T-Systems-Claim-Logo
Zoeken
Several robot arms in an otherwise empty factory.

5-stappenplan naar Smart Factory


27. oktober 2020Mark van Boxsel

Om stilstand te voorkomen moet je soms… even stilstaan. De huidige economische terugval en het noodgedwongen thuiswerken biedt de kans om te reflecteren, te verfijnen, te bouwen en te perfectioneren. Dat geldt zeker voor productiebedrijven. Dit zijn van oudsher pioniers op het gebied van automatisering, maar toch lopen nog veel bedrijven achter in het optimaliseren en innoveren van traditionele processen.


Ik zie dat veel productiebedrijven juist in deze tijd de stap maken naar digitale transformatie. Met de nieuwe technologische mogelijkheden kunnen ze hun fabrieken efficiënter, flexibeler en minder foutgevoelig maken: een echte smart factory.

Hyperconnected devices in een Smart Factory

Het aantal apparaten, auto's en machines dat is verbonden met internet neemt steeds meer toe. In 2020 zijn het er wereldwijd naar schatting zo’n 50 miljard. Het merendeel daarvan bevindt zich in een productieomgeving. Deze connected devices communiceren allemaal met elkaar, met de cloud en met gebruikers. Dit is vooral van grote betekenis voor smart industry, of industrie 4.0, en biedt grote mogelijkheden voor slimme fabrieken.

In een smart factory vervoeren zelfrijdende robots componenten van werkstation naar werkstation. Productiemachines melden slijtage van componenten voordat ze defect raken tijdens lopende productie en servicetechnici identificeren defecte onderdelen binnen enkele seconden met behulp van augmented reality. De productkwaliteit wordt op basis van streaming data direct in de productiemachines gecontroleerd en automatisch gecorrigeerd.

Optimalisatie van logistiek en productie

Digitalisering en snelle datacommunicatie bieden allerlei kansen voor de industrie, bijvoorbeeld voor het verbeteren van de logistiek en het efficiënter maken van productieprocessen. Een beter traceerbaar en transparant productieproces – vanaf aanvoer en opslag tot bewerking en levering – zorgt voor meer efficiëntie en flexibiliteit.

Een voorbeeld: een productiemedewerker vraagt een reserveonderdeel aan via een zelfrijdende robot. Deze automated guided vehicle (AGV) controleert eerst de voorraad, rijdt dan zelfstandig het magazijn in en vindt het juiste onderdeel. De AGV scant dan met een camera de magazijnvoorraad en bestelt via interfaces met het magazijnmanagement en het ERP-systeem vervanging voor het zojuist verwijderde onderdeel. De AGV lokaliseert de productiemedewerker die het reserve onderdeel nodig had met behulp van precise positioning en levert het onderdeel zo snel mogelijk af.

Techniek als enabler voor smart factory

Het voorbeeld van de AGV illustreert dat de fabriek van de toekomst meer dan ooit draait op data. Om op basis van die data nieuwe en innovatieve businessmodellen te ontwikkelen, zullen information technology (IT) en operational technology (OT) als twee gescheiden werelden met totaal verschillende eisen bij elkaar moeten komen. Maar hoe zorg je dat jouw fabriek en alles wat er in en om de fabriek gebeurt klaar is voor deze enorme toename aan datastromen?

De enige hoogwaardige oplossing voor betrouwbare, flexibele en supersnelle connectiviteit op de fabrieksvloer is een eigen 5G campusnetwerk gecombineerd met edge cloud. Doordat alles in een smart factory mobieler wordt, zullen draadloze radioverbindingen kabels steeds vaker vervangen. 5G is het ideale netwerk voor een smart factory vanwege de hoge bandbreedte, lage latency en hoge beschikbaarheid. Hierdoor werken Internet of Things (IoT) toepassingen, geïntegreerde sensortechnologie en intelligente algoritmes probleemloos en kan actuele data direct worden verwerkt, omdat de data dichtbij in de edge cloud staat.

De exponentiële groei van gegevens – die in real-time worden vastgelegd en moeten worden geanalyseerd om onmiddellijk actie op te ondernemen – maakt edge computing tot een essentieel onderdeel van smart factory. Edge computing is nodig om te voldoen aan de behoeften van de meest veeleisende gebruiksscenario’s van onder meer apparaten, machines en robots. Denk daarbij aan bijvoorbeeld AGV’s en augmented en virtual reality (AR/VR), die allemaal algoritmen gebruiken die alleen mogelijk zijn met edge computing.

Stappenplan voor Smart Factory

Het voorgaande gaat vooral over de techniek. Om werkelijk waarde te creëren moet worden gekeken naar een geïntegreerde aanpak van processen, data en techniek. Om hiertoe te komen hebben we vanuit T-Systems een 5-stappenplan ontwikkeld.

1. Analyseer de huidige status: Om daar voldoende inzicht in te krijgen, moet je als bedrijf kijken naar alle afzonderlijke processen op alle afdelingen. Met behulp van intelligente analysetechnieken, zoals process mining, worden processen geanalyseerd en gecontroleerd op afwijkingen. In de analyse wordt onderscheid gemaakt tussen efficiënte en inefficiënte processen en worden problemen inzichtelijk gemaakt.

2. Ontwerp het gewenste doelproces: Niet elke oplossing is de juiste. Wij gaan samen met bedrijven op zoek naar hun interne digitaliseringsdoelen door te kijken naar hun specifieke technologieportfolio’s. Elke technologie zien wij als een puzzelstukje op de individuele digitale kaart, die leidt naar het bereiken van de gewenste doelprocessen om jouw fabriek efficiënter te maken.

3. Ontwikkel een transformatiestrategie: Om van de huidige situatie naar de gewenste situatie te komen, moet vooraf een helder plan worden uitgestippeld. Wij bestuderen beide situaties en richten ons daarbij op individuele processen en technologieën. Zo bepalen we welke technologieën welke problemen het beste kunnen oplossen. Wij denken in termen van individuele mijlpalen die samen de roadmap vormen voor het transformatielandschap voor het creëren van jouw Smart Factory.

4. Ontwikkel een operating model: Of een bedrijf een digitaliseringsproject zelf implementeert of uitbesteedt aan een IT-dienstverlener hangt af van knowhow, financiële middelen en de beschikbaarheid van (eigen) mensen. Ook proceskwaliteit en mogelijke risico’s hebben hier invloed op en spelen een belangrijke rol in het bepalen van het projectbudget.

5. Stel een financieringsmodel op: Bij besluiten over uitgaven moet niet slechts gekeken worden naar de kosten van individuele digitale oplossingen, maar naar de waarde van technologie, processen en de bijkomende uitgaven. Juist de besparingen op de medium en lange termijn en opbrengsten door digitalisering van de smart factory zijn doorslaggevend voor stakeholders. Samen creëren we de gewenste waarde en transparantie op het gebied van technologie, processen en de bijkomende uitgaven.

Wil jij ook werken aan jouw smart factory?

Ben je geïnteresseerd in hoe wij je verder kunnen helpen om jouw fabriek slimmer en efficiënter te maken? Dan ontmoeten we je graag een keer online of in ons innovatiecentrum in Utrecht. Vul hieronder je gegevens in en dan maken we snel een afspraak.

Kom langs in ons (virtuele) innovatiecentrum in Utrecht

Bekijk innovatieve toepassingen op het gebied van IoT, 5G Campus en Artificial intelligence.

Informatie over de auteur
IM-Boxsel_van-Mark

Mark van Boxsel

Senior Digital Consultant

Alle artikelen en het profiel van de auteur
Do you visit t-systems.com outside of Netherlands? Visit the local website for more information and offers for your country.