T-Systems-Claim-Logo
Zoeken
Een stromend lichtweb in magenta, paarse en blauw op een zwarte achtergrond.

Digitalisering met branche-expertise

End-to-end IT-services voor digitalisering. Betrouwbaar, veilig en onafhankelijk

Branchespecifieke end-to-end-oplossingen

T-Systems biedt geïntegreerde end-to-end IT-oplossingen en versnelt zo de digitale transformatie van bedrijven in alle bedrijfstakken en in de publieke sector. De focus ligt hierbij vooral op de automotive, manufacturing, logistiek en transport, maar ook op de gezondheidszorg en de publieke sector. T-Systems ontwikkelt verticale, bedrijfsspecifieke digitale oplossingen voor deze sectoren.

Holistische cloud- en softwarediensten

Fisheye-optiek: Omhoog kijkend naar de voorkant van het raam van een gebouw

Het uitgebreide dienstenaanbod omvat de veilige werking van traditionele IT-infrastructuren, migratie naar private en publieke cloudomgevingen van hyperscalers en het beheer van hybride en multi-cloudinfrastructuren. T-Systems integreert in deze infrastructuren op maat gemaakte platforms, branchespecifieke toepassingen en innovatieve technologieën zoals kunstmatige intelligentie (AI), big data en blockchain. Om dit te bereiken werkt de dochteronderneming van Deutsche Telekom nauw samen met toonaangevende wereldwijd opererende technologiepartners. Tot de end-to-end services behoren ook ultramoderne beveiligingsoplossingen en gegevensbescherming volgens de vereisten van de AVG.

Consultancy: een nieuwe kijk op waardecreatie

De consultants van T-Systems en dochteronderneming Detecon adviseren en begeleiden bedrijven bij hun zoektocht naar en implementatie van waardevolle toepassingen van innovatieve technologieën. Samen met de klant ontwerpen zij een modern, toekomstbestendig IT-landschap. Hieronder valt ook de implementatie en eventueel de daaropvolgende exploitatie en verdere ontwikkeling van de IT-infrastructuur. De consultants van Detecon zijn gespecialiseerd in het hele spectrum van branchespecifieke digitalisering, van innovatie en prototyping tot de implementatie van slimme oplossingen.

Herkennen en benutten van het technologische potentieel

Technologieën zijn slechts één kant van de medaille. Technisch is veel mogelijk. Maar IT-trends en -hypes passen niet altijd bij het bedrijfsmodel en de strategie van een bedrijf. Want innovatie is niet alleen een kwestie van infrastructuur, connectiviteit en applicatielandschap, maar ook van mindset en cultuur. Bij Detecon is digitalisering dan ook vooral mensenwerk. Detecon heeft een eigen competentiecentrum gecreëerd dat deze visie op consulting voortdurend verder ontwikkelt, namelijk het Digital Engineering Center in Berlijn.

Digitaal: wendbaar, flexibel en efficiënt

Digitalisering is geen hype, maar een noodzaak voor elk bedrijf en elke overheidsdienst. Het gaat daarbij niet in de eerste plaats om het versnellen van bedrijfsprocessen. De pandemie heeft aangetoond dat wendbaarheid en flexibiliteit de belangrijkste voordelen zijn van een gedigitaliseerde economie en administratie. Productieprocessen en toeleveringsketens kunnen op een flexibele manier worden aangepast op de marktomstandigheden. De basis hiervoor is het realtime analyseren van machine-, productie- en planningsgegevens met behulp van big data en kunstmatige intelligentie. Dit leidt tot betere inzichten voor medewerkers, efficiëntere bedrijfsprocessen en een betere customer experience.

T-Systems biedt een breed portfolio van IT- en netwerkoplossingen voor digitale transformatie. Naast private en publieke clouddiensten behoren hiertoe ook digitale en gestandaardiseerde oplossingen voor Industrie 4.0, kunstmatige intelligentie (AI), virtuele realiteit (VR) en blockchain. Door deze toepassingen te integreren in bestaande IT-infrastructuren of van de grond af opnieuw op te bouwen, leveren we een waardevol digitaal fundament voor de toekomst van onze klanten. Daarbij maken we gebruik van digitale oplossingen die op speciefieke bedrijfsprocessen zijn toegesneden, waardoor bedrijven het volledige potentieel van digitalisering kunnen benutten.
 

Security: IT- en OT-systemen op een intelligente manier beschermen

Een veilige IT- en OT-infrastructuur is van cruciaal belang voor het succes van organisaties. Cyberaanvallen op netwerken en software vormen een grote bedreiging voor de continuïteit van bedrijfsprocessen. Bijna dagelijks worden aanvallen door cybercriminelen uitgevoerd, waarbij kwetsbaarheden worden uitgebuit, malware wordt geïnstalleerd, wachtwoorden en volledige digitale identiteiten worden gestolen, gevoelige gegevens worden onderschept en slachtoffers worden afgeperst. De oorzaak: IT-architecturen en software-oplossingen zijn onvoldoende voorbereid op aanvallen van professionele hackers. Een van de belangrijkste uitdagingen van de digitalisering is dan ook om IT- en OT-systemen doeltreffend te beschermen. 


Security Operations Center over de hele wereld

Telekom Security, de security unit van Deutsche Telekom, is onze partner voor security diensten. Zij maken gebruik van de kennis, middelen en expertise waarmee Deutsche Telekom zijn eigen infrastructuur beveiligt. Telekom Security exploiteert onder andere zijn eigen Security Operations Centers (SOC) in een netwerk over de hele wereld. Dagelijks analyseren 2500 beveiligingsexperts met behulp van Artficial Intelligence tot wel 2,5 miljard beveiligingsgerelateerde gebeurtenissen uit zo'n 3300 wereldwijde gegevensbronnen. Ook de bedrijven waarvoor Deutsche Telekom SOC's exploiteert die op de specifieke eisen van de klant zijn afgestemd, kunnen van deze knowhow gebruik maken. 

Cloud & Infrastructure: uitgebreid cloudecosysteem

T-Systems biedt zijn klanten toegang tot en exploitatie van een uitgebreid cloud-ecosysteem. De cloudexperts werken hiervoor samen met meer dan 150 partners, waaronder de hyperscalers AWS, Microsoft en Google, technologieleveranciers als Cisco en VMware en softwareleveranciers zoals SAP, Salesforce en Microsoft. Klanten die speciale eisen hebben op het gebied van gegevensbescherming, datasoevereiniteit en compliance, kunnen ook gebruik maken Open Telekom Cloud, de Europese Cloud van T-Systems, waarmee wordt voldaan aan alle eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hybride en multicloud infrastructuren

De cloud is de favoriete IT-infrastructuur van de toekomst geworden. Hoewel de cloud aantoonbare voordelen biedt voor IT-activiteiten en digitale innovatie, is de migratie naar en het gebruik van hybride multi-cloudinfrastructuren met private en publieke cloudcomponenten complex. Met name als ze ook nog eens naadloos moeten samenwerken met on-premise oplossingen. T-Systems begeleidt klanten met het:

  1. Analyseren en beoordelen van de bestaande IT omgevingen op geschiktheid en migratiemogelijkheden naar de best passende cloudarchitectuur.
  2. Migreren naar de cloud op basis van sterk geautomatiseerde processen en methoden.
  3. Beheren, kostenbeheersing en voortdurend updaten van de cloudsystemen.

Wereldwijd netwerk van cloudcompetenties

T-Systems heeft meer dan 20 jaar ervaring in de transformatie en het beheer van complexe IT-systemen. Deze dochteronderneming van Deutsche Telekom heeft momenteel wereldwijd ongeveer 3000 cloudarchitecten en -experts in dienst. Het clouddatacenter bij Magdeburg in Saksen-Anhalt is een van de grootste en modernste van Europa en vormt het centrum van de cloud services. Het is het uiterst veilige knooppunt van de wereldwijde cloudinfrastructuur van T-Systems. Daarnaast telt het wereldwijde productienetwerk 16 streng beveiligde twin-coredatacenters (inclusief Amsterdam) en strategische productiecentra (productiepunten) in Slowakije, Hongarije en India.

Op weg naar het groene datacenter

Datacenters verbruiken enorm veel energie. T-Systems doet er alles aan om de duurzaamheid van zijn datacenters voortdurend te verbeteren. Het doel op lange termijn is “net-zero energy datacenters” die zelfvoorzienend zijn door een intelligent samenspel van hernieuwbare opwekking, opslag en flexibele verbruikers. Er is geen energie meer nodig van het openbare elektriciteitsnet, maar alleen nog CO2-neutrale energie. Ons datacenter in Biere verbruikt nu al 30 procent minder energie dan conventionele datacenters.

Ben je geïnteresseerd in meer informatie over T-Systems? Neem nu contact met ons op! 

Do you visit t-systems.com outside of Netherlands? Visit the local website for more information and offers for your country.