T-Systems-Claim-Logo
Zoeken
IM_SAP-brownfield

SAP S/4HANA brownfield migratie

Migratie tegen lage kosten, sneller innoveren met S/4HANA

IM_Transformation_journey

Om echt waarde uit de migratie te halen moeten ook  functionele wijzigingen in zo’n project worden meegenomen. Met name in de financiële modules adviseren we om aanpassingen door te voeren.  Daarnaast moet ook het maatwerk, de autorisaties en de user experience onder de loep worden genomen. Met onze T-Systems brownfield migratie methodologie en consultants van de migratie factory helpen we jouw organisatie op de meeste efficiënte en effectieve wijze over te gaan naar S/4HANA. In vervolgfases wordt het S/4HANA systeem verder geoptimaliseerd en uitgebreid en kunnen nieuwe business modellen worden geïntroduceerd (zie onderstaande afbeelding).

De voordelen van onze brownfield migratie aanpak

  • Snelle overgang naar S/4HANA
  • Alle historische data blijft behouden
  • Beperkt business change management
  • Bescherming van reeds gedane investeringen
  • Klaar om snel gebruik te maken van S/4HANA innovaties

Onze aanpak

Figuur continuous service improvement

Onze S/4HANA brownfield migratie aanpak bestaat uit 3 fases:

  1. Pre conversie activiteiten
  2. Conversie activiteiten
  3. Post conversie activiteiten

Stap 1 : Pre conversie activiteiten

Afhankelijk van het gebruik van de modules in het SAP systeem moeten bepaalde wijzigingen al in de oude omgeving worden doorgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn de universal journal voor de financiële processen en customer/vendor integratie voor de logistieke processen. T-Systems levert het totale overzicht van activiteiten die eerst in de oude omgeving doorgevoerd moeten worden. Naast de functionele wijzigingen zijn dit bijvoorbeeld ook het maatwerk, de master data set up en eventuele data archivering. Een interessante optie voor verbetering van de schaalbaarheid is om de S/4HANA migratie te combineren met een platform migratie naar een private- of public cloud. Kortom: als T-Systems leveren we jouw organisatie het volledige inzicht en overzicht voor de daadwerkelijke conversie. En we geven je op ieder gebied aan hoe we kunnen helpen bij de implementatie.

Stap 2: Conversie activiteiten

IM_voordelen_Automation

Het zeer ervaren T-Systems migratieteam gebruikt de standaard SAP tools om de migratie naar S/4HANA uit te voeren. Dit heeft zowel betrekking op de database (wanneer klanten nog niet gebruikmaken van HANA) als de applicatie.  T-Systems heeft meer dan 50 S/4HANA projecten succesvol uitgevoerd. Op basis van deze ervaringen zijn best practices ontwikkeld die bij ieder migratieproject worden toegepast. Gedurende het project worden diverse testmigraties uitgevoerd waardoor alle eventuele risico’s weggenomen worden voor de ‘go live’ en de business downtime geminimaliseerd wordt.

Stap 3: Post conversie activiteiten

Na de technische conversie activiteiten moeten er nog verschillende activiteiten in de financiële en logistieke SAP modules uitgevoerd worden voordat het systeem klaar is voor gebruik. Deze activiteiten zijn nauwkeurig gedocumenteerd in het runbook dat gedurende het project gemaakt is. Zo is een succesvolle implementatie gegarandeerd. Direct na de ‘go live’ gaan de gebruikers de eerste voordelen van S/4HANA al ervaren, zoals verbeteringen in de performance en de prettige user experience.

In vervolgstappen kan het S/4HANA systeem, in het tempo dat bij de organisatie past, verder worden uitgebreid met de innovatieve mogelijkheden die door S/4HANA geboden worden. Als T-Systems helpen we graag bij dit traject, met onze kennis en ervaringen op het gebied van IoT, Big Data, ML/AI en blockchain.

Gratis S/4HANA migratie assessment

Weet je niet hoe je moet beginnen en wil je eens kennismaken met onze werkwijze? Doe dan eerst het gratis S/4HANA migratie assessment. Vraag hem hieronder aan. Dit gratis assessment geeft een eerste inzicht in de optimale S/4HANA migratie voor 1 SAP systeem.

Kennis maken?

Ben je geïnteresseerd, wil je eens van gedachten wisselen of heb je nog vragen over onze SAP dienstverlening? Neem contact met ons op.

Lees meer over onze services rondom SAP®

Do you visit t-systems.com outside of Netherlands? Visit the local website for more information and offers for your country.