T-Systems-Claim-Logo
Zoeken
Man bedient machine in ruimte met proefapparatuur

Hoe werkt Edge Computing in de praktijk?

Er is al veel gesproken over Edge Computing, maar wat zijn de concrete toepassingen in de praktijk?

27. april 2022Bryan Croes

Edge computing toegepast bij BMW, Osram en andere bekende klanten

Om te laten zien wat mogelijk is, organiseerde T-Systems onlangs het webinar: “Edge Computing’s Sweet Spots” waarin diverse praktijkcases werden toegelicht en getoond. Met als hoogtepunt de big data signal processing case van Mercedes Benz en BMW.

Digitalisering verandert de hele waardeketen. Tot zover niets nieuws. Maar in het bedrijfsleven genereren we inmiddels zoveel data, dat het mogelijk wordt om overal on-demand beslissingen te nemen. En dat, dames en heren, biedt ongekende mogelijkheden.

Dirk Reinert

Aandrijven, analyseren en bijwerken

twee mannen spreken

Reinert is naast Head of Capability & Innovation Management Digital Solutions ook de leider van T-Systems’ Campus Edge-initiatief, dat startup campussen, industriële hubs en techreuzen zoals robotbouwer Kuka met edge computing ondersteunt. Daarmee maakt Campus Edge het opleveren van smart-industry-omgevingen mogelijk. Denk daarbij onder meer aan het aandrijven van autonoom gestuurde robots en transportwagens binnen en buiten de fabrieksmuren. Het neerzetten van een campus edge in combinatie met een lokaal 5G netwerk kan deze mogelijkheden nog verder uitbreiden.

Naast het ondersteunen van robots en Automated Guided Vehicles (AGVs), voorziet edge computing vanuit industriële context ook in het op locatie verwerken en analyseren van data, zodat bedrijven veel sneller data-inzichten in handen krijgen. Bijvoorbeeld voor het op afstand analyseren, bijwerken en in de gaten houden van machineprocessen. Zo krijgen KUKA’s robots ter plekke software-updates en later mogelijk zelfs nieuwe upgrades.
 

IT en OT samen laten groeien

Man kijkt op zijn tablet in fabriek

Je kunt edge computing feitelijk als een heel veilig verlengstuk van de cloud beschouwen. Dirk: ‘Het gaat erom IT en OT samen te laten groeien. Ik denk dat dit de grootste uitdaging is die we nu zien: de lopende band is altijd enigszins afgeschermd van IT. Maar OT moet slim worden.’
Er zijn daarvoor drie belangrijke voorwaarden: voldoende connectiviteit tussen de OT omgeving en de edge (IT omgeving), een relatief hoge rekencapaciteit in de edge, en passende analytische oplossingen op de edge met een integratie naar de cloud. Het hangt er steeds vanaf wat je wilt doen – soms is wifi genoeg, bijvoorbeeld – maar het kan allemaal binnen de structuur van Campus Edge. T-Systems zorgt ervoor dat alle elementen stabiel en naadloos op elkaar aansluiten.

Edge computing als digitale backbone breidt de mogelijkheden voor integratie van OT en IT bedrijfsbreed uit. Dirk Reinert wijst onder meer op ontwikkelde AR-applicaties van het Franse Diota, in samenwerking met T-Systems, die complexe assemblageprocessen vereenvoudigen. Diota’s 3D-brillen hoeven geen data te verwerken, alle aan het beeldscherm toegevoegde data komt van de edge. Brillen zijn daardoor dunner en lichter en dus gebruikersvriendelijker. Omdat zowel de 3D-bril als robots met de Campus Edge zijn verbonden, kan zeer accurate informatie worden gegeven en het aantal gemaakte fouten met wel 90% worden teruggebracht.

Mobiele edge-clusters

T-Systems business intelligence consultant Wolfgang Holz presenteerde een aansprekend voorbeeld van big data signal processing. Dit is een vorm van processing voor de verwerking van de grote hoeveelheid data die via sensoren binnenkomt. T-Systems voorziet Mercedes-Benz en BMW van big data signal processing voor het verzamelen van gegevens over testritten met prototypes. Dat gaat om honderden GB’s per rit. De technici kunnen snel met de data aan de slag omdat die al verwerkt worden op mobiele edge-clusters die daar worden neergezet waar de testritten plaatsvinden, of dat nou een woestijn in de Emiraten is, of een besneeuwd bos in Finland.

Waar het vroeger twee tot drie weken duurde voordat de analyse kon plaatsvinden, heeft de oplossing van T-Systems dat teruggebracht tot maximaal acht uur, terwijl er alleen maar méér data wordt verzameld. Voor de realisatie hoeft data niet noodzakelijkerwijs naar een zogenaamd centraal datalake gebracht te worden, alles kan ter plekke en on-demand op de mobiele edge. Wat ook nog eens veiliger is vanuit security perspectief. En ja, uiteraard is deze gepatenteerde oplossing branche-overstijgend: het is ook toepasbaar op het testen en monitoren van vrachtwagens, treinen en vliegtuigen.

Nieuwsgierig? Je kunt de recordings van de presentaties in hun volledigheid terugzien als je je gegevens hier achter laat.
 

Informatie over de auteur
Do you visit t-systems.com outside of Netherlands? Visit the local website for more information and offers for your country.