Detail

Partnership 2.0: Gelijkwaardig partnership tussen klant en leverancier

15-jun-2015

Klassieke outsourcing werd een aantal jaren geleden vooral gezien als een besparing op de kosten die gerealiseerd werden door de schaalvoordelen en geïndustrialiseerde aanpak van IT-dienstverleners. Dat sourcing partijen naast het realiseren van kostenbesparingen, ook volop kansen kunnen bieden voor vernieuwing, speelde in eerste instantie nauwelijks een rol. Toch zien we daar nu verandering in komen.
Wil je in lastige en veranderlijke tijden winst blijven behalen, niet voorbijgestreefd worden door unieke start-ups en innovaties kunnen doorvoeren, dan zijn sterke outsourcingrelaties van groot belang. In 2014 zagen we een duidelijke omslag in onze klantrelaties. Waar de IT-afdeling van onze klanten in het verleden tussen ons en hun business in wilde staan, zien we nu dat ze ons betrekken in hun plannen voor transformaties en technologische innovaties die bijdragen aan hun businessgroei en flexibiliteit. Een moderne sourcing partij ontwikkelt een heel andere relatie met zijn klanten dan tien jaar geleden.
Sourcing partijen moeten vandaag de dag meer bieden dan uitstekende database-beheerders of datacenter managers. Het is belangrijk om de IT-manager en CIO te ondersteunen als het gaat om veranderingsprocessen, bij de samenwerking met business managers en bij innovatieprojecten. Moderne aanbieders hebben fors geïnvesteerd in het vergroten van kennis van de business van hun klanten. Hierdoor zijn zij in staat om de sourcing relatie een geheel nieuwe invulling te geven en de brug tussen IT en business te slaan. Van een leverancier-klantmodel is de relatie veranderd in een gelijkwaardig partnership waar beide partijen hun voordeel uit halen.
“The best ideas are born through teamwork”. 
Waar het in de nabije toekomst naartoe gaat, is een relatie waarbij alle partijen gezamenlijk – zonder strikte deadlines en vereisten – tot innovatieve ideeën en toepassingen van nieuwe technologieën komen. “The best ideas are born through teamwork”.  Dit is alleen mogelijk als het fundament van de IT-diensten van hoge kwaliteit is en als de IT-serviceprovider ook de expertise en oplossingen heeft om mee te denken over nieuwe behoeften op het gebied van bijvoorbeeld Big Data en Mobility. Voordelen van een dusdanige werkwijze is dat leveranciers minder vanuit een verkooppositie handelen en CIO’s minder vanuit een inkooppositie, maar vanuit een uniforme wil om samen tot innovatieve oplossingen te komen. Dit leidt uiteindelijk tot een meerwaarde voor zowel de business, IT en de outsourcing partij.