T-Systems-Claim-Logo
Zoeken

Disclaimer

T-Systems Nederland B.V. garandeert op geen enkele wijze dat de informatie op deze website compleet, accuraat en/of altijd up to date is. Dit geldt tevens voor alle links die direct en/of indirect op de website staan vermeld. T-Systems Nederland B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de inhoud van website pagina’s die verschijnen als gevolg van het klikken op een link op deze website.

T-Systems Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om de informatie op haar website te wijzigen en/of te verwijderen zonder voorafgaande notificatie. De door T-Systems Nederland B.V. gepubliceerde informatie dient op geen enkele wijze geïnterpreteerd te worden als een aanbod, offerteaanvraag, adviesopdracht en/of  anderszins als basis voor een contractuele relatie.

T-Systems Nederland B.V. sluit alle aansprakelijkheid voor schade als gevolg van gebruik van de (informatie op) deze website en/of als gevolg van onbeschikbaarheid van de (informatie op) deze website uit. T-Systems Nederland B.V.  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vertragingsschade, vervangingsschade en/of  vermogensschade welke mogelijk is veroorzaakt als gevolg van het gebruik van (informatie op) deze website.

Do you visit t-systems.com outside of Netherlands? Visit the local website for more information and offers for your country.