Detail

Wanneer voegt innovatie daadwerkelijk waarde toe?

29-mrt-2017

Nieuwe technologieën zoals blockchain en in-memory computing zijn veelbelovend. Maar hoe zorgt u ervoor dat de toepassing van zo'n technologie ook daadwerkelijk waarde toevoegt, in plaats van dat het processen een ‘beetje efficiënter’ of een ‘beetje goedkoper’ maakt? 
Op het seminar 'De weg naar SAP HANA, gaan of blijven staan?' gaven Ordina, SAP en T-Systems antwoord op de cruciale vraag hoe innovatie uw organisatie efficiënter en productiever kan maken. We geven u de drie belangrijkste tips die tijdens het evenement op 7 maart zijn besproken. 
 1. Zoek naar de relevantie
  Zorg dat u bij iedere innovatie weet wat de relevantie is voor de business. Het gaat erom dat u de stap maakt van exploitatie naar exploratie. Daarmee willen we zeggen dat u met technologie niet alleen de efficiëntie en productiviteit kunt verhogen, maar ook relevanter kunt worden voor uw klanten en partners. Dit doet u door bedrijfsprocessen echt ingrijpend te veranderen, bijvoorbeeld door met sensortechnologie klanten inzicht te geven in de voedselketen.

  Ga op zoek naar die relevantie. Verbind geen producten met het internet alleen omdat het kan, maar omdat het waarde heeft voor de eindgebruiker. Voor veel bedrijven is het echter lastig om technologie om te zetten in slimme toepassingen of zelfs nieuwe businessmodellen. De methode design thinking kan u hierbij ondersteunen, omdat samenwerking op een creatieve manier vorm geeft aan innovatie. 

 2. Stel een innovatieroadmap op
  Design thinking is ook een manier om inhoud te geven aan uw innovatieroadmap. Die roadmap is cruciaal om ervoor te zorgen dat een innovatie voor de business waarde blijft behouden.

  We onderscheiden hierbij de fases initiëren, ideeën genereren, ideeën selecteren, uitwerken, valideren, realiseren en onderhouden. Vooral bij de eerste stappen speelt design thinking een rol. U moet zich bij iedere stap afvragen: welke waarde voegt het toe voor de business?

  Kijk niet alleen naar de businesswaarde, maar ook naar de risico’s van een innovatie voor de business. Hanteer een matrix waarin u de toegevoegde waarde van een innovatie afzet tegen het bedrijfsrisico. Dat levert een ranking op van innovaties die u “must”, “should” of “could do” of die u juist moet stopzetten. 

 3. Zorg voor een businesscase
  Om te komen tot innovatie die waarde toevoegt, heeft u een businesscase nodig waarin een investering in techniek wordt gerechtvaardigd. Werk daarom eerst aan de businesscase, en dan pas aan de techniek. Veel ICT-projecten starten zonder businesscase en lopen vast. Ook als een project onder druk komt te staan, heeft u die businesscase nodig zodat voor iedereen weer duidelijk is waarvoor u het doet. 

  Zie een businesscase als een voorstel om een investering te doen. Dit doet u door de kosten en baten van bijvoorbeeld de inzet van een nieuwe technologie tegenover elkaar te zetten. Het binnen handbereik komen van nieuwe bedrijfsprocessen kan bijvoorbeeld voor een innovatie pleiten, terwijl de personele impact van een innovatie op het lijstje met de minnen terechtkomt.

  Vervolgens is het belangrijk om de belanghebbenden mee te nemen in het proces dat leidt tot een ‘go’ of ‘no go’. Op die manier creëert u draagvlak voor een project. Het is immers belangrijk dat alle stakeholders bij het project zijn betrokken. Een urgente en sluitende businesscase is essentieel voor een waardevolle toepassing van nieuwe technologieën. Daar moeten zowel IT als de business bij worden betrokken.