T-Systems-Claim-Logo
Zoeken
Cloud computing, conceptual illustration

Hoe vermijd je regen uit de Cloud?

In deze blog ga ik in op de essentie van een goede cloudstrategie en de rol van een Cloud Center of Excellence hierbij. Regelmatig vraag ik mij af waarom zoveel organisaties hun cloudambities nooit helemaal realiseren. In mijn 33 jaar ervaring in de IT-industrie zijn er veel redenen te vinden, maar één ding valt regelmatig op: een gebrek aan strategische richting en toewijding op C-level niveau.


14. september 2023Richard Simon

Klassieke valkuilen in de cloud

Er zijn veelvoorkomende valkuilen, zoals het niet goed identificeren van applicatieafhankelijkheden en slecht getimede databasemigraties, die je relatief eenvoudig kunt voorkomen. Er is echter een groter probleem: het ontbreken van een cloudstrategie en een routekaart hoe je op een verantwoorde en waardevolle manier naar de cloud kunt gaan.

En vergeet niet het belang van een postmigratieplanning voor de nieuwe cloudomgeving (hoe de organisatie het glimmende nieuwe cloudspeelgoed beheert en onderhoudt). Want zonder dat is het moeilijk om enige bedrijfswaarde of besparingen te realiseren. Deze en andere problemen kun je vermijden door het inrichten van een Cloud Center of Excellence (CCoE).

Wat is een Cloud Center of Excellence?

Als je de websites van cloudleveranciers raadpleegt, vind je genoeg informatie over dit onderwerp om je muren mee te behangen, en veel verschillende meningen over de exacte aard ervan. Maar in wezen is een Cloud Center of Excellence (CCoE), of een Cloud Competency Center zoals sommige mensen het graag noemen, een team van mensen die goed op de hoogte zijn van de ambities van de organisatie en de behoeften van de gebruikers.

Het team:

 • Is de bevoegde autoriteit om de cloudstrategie te bepalen en de organisatie naar de cloud te brengen.
 • Stelt de standaarden voor cloudmigratie en cloudbeheer vast in lijn met best practices.
 • Bouwt en onderhoudt proactief vertrouwensrelaties met belanghebbenden.
 • Monitort en rapporteert over mijlpalen.
 • Zorgt voor een succesvolle adoptie van de cloud, inclusief proof of concept (PoC) en governance, evalueert en selecteert partners en platforms, en houdt toezicht op applicatie migratie, security en verandermanagement.
 • Is verantwoordelijk voor voortdurende “maturity” evaluatie en kiest de juiste providermix voor een multi-cloudstrategie.

In de context van de cloud lijkt het woord ‘reis’ misschien te veel gebruikt, maar dat komt omdat het past; de cloud is geen ‘implementeer en vergeet’ -concept, maar eerder een evolutie. Eenmaal in de cloud blijft de CCoE bestaan, waardoor de volwassenheid en modernisering van de organisatie ten aanzien van cloud continu wordt bevorderd, de kosten en prestaties worden geoptimaliseerd en innovaties worden gefaciliteerd. Zo kan flexibel worden ingespeeld op nieuwe eisen en haal je als organisatie ook op lange termijn waarde uit de cloud.

De oorsprong van een Cloud Center of Excellence

Volgens de legende bedacht Stephen Orban de term ‘Cloud Center of Excellence’ in 2016 toen hij General Manager was voor cloudgigant AWS. Maar het concept dateert van eerder in zijn carrière, toen hij CIO van Dow Jones was.

Het uitgangspunt van de visie van Orban was dat elk bedrijf met aanwezigheid in de cloud, ongeacht de omvang ervan, een team zou moeten hebben dat verantwoordelijk is voor cloudbeheer. Orban en zijn team migreerden een datacenter naar de cloud, waardoor ruim 30 procent aan kosten werd bespaard. Ze gebruikten die migratie als basis voor een cloud-first business case en migreerden vervolgens in drie jaar tijd meer dan 50 datacenters naar de cloud en bouwden nieuwe digitale producten in de cloud.

Onder leiding van Orban vormde het team een springplank om nieuwe technologieën sneller te adopteren en de belangen van Dow Jones beter te dienen.

Harde feiten en de noodzaak van een strategie

Hieronder een paar harde feiten over cloudmigraties die ik je niet wil onthouden:

 • Eén op de drie cloudmigraties voldoet niet aan de beoogde doelstellingen.
 • Tweeënzestig procent van de cloudmigratieprojecten is uitdagender dan verwacht of mislukt volledig.
 • Dertig procent van de executives zegt dat hun verwachtingen inzake cloudtransformatie niet zijn waargemaakt.
 • In termen van effectiviteit ziet 10 procent van de organisaties na de migratie naar de cloud óf slechtere óf geen verbeteringen.

Bron: Social, 18 statistieken over mislukte cloudmigraties 2023

In het ergste geval twijfelen sommige organisaties aan de waarde van hun investering en komen ze op het punt om ‘cloud-repatriëring’ te overwegen – waarbij ze feitelijk hun overstap naar de cloud ongedaan maken en hun “workloads” en applicaties weer lokaal zetten en beheren. Als ze de voordelen van een CCoE hadden benut, met een gedegen aanpak en een raamwerk voor cloudmigratie hadden ze deze stap waarschijnlijk niet gezet.

Een van de eerste taken van een CCoE is het opstellen van een plan. Met als doel om de cloudvisie van de organisatie op gedegen wijze te implementeren. Rekening houdend met de cloudambities en het bedrijfsmodel van de organisatie. Begin met de allerbelangrijkste vraag: ‘waarom?’ wat is de motivatie van jouw organisatie om in de cloud te werken? Wat verwachten de belanghebbenden te bereiken, en wanneer? Mijn advies: start niet met een CCoE als dit niet helder is geformuleerd.

In wezen is het ‘waarom’ de strategie, en het plan is een levende, ademende blauwdruk om deze te verwezenlijken. Ik zie vaak dat organisaties deze twee door elkaar halen, bijvoorbeeld door een cloudmigratieplan een strategie te noemen, terwijl het eigenlijk puur de stappen zijn om de gewenste doelen te bereiken.

Als er overeenstemming is en begrip van de strategische doelen beïnvloedt dit de besluitvorming en daadkracht van de CCoE. Vooral in de cruciale eerste weken en maanden waarin veel van hun beslissingen in de komende jaren worden geïmplementeerd.

Wie vormen een CCoE-team?

Een goed CCoE team bestaat minimaal uit de volgende leden:

 • Head of CCoE: geeft leiding en sturing aan het team en is aanspreekpunt voor de andere stakeholders
 • Lead Architect: verantwoordelijk voor het ontwerp en bouw van de cloud architectuur
 • Lead SecOps: verantwoordelijk voor de cloudsecurity
 • Program Manager – verantwoordelijk voor de aansturing van alle projecten
 • Lead DevOps: verantwoordelijk voor de Run fase en optimalisatie
 • Lead R&D: verantwoordelijk voor inbrengen continue innovatie
 • Lead FinOps: verantwoordelijk voor strategie en governance

Een goede CCoE heeft tanden: de bevoegdheid en de autonomie om zijn eigen handvest te schrijven en de autoriteit om dit door te voeren. Het topmanagement, dat de blauwdruk van de CCoE heeft gesteund, is er niet om elke actie van het team in de komende maanden goed te keuren, maar om het team te ondersteunen bij het verwezenlijken van de oorspronkelijke cloudstrategie en -beslissingen. Voor de draagkracht dient het topmanagement de beslissingen en de routekaart van de CCoE naar de organisatie te brengen.

Gezien de omvang van de vereiste vaardigheden is het geen verrassing dat een effectief CCoE-team uit vele rollen met diverse vaardigheden bestaat. Als je je hierbij alleen op functies concentreert, riskeer je essentiële kenmerken van een effectief CCoE-team te verwaarlozen.

Datzelfde team heeft namelijk het vermogen nodig om op alle niveaus van de organisatie te communiceren (vooral met belanghebbenden en productmanagers), zijn goed thuis in de principes van gebruikersbetrokkenheid en verandermanagement, en weerspiegelt bovenal de diversiteit van de organisatie. Persoonlijkheden zijn belangrijk – van resultaatgerichte projectmanagers tot experimentele denkers, ze kunnen allemaal iets waardevols toevoegen aan het team. Natuurlijk helpen harmonieuze relaties, maar in zo’n dynamische omgeving kunnen verschillende standpunten gezond zijn. Iedereen is immers gefocust op hetzelfde doel: het succes van de organisatie, wat per definitie het succes van de CCoE is.

De andere voordelen van een Cloud Center of Excellence zijn onder meer een versnelde adoptie van de cloud en minder risico, betere selectiecriteria, verbeterde structurele en operationele efficiëntie, verhoogde automatisering, snellere innovatie, compliance en regelgeving, en efficiëntie van IT-services.

Hoe zet je een Cloud Center of Excellence op?

Als het bepalen van een passende cloudstrategie, het samenstellen van een goed team en het opzetten van een CCoE een uitdaging voor jouw organisatie is, is dat begrijpelijk. Vooral nu het moeilijk is om goede mensen te vinden. Veel organisaties schakelen daarom externe expertise in.

T-Systems biedt support bij het opbouwen van een CCoE en kan ook onderdeel zijn van een CCoE. Onze cloudexperts kunnen bijvoorbeeld de nodige capaciteit bieden om een teams op te starten en bij te scholen, zodat het team het kan overnemen wanneer ze er klaar voor is. Of dat een leidende of ondersteunende rol is, hangt af van de vereisten van jouw onderneming. Uiteindelijk richten we ons op de resultaten, zodat we ervoor kunnen zorgen dat het CCoE de verwachte voordelen oplevert.

Neem gerust eens contact op als je eens wilt sparren met mijn Nederlandse collega’s over het opzetten van een gedegen cloud center of excellence.

Informatie over de auteur
Portrait image of Richard Simon

Richard Simon

CTO, T-Systems International GmbH

Alle artikelen en het profiel van de auteur
Do you visit t-systems.com outside of Netherlands? Visit the local website for more information and offers for your country.