T-Systems-Claim-Logo
Zoeken
Close-up van een software engineer die werkt aan een AI-app.

AI-strategie: zodat AI in jouw bedrijf werkt!

Flexibele en efficiënte datagestuurde uitmuntendheid bereiken in alle sectoren met AI-oplossingen

Een "bedrijf met toegepaste AI" worden met T-Systems en Detecon

De wereldwijde aanwezigheid van AI is op zijn hoogtepunt. Effectieve coördinatie van strategie, implementatie en gebruik van technologie is essentieel voor bedrijven die vertrouwen op de transformatieve kracht van kunstmatige intelligentie.  De ontwikkeling van een duidelijk gedefinieerde AI-strategie biedt een routekaart en een doel. De daaropvolgende implementatie blaast de strategie leven in door deze te vertalen naar concrete maatregelen. Detecon en T-Systems ondersteunen gezamenlijk bedrijven bij zowel strategie als implementatie en creëren synergieën die bedrijven in staat stellen innovaties, grotere efficiëntie en duidelijke concurrentievoordelen te realiseren op basis van AI.

De kracht van gegevensdenken ontketenen

Onze gezamenlijke AI-aanpak bij T-Systems en Detecon benut de kracht van drie robuuste methoden:

 • Design thinking als oriëntatieraamwerk dat ons in staat stelt om datagestuurde oplossingen en bedrijven te bekijken, te valideren en verder te ontwikkelen vanuit een gebruikersgericht, datagestuurd en toekomstgericht perspectief. Deze aanpak integreert datawetenschap en bevordert gebruikersgerichte oplossingen met een aanzienlijk zakelijk potentieel binnen multifunctionele teams.
 • Agile methodes zoals Sprint Review & Retrospective, Scrum en Sprint Planning vereenvoudigen efficiënte en flexibele ontwikkel- en testprocessen.
 • De CRISP-DM-methodologie helpt op zijn beurt om bedrijfsdoelstellingen te analyseren, gegevens te evalueren en voor te bereiden, te modelleren, te evalueren en beschikbaar te maken.

Dankzij deze geïntegreerde aanpak stimuleren we innovatie, gebruikersgerichtheid en efficiëntie in datagestuurde oplossingen en projecten. Detecon is een strategisch onderdeel van het T-Systems portfolio en kan terugkijken op een succesvolle samenwerking met T-Systems in tal van projecten. Aanbod zoals de AI Solution Factory en het Telekom Data Science Platform maken naadloze AI-training, de verdere ontwikkeling van AI en moeiteloze inzet via cloudplatforms mogelijk.

Oplossingen

Op zoek naar een verantwoorde AI-strategie? We staan voor je klaar!

Ons team ondersteunt je bij de juiste implementatie van AI, de ontwikkeling van een AI-strategie voor je bedrijf, een actieve AI-cultuur en alle open vragen met betrekking tot AI. Praat met ons zodat we samen van jouw AI-initiatief een succesverhaal kunnen maken.

Wat je nodig hebt voor je AI-transformatie

Een uitgebreide AI-strategie beschrijft hoe AI wordt gebruikt in het bedrijf en hoe het je ondersteunt bij het behalen van je bedrijfsdoelen.  Componenten onder andere: alle noodzakelijke stappen voor een succesvolle AI-transformatie - van het identificeren van praktische AI-toepassingen en het analyseren van menselijke en financiële middelen tot het doorvoeren van de noodzakelijke veranderingen in de infrastructuur, tijdschema's voor implementatie en kengetallen voor het evalueren van resultaten. 

Beoordeling van AI-rijpheid: is jouw bedrijf klaar voor AI? Controleer de vereisten voor effectieve integratie en gebruik van AI-technologieën in je organisatie voordat je begint. Belangrijk hier: het evalueren van je bestaande IT-infrastructuur, governance, organisatiestructuur en factoren die de introductie van AI kunnen ondersteunen of belemmeren.

Ontdek samen met ons alle aspecten van AI

Ontwikkeling van AI-gebruiksgevallen

 • AI-gebruiksgevallen bedenken/selecteren
 • AI-ondersteund product-/dienstontwerp
 • AI-ondersteunde procesoptimalisatie
 • AI-ondersteunde bedrijfsmodellen
 • AI PoC-ontwikkeling
 • Implementatie van concepten voor AI-oplossingen

AI-ethiek

Verantwoorde AI:

 • bij verantwoorde AI gaat het om het definiëren van waarden, richtlijnen, normen en wettelijke grenzen om een ethisch en transparant gebruik van AI te waarborgen en schade te voorkomen.
 • Ethiek, regelgeving en principes: risicobeperking op het gebied van reputatie, aansprakelijkheid en ondernemerschap

Beheer en controle:

 • Leiderschap: een visie bepalen, beslissingen nemen, middelen toewijzen en pleiten voor de implementatie van de AI-transformatie
 • Besturing: strategisch overzicht om ervoor te zorgen dat AI-initiatieven worden afgestemd op de algemene bedrijfsstrategieën

Rollen en verantwoordelijkheden:

 • duidelijke definitie van de taken, tijdlijnen en samenwerking die verwacht worden van alle deelnemers aan AI-projecten

Risicobeheer en naleving:

 • Risicomanagement: identificeren, beoordelen en effectief beheren van potentiële risico's in AI-projecten, waaronder technische (bijv. systeemstoringen, beveiligingslekken), operationele (bijv. gegevensonnauwkeurigheden, vaardigheidstekorten) en strategische risico's (bijv. niet in lijn zijn met bedrijfsdoelstellingen)
 • Naleving: Ervoor zorgen dat AI-systemen voldoen aan interne compliance-eisen

AI-basisbeginselen

 • Infrastructuur: afstemming tussen IT en bedrijfsonderdelen
 • Gegevensbeheer en gegevenskwaliteit: invoering van robuuste processen, technieken en hulpmiddelen voor het beheer, de organisatie, de opslag en het onderhoud van gegevens 
 • Kwaliteit van gegevens: ervoor zorgen dat de waardeset van de gegevensvariabelen nauwkeurig, volledig, betrouwbaar en relevant is
 • IT-processen: activiteiten voor het ontwerpen, ontwikkelen, leveren en ondersteunen van IT-services.
 • IT-architectuur: structuur van de IT-systemen van de organisatie
 • Tool landschap: inclusief de gebruikte softwaretoepassingen, platforms en technologieën

AI-bestuur

Organisatie- en verandermanagement

 • Organisatorische zaken: waarden, gedrag en een gedeelde visie die vorm geven aan de openheid van de organisatie voor AI
 • Veranderen: het aanmoedigen en ondersteunen van individuen om zich aan te passen aan AI-gebaseerde veranderingen, zoals veranderingen in werkprocessen, rollen en vaardigheden die centraal staan bij de effectieve integratie van AI

Monitoring

 • Kwaliteitscontrolesystemen opzetten om factoren zoals modeldrift, waardecreatie en bruikbaarheid te beoordelen

AI-training en bewustmaking

 • Training van medewerkers en bevordering van de acceptatie om medewerkers in staat te stellen AI-tools te gebruiken en de betrokkenheid van gebruikers te garanderen
 • Aanstellen van "kampioenen" binnen de organisatie die zich inzetten voor het initiatief

AI-ondersteunde transformatie van datagecentreerde bedrijven

Vandaag de dag worden bedrijven steeds meer AI-gerichte organisaties, geleid door een holistische benadering die traditionele silo's overwint en verandering bevordert. Bij deze verandering gaat het over het democratiseren van gegevens, het overwinnen van uitdagingen zoals gegevensanalyse en het bevorderen van een cultuur waarin gegevens centraal staan. In de kern gaat het erom gegevens centraal te stellen, een cultuur en mentaliteit te bevorderen die gebaseerd zijn op besluitvorming op basis van gegevens, en tegelijkertijd te zorgen voor universele toegang tot en bruikbaarheid van gegevens. Steeds meer organisaties begrijpen dat hun datastrategie onlosmakelijk verbonden is met hun bedrijfsstrategie – en bedrijven die gebruik maken van AI-inzichten hebben 2,8 keer meer kans om dubbelcijferige groei te realiseren. AI stelt bedrijven in staat om grote hoeveelheden gegevens te analyseren, waardevolle patronen te identificeren en voorspellingen te doen en innovatie, efficiëntie en concurrentievermogen te stimuleren in een wereld die steeds meer doordrongen raakt van AI, en hun productoptimalisatie en bedrijfsmodellen uit te breiden naar nieuwe markten.

Do you visit t-systems.com outside of Netherlands? Visit the local website for more information and offers for your country.