T-Systems-Claim-Logo
Zoeken
Zakenmannen houden een gloeiende wereldbol vast die staat voor wereldvrede
Duurzaam Duurzaamheid

Wet Transparantie Suite voor Supply Chain Due Dilligence (LkSG)

Win tijd om te voldoen aan je wettelijke due diligence-verplichtingen, met name de naleving van mensenrechten in toeleveringsketens

De Wet maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen voor betere mensenrechten is al van kracht!

Sinds januari 2023 moeten bedrijven met meer dan 3.000 werknemers aantonen dat ze wereldwijde of EU-brede toeleveringsketens controleren, corrigerende maatregelen treffen en afspraken maken met betrekking tot mensenrechten en deze implementeren. De wet stelt het bedrijfsmanagement hiervoor verantwoordelijk en werkt direct door op de Supply Chain Management en de bijbehorende processen. Duitse bedrijven moeten een procedure invoeren waarbij klachten via een bijbehorend systeem worden geregistreerd, en bij overtredingen moet direct worden gereageerd. De Wet maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen (LkSG) stelt geheel nieuwe normen in de strijd tegen wereldwijde mensenrechtenschendingen en naleving van zakelijke due diligence.

Een oplossing met knowhow om te voldoen aan wettelijke vereisten

De softwareoplossing op basis van ServiceNow is een direct inzetbare in-house ontwikkeling om aan de volgende vereisten te voldoen:

  • de supply chain/toeleveringsketen en de directe of indirecte leveranciers die hierbij betrokken zijn, continu evalueren en indelen in risicoclusters
  • evaluaties voor processen van SCM voorstellen, om te voldoen aan due diligence-vereisten, om indien nodig corrigerende maatregelen te treffen, om de implementatie te documenteren
  • gegevens verzamelen voor het rapport aan de BAFA (Duits Bureau voor economie en uitvoercontrole)
  • om juridisch conforme antwoorden te geven op klachten op basis van kennisgevingsovereenkomsten

tijd besparen van contract tot compliance en nieuwe kansen creëren voor de toeleveringsketen

Een grafiek illustreert het proces van de Transparency Suite in de vorm van een wereldbol

De oplossing is gebaseerd op onze procedurele aanpak van contract tot compliance en omvat een risicomanagementsysteem dat automatisch en dagelijks wordt bijgewerkt. Afhankelijk van het gekozen pakket worden interne en externe gegevens gecombineerd ter informatie om te voldoen aan wettelijke vereisten en om tijd in te bouwen om toeleveringsketens te optimaliseren met een duidelijke focus op mensenrechten. Het geïntegreerde Contract Lifecycle Management als basis maakt naleving van contractuele verplichtingen onder de Wet maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen mogelijk, inclusief noodzakelijke correcties, en omvat het genereren van een elektronische handtekening voor het gebruik van communicatie zonder mediabreuken. Deze fundamentele oplossing omvat due diligence, due diligence in de toeleveringsketen, processen, leveranciers en compliance.

Klaar voor de toekomst – de schaalbare oplossing voor Duitsland, Europa en voor ESG

De oplossing is ontworpen om modulair en schaalbaar te zijn. Integreer extra lagen in lokale of wereldwijde toeleveringsketens met externe gegevens, gebruik AI-ondersteunde processen om de contractuele clausules te controleren op extra risico's of gewijzigde rechtsgrondslagen en neem deze mee in risicoanalyses, of bespaar op reiskosten en reduceer de CO2-uitstoot met de AR-ondersteunde auditfunctie op afstand. De Transparency Suite is ontworpen om te voldoen aan wettelijke vereisten zoals gegevensbescherming, het delen van gegevens en de implementatie van een uitgebreid ESG-beheer- en rapportageplatform. Neem contact met ons op over de andere mogelijkheden met Industry 4.0-benaderingen.

Whitepaper: Wet maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen

Ontdek hoe de Supply Chain Act werkt, die je bedrijf sinds januari 2023 verplicht om aandacht te besteden aan de naleving van mensenrechten en hierover te rapporteren.

Alles wat je moet weten over duurzaamheid

We helpen je graag om transparantie in je bedrijf te brengen!

Onze experts ondersteunen u met end-to-end risicoanalyses voor uw toeleveringsketen en -processen. Bereik doelen en wettelijke vereisten van de Supply Chain Act met onze knowhow!

Do you visit t-systems.com outside of Netherlands? Visit the local website for more information and offers for your country.