logo
Zoeken
Een kop van platinadraden met enen en nullen in een donkerblauwe ruimte met heldere lichtpunten

Soevereine data-uitwisseling met de Data Intelligence Hub

Data uitwisselen, verwerken en analyseren – onder jouw organisatievoorwaarden en met behoud van datasoevereiniteit

Betrouwbare uitwisseling van data

Hoe ontwikkel je een veilig en soeverein ecosysteem voor data-uitwisseling? De Data Intelligence Hub (DIH) baant de weg voor de ontwikkeling van soevereine, betrouwbare en gebruikersvriendelijke end-to-end oplossingen voor data-uitwisseling. DIH stelt ondernemingen in staat om betrouwbaar en soeverein gegevens uit te wisselen in gestandaardiseerde datagedreven ecosystemen om zo waarde te genereren en innovatie te versnellen.

Delen van data met behoud van datasoevereiniteit

Overzicht industrieën

De Data Intelligence Hub biedt unieke voordelen voor bedrijven en organisaties die veilig en soeverein data willen uitwisselen:

Gestandaardiseerde data: Ondernemingen verliezen door de vele datawarehouses en datalakes vaak de grip op hun data. In data-analyseprojecten wordt de meeste tijd gespendeerd om de data te zuiveren. Met de Data Intelligence Hub kunt je door middel van data-uitwisseling met vertrouwde partners profiteren van data-standaarden. Hierdoor spaar je tijd en kosten.

Concurrentiekracht: stap over van de dure één-op-één integratie naar data-interactie met verschillende partners.

Veerkracht: Gebruik data om beter inzicht te krijgen in jouw processen, pieken beter te kunnen voorspellen en je te wapenen tegen veranderingen in de markt.

Waarde uit je data halen: Industrialiseer en automatiseer je data-uitwisseling met tools uit de Telekom Data Intelligence Hub. Verkoop je data eenvoudig, transparant en veilig.

Innovatie: Ontwikkel innovatieve businessmodellen op basis van nieuwe inzichten uit nieuwe externe databronnen – gebruik bedrijfsoverschrijdende dataketens voor innovatie op het gebied van intermodaal transport en track-and-trace – zonder daarbij de controle over je data te verliezen.

De brancheoverkoepelende, soevereine benadering van de Data Intelligence Hub maakt het mogelijk om een digitale infrastructuur op te bouwen voor uiteenlopende doelgroepen, zoals burgers, app-aanbieders, organisaties en data-experts, waarbij de veiligheid en datasoevereiniteit van de data-aanbieder behouden blijft.

We bieden cloud-agnostische, soevereine en ondernemingsvriendelijke producten

Onze Telekom Data Intelligence Hub biedt moderne managed services die veilige dataverbindingen mogelijk maken en onderneming bevrijden van de noodzakelijkheid om eigen data-infrastructuren beschikbaar te stellen. De cloud-agnostische benadering maakt het ondernemingen bovendien mogelijk om zich door middel van de cloud die hun voorkeur heeft verbinding te maken met de data-ecosystemen en waardevolle tijd en kosten te besparen. Onze oplossingen zijn:

Soeverein: Een soevereine end-to-end-oplossing opent voor alle gebruikers de basis voor een niet-hiërarchische benadering van gelijke toegang tot diensten in datagedreven ecosystemen. Transparante controle van het gebruik van data door Gaia X en IDSA-conforme federated services.

Veilig: Implementatie van veilige peer-to-peer communicatie met end-to-end semantiek (met de Eclipse Data Connector), standaardisatie, identificatie- en authenticatiediensten en richtlijnen voor de samenwerking binnen en tussen ondernemingen

Beheerd en gecertificeerd: Telekom beheert en certificeert services en applicaties voor de almaar groeiende eisen van jouw onderneming

Interoperabel: Orkestratie van oplossingen en componenten voor de aanpassing en de opbouw van eigen datagedreven ecosystemen, zoals dataruimtes en datanetwerken

Gestandaardiseerd: Gebruikersvriendelijke managed services die conform zijn met de leidende industriestandaarden zoals Gaia-X en IDSA

Vertrouwd ecosysteem voor data-uitwisseling met branche-overkoepelende toepassingsmogelijkheden

Een man houdt een verlichte wereldbol met netwerkstructuur vast

Een stadsbestuur beschikt over talrijke informatiebronnen. Om deze toegankelijk te maken voor burgers, moeten verschillende type data worden vastgelegd en bewerkt. Bijvoorbeeld actuele overzichtskaarten met bouwplaatsen, files, taxi- en bikesharingstandplaatsen, kadastrale gegevens, informatie over parkeermogelijkheden, openbare ruimtes en plaatsen waar evenementen plaatsvinden. Deze data moeten worden verzameld, opgeslagen en gestructureerd, voordat hieruit bruikbare informatie kan worden gewonnen; dit kost tijd, geld en resources. Een vertrouwd ecosysteem voor data-uitwisseling is hiervoor een voorwaarde.


Opbouw van dataketens voor een verantwoorde industrialisatie

Duurzaamheid

We helpen organisaties om hun CO2-voetafdruk te verminderen. Door betere data-uitwisseling met je leveranciers kun je de emissies in de hele productie- en toeleveringsketen volgen. Ook kun je datagestuurd maatregelen nemen om de uitstoot tot een minimum te beperken en bij te dragen aan een groenere toekomst.

Betere traceerbaarheid

We zorgen dat producenten en leveranciers betere traceerbaarheid van grondstoffen, halffabricaten en producten kunnen implementeren binnen hun toeleveringsketen. Zo ondersteunen onze oplossingen producenten bij de naleving van wettelijke voorschriften, van productie tot recycling.

Circulaire economie

Hergebruik, recyclen, herwinnen – word in jouw branche een voorloper op het gebied van circulaire economie. Gebruik in je hele waardeketen de sterke wereldwijde samenwerkingsverbanden van Deutsche Telekom om dataketens beschikbaar te stellen voor een verantwoorde industrialisatie.

Betere mobiliteit

Vertrouwde data-uitwisseling tussen mobiliteitsaanbieders maakt een efficiënter beheer van mobiliteitsresources mogelijk: Een triple-win ervaring – "er zijn alleen maar winnaars": Consumenten (betere mobiliteit), vervoersbedrijven (meer omzet) en steden (schoner, veiliger, stiller).

Bekend om hun ruime ervaring en behaalde successen

We kijken uit naar jouw project!

We voorzien je graag van de juiste experts en staan voor je klaar om al jouw vragen over het opstellen, implementeren en onderhouden van jouw digitaliseringsplan te beantwoorden. Neem contact met ons op!

Do you visit t-systems.com outside of Netherlands? Visit the local website for more information and offers for your country.