T-Systems-Claim-Logo
Zoeken
Hands holding the sustainability improvement process.

De impact van de Green Deal voor productiebedrijven

Sturen op duurzaamheid met een sustainability control tower

08. juli 2022Mark van Boxsel

Productiebedrijven krijgen in toenemende mate te maken met Europese regelgeving. In 2050 moet je CO₂-neutraal opereren volgens de Green Deal. Om dat te kunnen, moet je weten waar je energie verbruikt en CO₂ produceert, zodat je daarop kunt sturen. En het gaat niet alleen over CO₂, het gaat ook over het gebruik van water of andere grondstoffen.

Binnen een paar jaar zullen bedrijven op deze thema’s moeten rapporteren. Ga je dan 2 of 3 of 4 of 5 mensen aannemen om al die data te verzamelen? Of zeg je dan, weet je wat, dat vind ik een beetje duur, ik ga dat automatiseren?

Stel dat je op basis van de Green Deal een dashboard zou kunnen maken dat inzichtelijk maakt welke fabriek, welk productieproces, welke machine en welk product van je bedrijf hoeveel energie gebruikt. In zo’n dashboard zie je ook wat je CO₂-voetafdruk is en wat de gevolgen zijn van de beslissingen die je neemt op basis van de informatie. Met die kennis weet je of je bijvoorbeeld een productieproces moet aanpassen, en kan je dat onderbouwen.

Het dashboard: sustainability control tower

Man managing sustainability

De kerntaak van elke control tower is het inzichtelijk maken van data. Je moet het zien als de Schipholtoren, waar alle gegevens binnenkomen over alle vliegtuigen die komen en gaan. Het is een centraal dashboard met alle informatie die je nodig hebt om beslissingen te kunnen nemen. Binnen een bedrijf kan dat betrekking hebben op assemblage, productie en supply chain, maar ook duurzaamheid. Een sustainability control tower vertelt je bijvoorbeeld wat de koolstofvoetafdruk is van je machines en productieprocessen, hoeveel energie er gebruikt wordt, of hoeveel energie een bepaald windpark oplevert.

Het belang ervan wordt met de dag urgenter

Een sustainability control tower geeft je de handvatten die je nodig hebt om op basis daarvan geïnformeerde beslissingen te nemen. Als je dan ook nog eens voorspellingen kan doen, heb je niet alleen een dashboard, maar kan je ook aan scenarioplanning doen. Dan zijn je beslissingen niet alleen duurzaam, maar misschien ook gewoon financieel aantrekkelijk. Want er is krapte op de arbeidsmarkt en er heerst een energiecrisis. De prijzen stijgen, de pijpleidingen naar Rusland gaan dicht en dat heeft allerlei gevolgen die nog eens boven op het duurzaamheidsvraagstuk komen. Alles raakt in een stroomversnelling. Het belang van een sustainability control tower wordt daarmee met de dag urgenter.

Complexiteit neemt toe

Ondertussen werkt het kabinet aan wetgeving voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). De consument wil ook striktere klimaatmaatregelen. Maar waar begin je nou als bedrijf? De wereld wordt complexer en er worden veel inspanningen gevraagd van het bedrijfsleven. Om grip te krijgen op die complexiteit is het goed om samen te werken met een partner. Daar ligt een rol voor T-Systems. 

Ervaring is key

Op dit moment werken we aan een grote opdracht bij een automotive bedrijf voor een sustainability dashboard. Wat doe je met connectivity, hoe verzamel je de data, hoe maak je die real-time data inzichtelijk in een dashboard? Voor deze klant doen we dat en verzamelen we data, maken het platform en een dashboard en leveren daarmee de inzichten die de fundering zijn van beslissingen. Deze ervaring nemen we weer mee in nieuwe opdrachten. We zijn het consultancybedrijf én de system-integrator om alles op zowel hardwareniveau als IT-niveau aan elkaar te koppelen. Dat is best uniek!

Co-creatie

World and the sustainability improvement process.

Zo'n sustainability control tower is uiteraard geen standaardproduct. Zoiets zet je samen op in de vorm van co-creatie. Hoe doe je dat met de juiste veiligheidswaarborgen en hoe maak je dat schaalbaar? Daar komen business, hardware, IT en regelgeving bij elkaar. Wij kunnen hierin volledig ontzorgen. Dat doen we met IT-experts, maar ook met juristen die de wet- en regelgeving kennen én de business snappen. Die co-creatie bestaat uit drie stappen, waarvan de eerste een workshop van 3 uur is. Hierin delen we onze ervaring en krijg je een eerlijk advies voor de vervolgstappen voor jouw bedrijf.

Wil je eens sparren over hoe deze sustainability control tower jouw organisatie kan helpen? Neem dan contact op.

Mark van Boxsel

Informatie over de auteur
Mark van Boxsel

Mark van Boxsel

Senior Digital Consultant, T-Systems Nederland B.V.

Alle artikelen en het profiel van de auteur
Do you visit t-systems.com outside of Netherlands? Visit the local website for more information and offers for your country.