T-Systems-Claim-Logo
Zoeken
Digitaal net tegen donkerblauwe achtergrond

Hoe bereiden wij ons voor op de digitale toekomst?

Als we bij digitalisering de juiste koers varen, voert de weg naar een duurzame en veelbelovende toekomst

10. maart 2022Steffen Kuhn

Digitale disrupties overwinnen

Wie met de “digitale verandering” meevaart en deze op de juiste manier gebruikt, kan actief vorm geven aan toekomstige veranderingen en afstevenen op een veelbelovende toekomst. Geen wonder dat ondernemingen hun digitale transformatie willen stimuleren. Maar hoe halen ze het meeste uit de digitalisering? En hoe vaar je veilig door de zee van digitale disruptie?

De pessimist klaagt over de wind, de optimist verwacht dat de wind draait en de realist stelt de zeilen bij

Sir William Ward

Veerkrachtig in de “wind of change“

Digitalisering is één van de cruciale pijlers van vandaag en morgen: dat heeft ook de pandemie laten zien. Ondernemingen die op digitalisering hebben ingezet, weten zich duidelijk beter staande te houden. En de reis gaat verder. De kansen van digitalisering zijn te groot en de risico's zijn te groot om opportunistisch of niet consequent met het thema om te springen. Hier helpt een helder geformuleerde digitaliseringsstrategie met een doel dat de relevante onderdelen adresseert. Kampioenen op het gebied van digitalisering besteden consequent aandacht aan de volgende onderdelen:

  • Op- en uitbouw van digitale producten en diensten tot aan compleet nieuwe bedrijfsmodellen of digitale ecosystemen
  • Digitalisering van de klantcommunicatie en klantenbinding
  • Optimalisatie van de kernprocessen tot aan operational efficiency/excellence
  • Organisatie- en cultuurtransformatie inclusief skill development
  • Gebruik van nieuwe technologieën en infrastructuur zoals data analytics, AI of cybersecurity als key enabler van digitalisering

Hoe vaar je veilig door de zee van digitale disruptie?

Wie met de “digitale verandering” meevaart en deze op de juiste manier gebruikt, kan actief vorm geven aan toekomstige veranderingen.

Waar het op aankomt, zodat jouw transformatie kan slagen, laat deze infographic zien.

Nu downloaden

Waardecreatie dankzij data centricity

De winnaars van vandaag en morgen zijn ondernemingen, waarbij een datagecentreerde cultuur en denkwijze domineert. Maar wat betekent dit voor de praktijk? Data vormen het hart van de digitaliseringsstrategie en zijn vast in de onderneming verankerd: alle processen, beslissingen en producten moeten zijn gebaseerd op een robuuste basis van data. Daarbij zijn data al lang niet meer “nice to have”, maar vormen het fundament van alle bedrijfsactiviteiten – van de ontwikkeling van nieuwe marktstrategieën via procesoptimalisatie tot recruiting. Maar hiervoor is meer nodig dan alleen data: data centricity vereist ook een democratisering van tools, waarmee data tot concurrentiewaardige informatie verwordt. Alleen zo kan waardecreatie integraal worden vergroot.

Innovatie schept voorsprong

Digitalisering is de basis waarmee ondernemingen hun processen consequent verbinden om zo inzicht in realtime datastromen te verkrijgen en nieuwe waardecreatieketens te ontwikkelen. Terwijl productiebedrijven met behulp van IoT en predictive analysis hun productieprocessen optimaliseren en aan de hand van digitale tweelingen nieuwe producten ontwerpen, realiseren steden en gemeenten met deze technologieën innovatieve smart city projecten. Digitale parkeergeleidingssystemen of intelligente verlichtingsoplossingen, zoals je ze in de Spaanse stad Gijón kunt vinden, zijn nog maar het begin. Dergelijke digitaliseringsprojecten en bijvoorbeeld ook de beschikbaarheid van slimme burgerdiensten bepalen in de toekomst in welke metropolen de vakspecialisten van morgen werken. Deze nieuwe woonplaatswedloop zorgt voor een stimulans van concepten op het gebied van New Work, omdat de meeste mensen dankzij de digitalisering het middelpunt van hun leven vrij kunnen kiezen. Zo zal volgens Gartner 48% van de mensen ook na de pandemie op afstand blijven werken.

Koers op digitale customer experience

Vrouw houdt een digitale kogel in haar hand

Het is verstandig om de zeilen te hijsen in tijden van “wind of change”. Net zo belangrijk is het om de juiste koers in te slaan. Waar de zeevaarders in de klassieke oudheid de stand van de zon gebruikten om zich op volle zee te oriënteren, vormen voor ondernemingen de behoeften van hun klanten het vaste punt voor de navigatie. Concreet betekent dit: consequent klantprocessen digitaliseren en klantcontactpunten analyseren om zo goed mogelijk op hun wensen en problemen te anticiperen. Alleen met deze informatie zijn sterk gepersonaliseerde klantervaringen en touchpoints mogelijk die een echte meerwaarde voor klanten en gebruikers opleveren. Hoe dat er in de auto-industrie uitziet, dat laat Daimler zien met zijn connected voertuigen. Om uit de verzamelde klantgegevens belangrijke kennis op te doen en nieuwe bedrijfsmodellen te creëren, maken veel ondernemingen gebruik van geavanceerde analytics-oplossingen met AI-functionaliteit. Een trend met toekomst: in 2050 kan AI de gebruikersvriendelijkheid, personalisering en conversie bij meer dan 75% van alle touchpoints met digitale diensten verbeteren.

Business soevereiniteit is troef

Naast de ontwikkeling van nieuwe waardecreatieketens, wordt ook de digitale soevereiniteit een steeds belangrijkere factor voor succesvolle verandering. Alleen wie zo min mogelijk afhankelijk is van spelers buiten de EU en volledige controle over IT-infrastructuur en data behoudt, is op de lange termijn opgewassen tegen disrupties en profiteert op duurzame wijze van het gehele waardecreatiepotentieel van de digitalisering. Met initiatieven als Gaia-X of, speciaal voor de auto-industrie ook Catena-X, leggen T-Systems en Deutsche Telekom samen met veel andere ondernemingen nu al de basis hiervoor. Dit maakt in de toekomst niet alleen de opbouw van robuuste AI-use cases mogelijk, maar ook een ongecompliceerde, veilige en bedrijfsoverschrijdende uitwisseling van data.

Security Check Point

Geen digitalisering zonder cyber security. Feit is dat ondernemingen steeds vaker doelwit zijn van cyberaanvallen en dat de bedreigingssituatie zich toespitst. Experts schatten dat in 2025 cybercriminaliteit wereldwijd een schade van meer dan 10 biljoen dollar kan veroorzaken. Duidelijk is: wie niet van begin af aan aspecten zoals IT-veiligheid bij zijn digitaliseringsprojecten betrekt, loopt vroeg of laat het gevaar dat er schade ontstaat. Technologie is slechts een deel van het verhaal. Net zo belangrijk is de veiligheidscultuur in de onderneming. De beste threat-detectionsystemen helpen alleen als ook bewustwording wordt gecreëerd onder de medewerkers – dit geldt zowel voor leidinggevenden als voor de gespecialiseerde afdelingen. Alleen in samenhang met een alomvattend bewustzijn voor dreigende risico's kan ook technologie haar volle werking ontplooien. Hoe ondernemingen met inachtneming van de hoogste veiligheidsstandaarden vanaf elke plek toegang kunnen hebben tot alle bedrijfsapplicaties laat persluchtspecialist KAESER zien.

Koers zetten richting duurzaamheid

Vrouw kijkt naar een digitaal oppervlak

Stimuleert digitalisering duurzaamheid? Een volmondig “ja” klinkt van mijn kant. Nu al draagt 84% van alle IoT-toepassingen bij aan het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen. Als digitale technologie op de juiste manier wordt gebruikt, kunnen duurzaamheidspogingen in ondernemingen eenvoudiger en doelgerichter worden omgezet. Zo maken vandaag de dag gespecialiseerde analytics-oplossingen het al mogelijk om kengetallen zoals CO2-emissies of het waterverbruik exact vast te leggen en snel te reageren op een dreigende overschrijding van de vastgelegde drempelwaarden. Digitale oplossingen voor samenwerking en support, zoals initiatieven op het gebied van New Work, reduceren wederom sterk het aantal reisbewegingen van ondernemingen. Zo maakt Coca-Cola Europacific Partners Duitsland gebruik van zogenaamde mixed-reality brillen voor de ondersteuning bij machinestoringen, in plaats van dat experts bij elk defect moeten langskomen.

Alle partners aan boord halen

Waarom haalt 70% van de transformatieprojecten niet de doelstellingen? Naast een geheel ontbrekende of niet duurzaam ingerichte digitaliseringsstrategie, meldt 93% van de werkgevers een gebrek aan kwaliteit van de eigen IT-specialisten. Des te belangrijker is het om samen te werken met partners die beschikken over kennis van de bedrijfstak, een breed portfolio en beproefde transformatie- en security-expertise hebben en die weten hoe de voordelen van digitale technologieën en duurzaamheidsstrategieën kunnen worden gecombineerd. Maar niet alleen dat telt. Doordat producten en diensten vandaag de dag in ecosystemen van partners worden ontwikkeld en platformbedrijfsmodellen domineren, helpen co-innovatiemethoden om de verschillende vaardigheden bij elkaar te brengen. Bovendien komen ook concurrenten als partner in aanmerking. In plaats van tegen elkaar te werken, moeten concurrententegenwoordig samenwerken om succesvol te kunnen opereren en hun marktpositie te kunnen behouden. Met een dergelijk robuust kader voor co-innovatie en coopetition versterken Europese ondernemingen hun concurrentiekracht op de internationale markt

En hoe gaat het verder voorbij de horizon?

Digitalisering is al lange tijd een open deur naar een betere kwaliteit van leven. Zo hebben artsen meer tijd voor het menselijke aspect bij patiënten, omdat AI in de toekomst de administratieve taken regelt. Onderhoudsmonteurs kunnen waardevolle tijd met hun gezin winnen, omdat ze dankzij remote support machines op afstand kunnen repareren. Ook de levenskwaliteit in steden kan met integrale IoT en smart-city concepten in de zin van intelligente aansturing van verkeersstromen of slimme energieconcepten naar een nieuw niveau worden getild. En met snelle mobiele communicatie en veilige IoT-oplossingen wint niet alleen de stedelijke leefruimte aan kwaliteit, maar ook de verzorging van mensen in ziekenhuizen. De kansen zijn veelzijdig en één ding is duidelijk: met een duurzame digitaliseringsstrategie en de juiste partners hebben ondernemingen de kans hun zeilen zodanig te hijsen dat ze de digitale disrupties van morgen op de juiste manier kunnen overwinnen en koers kunnen zetten richting een mooie toekomst.

Informatie over de auteur
Steffen Kuhn, Managing Partner

Steffen Kuhn

Managing Partner , Detecon

Alle artikelen en het profiel van de auteur
Do you visit t-systems.com outside of Netherlands? Visit the local website for more information and offers for your country.