T-Systems-Claim-Logo
Zoeken
Magentagekleurde achtergrond

Trendboek: Zo kan het openbaar vervoer transformeren en groeien

Een sterk openbaar vervoer vormt de basis voor meer duurzaamheid. Hoe dat bereikt kan worden, lees je in ons trendboek

Top-trends voor een intelligenter openbaar vervoer

Voor beheerders van het openbaar vervoersnetwerk is de missie helder: omvang vergroten en reizigersstromen beter op elkaar afstemmen om zo bij te dragen aan duurzame steden en de doelen van de Green Deal. Tegelijkertijd blijft er onzekerheid op het gebied van COVID-19. De tijdslijnen zijn kort en de mogelijkheden om de fysieke infrastructuur uit te bouwen zijn beperkt. Door slimme digitalisering kan intelligenter en efficiënter worden samengewerkt. In dit trendboek onderzoeken we de technologieën en praktijkvoorbeelden die dit mogelijk maken.

Vragen en onderwerpen die in dit trendboek worden besproken:

  • Hoe de openbare en particuliere sector kunnen samenwerken aan toekomstgerichte oplossingen.
  • Hoe de beleving in het openbaar vervoer van morgen er voor reizigers, netbeheerders, aanbieders en verantwoordelijken er uitziet.
  • Waarom intelligent, selectief en veilig gebruik van Big Data van groot belang is
  • De opkomst van dedicated IT-oplossingen voor het openbaar vervoer en hoe je het meest uit de samenwerking met IT-aanbieders kunt halen.
  • Input van experts over kritische infrastructuur en netwerktransformatie in het regionaal verkeer met treinen, metro's, trams en bussen.

Voorproef

Omslag en de volgende pagina van de whitepaper als screenshot: Openbaar vervoer

Download het trendboek gratis

Do you visit t-systems.com outside of Netherlands? Visit the local website for more information and offers for your country.