Detail

Hoe concurrentievoordeel te realiseren in de cloud? T-Systems helpt u verder

20-nov-2015

Organisaties worstelen met de adoptie van cloud computing. Dat komt doordat veel bedrijven niet de juiste insteek kiezen voor de stap naar de cloud. T-Systems ontwikkelde als eerste in Europa een consulting model op basis van het Cloud Maturity Model van de Open Data Center Alliance (OCDA). Daarmee kan een bedrijf de techniek, processen, tools en organisatie evalueren en aanbevelingen krijgen om naar het gewenste volwassenheidsniveau te komen. 
Het Cloud Maturity Model (CMM) van de OCDA, waar T-Systems deel van uitmaakt, bestaat uit vijf stappen in de volwassenheid van organisaties die kiezen voor cloud. Voor de meeste organisaties zijn kostenreductie, agility en toekomstvastheid de kernoverwegingen om te kiezen voor de cloud. Maar dit zijn niet de redenen voor een overstap, sterker nog, kostenreductie is slechts een bijeffect van de cloud. De enige juiste reden om gebruik te (gaan) maken van de cloud is het concurrentievoordeel dat het biedt.

Vijf niveaus van volwassenheid

Het CMM-model onderscheidt vijf niveaus van volwassenheid; “Ad Hoc”, “Opportunistisch”, “Systematisch”, “Meetbaar” en “Geoptimaliseerd”. In het eerste stadium, ad hoc, is de organisatie zich bewust van de cloud en zijn voordelen. In het volgende stadium, opportunistisch, heeft de organisatie overeenstemming bereikt over de aanpak van de cloud, maar wordt die aanpak niet bedrijfsbreed gedragen. Zodra dit wel het geval is, spreken we van het derde volwassenheidsniveau, systematisch. In het vierde niveau, meetbaar, werkt de organisatie met cloud bewuste applicaties op publieke, private en hybride cloud platformen die in lijn zijn met de bedrijfseisen. Het hoogste niveau dat bereikbaar is, noemen we geoptimaliseerd, waarbij de organisatie beschikt over een samenwerkende, inter-operabele en open cloud waarbij voortdurend wordt gemeten hoe de mogelijkheden kunnen worden verbeterd. 

Kansen voor innovatie

Maar hoe bepaalt een organisatie nou welke delen geschikt zijn om te migreren naar de cloud? Waar zitten de kansen voor innovatie? Alleen inzicht in het Cloud Maturity Model is onvoldoende voor succes. Een heldere cloud strategie die daadwerkelijk op papier is gezet en waarbij de unieke bedrijfsdoelen en strategische- en operationele vereisten staan, is onontbeerlijk. Hierbij is T-Systems de aangewezen partner die beschikt over jarenlange kennis en expertise in het opstellen van deze strategieën, de voordelen en kansen van de cloud. 
Om bedrijven te helpen hun IT-omgeving en processen te inventariseren en langs de CMM-lat te leggen, hebben wij op basis van het CMM een consultingmodel ontwikkeld. Met behulp van dit model kunt u een gedegen cloud strategie bepalen die de basis vormt voor succes. 
In een aantal fases wordt bepaald op welk volwassenheidsniveau uw organisatie zich bevindt in het CMM-model. Ook kan worden vastgesteld welke acties noodzakelijk zijn om succesvol gebruik te (gaan) maken van de cloud.
In de eerste fase worden doelstellingen gedefinieerd en wordt vastgesteld welke onderdelen van de organisatie moeten worden geanalyseerd. Het is in dit stadium belangrijk om de cloud doelen helder te formuleren en af te bakenen, ongeacht of deze op het proces- of IT-niveau zitten. In de volgende fase worden bedrijfsprocessen nauwgezet in kaart gebracht, waarna de analysefase volgt. Tijdens die analyse wordt alle vergaarde informatie beoordeeld en gedocumenteerd. Dat is de informatie waaruit afgeleid kan worden hoe volwassen de organisatie is op de CMM-ladder en welke stappen noodzakelijk zijn om een volgende stap te maken. T-Systems begeleidt bedrijven in al deze fases, zodat u serieus aan de slag kunt met cloud computing om concurrentievoordelen voor uw organisatie te realiseren.