T-Systems-Claim-Logo
Zoeken
Mannelijke hand schudt virtuele, magentakleurige hand

Blockchain as a Service

Met blockchain vanuit de cloud maken we blockchain eenvoudig en snel beschikbaar

Minder investeringsrisico's 

Het aantal blockchain-projecten neemt sterk toe. Wat opvalt: verreweg het grootste deel van de blockchain-projecten is tot nu toe mislukt. Oorzaak: de juiste kennis om blockchain-projecten winstgevend uit te voeren ontbreekt. Onze oplossing: Blockchain as a Service.

Blockchain adoptie neemt snel toe

Man in pak met laptop op schoot kijkt uit het raam en glimlacht

Nieuws over spectaculaire blockchain-projecten doen steeds vaker de ronde. Dubai gebruikt blockchain vanaf 2020 actief voor een groot deel van hun handelstransacties. In India is Mahindra van plan om de leveringsprocessen van Toyota in Japan te optimaliseren op basis van blockchain. Het Wereld Economisch Forum heeft aangegeven dat in 2025 10 procent van het wereldwijde bruto binnenlands product opgeslagen is in blockchain-technologie.

Gebrek aan praktijkervaring

Het Wereld Economisch Forum ziet ook veel blockchain-projecten die uiteindelijk niet van de grond komen: “Vaak leiden evangelisten die zich bezighouden met onderzoek en ontwikkeling “proof of concept”-projecten. Dit gebeurt meestal onder gecontroleerde omstandigheden. Een productieve en schaalbare omgeving is vervolgens een uitdaging”.

Complexiteit verminderen

Bij het ontwikkelen van een blockchain-oplossing moeten veel verschillende problemen tegelijkertijd overwonnen worden. T-Systems maakt het voor klanten eenvoudiger. Andreas Dittrich toont hoe T-Systems hierbij ondersteuning verleent.

Blockchain vooral interessant voor implementatie in complete sectoren

Man zit op kantoor achter zijn bureau en leest geconcentreerd iets op de laptop

Is het zinvol voor bedrijven om te investeren in eigen hard- en software voor blockchain-projecten? Driekwart van de CIO’s heeft weinig belangstelling in eigen blockchain-projecten, omdat deze merendeels interessant zijn voor afzonderlijke bedrijfssectoren. 

Wat zijn de voordelen van blockchain voor bedrijven?

Zakenman controleert een gegevensanalyse op een tablet
 • De kosten voor tussenpersonen komen te vervallen
 • Meer transparantie in uitgevoerde acties
 • Naadloze procesdocumentatie
 • Manipuleerbaarheid is nagenoeg onmogelijk
 • Vertrouwen tussen partners is niet nodig
 • De private blockchain kan geïntegreerd worden in de bestaande IT-infrastructuur als gedecentraliseerde database
 • Als meerdere bedrijven gezamenlijk transacties verwerken met behulp van Distributed Ledger-technologie leidt dit tot lagere kosten en meer efficiency.

Blockchain: de toekomst van de industrie

Hoe werkt blockchain in de praktijk? Wat zijn de voordelen?

Voordelen van Blockchain as a Service 

Een zandloper op het toetsenbord van een open laptop
 • Verschuiving van Capex-kosten naar Opex-budgetten.
 • Degenen die blockchain-projecten initiëren, weten vaak niet welke tools ze  nodig hebben. Deze kosten zijn dus niet te voorzien. In de cloud hebben gebruikers een hele reeks tools tot hun beschikking en betalen zij alleen voor de duur van het gebruik van de tool.
 • Om een eigen blockchain-omgeving in de cloud op te zetten, is speciale kennis vereist. Omdat deze kennis niet schaalbaar is, is het bovendien zinvoller voor bedrijven om te investeren in een "as-a-service"-aanbod dan in hun eigen resources.

Wat is het German Blockchain Ecosystem (GBE)?

Op alle gebieden waar een grote en uitgebreide gegevensuitwisseling plaatsvindt, kan blockchain-technologie een antwoord zijn om dit op een auditveilige manier in kaart te brengen.

De heer K. Munsi, hoofd van de afdeling voor softwareontwikkeling, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Nürnberg (Duitsland)

Duits blockchain-ecosysteem

T-Systems maakt blockchain eenvoudiger. Zo investeerden we in de marktintroductie van het Deutschen Blockchain Ökosystem (DBÖ, Duits blockchain-ecosysteem). Met het DBÖ is het voor een blockchain-project mogelijk om in enkele minuten een volledig functionele blockchain-omgeving op te zetten. Deze omvat niet alleen de ledger zelf, maar ook de infrastructuur, de gebruikersinterface, de off-chainopslag en een complete set tools voor het beheer van de softwarelevenscyclus. Het DBÖ ondersteunt alle gangbare DLT-protocollen. Daarnaast maakt dit ecosysteem verbinding met alle grote cloudaanbieders en met de eigen infrastructuur van de klant.

Waarom blockchain met T-Systems?

Vrouw zit in een licht kantoor aan haar bureau en steunt met haar kin op haar handpalm
 • Snelle time-to-market van blockchain projecten
 • Onmiddellijke toegang tot een test-blockchain
 • Lage kosten, omdat er alleen sprake is van transactie- of resourcekosten
 • Volledig geïmplementeerde Dev/Test-/Run-toolkit, inclusief DevOps
 • Kennis en expertise: geen eigen investeringen in blockchain-specifieke systeem- of netwerkdeskundigen
 • Updates en beveiligingspatches worden bewaakt en snel toegepast
 • Hoge dataveiligheid

Blockchain bij de Telekom Innovation Laboratories

Dr. Alexandra Mikityuk vertelt waar het Blockchain-team van T-Labs aan werkt.

Waarom is de blockchain veilig?

Close-up van een kabelboom waarop matrix-achtige nummers en vormen te zien zijn

Een blockchain is in principe veilig, omdat er geen centrale instantie, zoals een tussenpersoon, voor nodig is. Elke computer in de keten verzamelt dezelfde gegevens. Als een gebruiker bijvoorbeeld Bitcoins overmaakt naar een andere gebruiker, dan gebeurt dit rechtstreeks van computer naar computer. Dit wordt anoniem in een tabel ingevoerd en parallel op alle netwerkcomputers opgeslagen. Er is dus geen enkele computer die meer informatie heeft dan de andere. Dit voorkomt manipulatie van het systeem.

Wij kijken uit naar jouw project!

Wil je weten hoe wij je kunnen helpen? Neem contact met ons op!

Do you visit t-systems.com outside of Netherlands? Visit the local website for more information and offers for your country.