T-Systems-Claim-Logo
Zoeken
pexels-pixabay-301484

Smart Industry - The Big Picture

Waarom 60% van de Smart Industry initiatieven faalt en hoe je dat voorkomt.

30. januari 2023Mark van Boxsel

Waarom 60% van de Smart Industry initiatieven faalt en hoe je dat voorkomt.

Industry 4.0, of Smart Industry: iedere fabrikant kent de voordelen, maar toch worden er nog maar weinig grote successen geboekt. Gartner voorspelt zelfs dat 60% van de projecten voor 2025 faalt of achterblijft bij verwachtingen. Waardoor komt dit en hoe voorkom je dit? Mark van Boxsel, Industry Architect Manufacturing bij T-Systems stelt daarom: “Begin met het grote plaatje, betrek je hele organisatie en voorkom geïsoleerde pilots”.   

Als 60% faalt, is dat veel. “Te veel”, zegt Mark van Boxsel. Maar stilstand is in de huidige economie geen optie en bovendien zonde van de kansen die nieuwe technologie biedt voor efficiency, meer transparantie en kostenbesparingen. Een Smart Industry aanpak verzamelt en analyseert datastromen op een integrale manier. Van de shopfloor tot aan hoofdkantoor. Wie dit slim inzet, vermindert de pijn door personeelstekorten, machine stilstand, supply shortages en druk op het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen. Van Boxsel: “Digitalisering is een must. Toch zie ik het in de praktijk nog te vaak misgaan door gebrek aan lange termijn visie en orkestratie.”

Andere benadering van digitale innovatie

pexels-thisisengineering-3861457 (1)

Van Boxsel: “Bedrijven weten vaak niet waar ze moeten beginnen. We zien vaak dat ze beginnen met een geïsoleerd project waarmee ze een korte termijn succes kunnen boeken. Ze denken vanuit hun huidige processen. Daarmee vergeten ze de grote lijn en in te zoomen op het strategische belang. Dat begrijp ik. Het ontbreekt hen aan tijd, specifieke kennis en de middelen.”

Van Boxsel wijst bovendien op een tweede risico: initiatieven van medewerkers die niet-schaalbaar blijken. “Waar strategische beslissingen uitblijven, daar zien we medewerkers zelf het heft in handen nemen. Dat enthousiasme is positief natuurlijk, laat dat duidelijk zijn, maar het risico is wel dat er initiatieven ontstaan die niet schaalbaar blijken. Een recent voorbeeld van wat ik zelf heb gezien, is een bedrijf dat een sensor nodig had om kwaliteit te meten. Na lang zoeken hadden ze de juiste sensor gevonden, maar bleek dat het gebruik niet paste binnen de strategie. Verloren tijd en budget. En ze moeten opnieuw beginnen.”


Dit soort initiatieven moet je blijven stimuleren, benadrukt Van Boxsel. “Maar om succesvol te zijn met Industry 4.0, is het noodzakelijk de innovatieve ideeën en initiatieven bij elkaar te brengen vanuit een integrale digitaliseringsvisie die past in de eigen organisatie en het ecosysteem waarin je werkt. Zo creëer je een geïntegreerde en georkestreerde aanpak van digitalisering die schaalbaar en duurzaam is.”

Zoom out to zoom in

330454_unlimited_master_TSI_SAP_on_AWS_jpg_Social-Media_ratio3x2_1104x736

Van Boxsel vervolgt: “Om digitale innovatie succesvol te laten verlopen, raden we onze klanten aan eerst uit te zoomen. Ik vergelijk het wel eens met een bergbeklimmer die de hoogste top wil bereiken, maar daarvoor eerst twee kleinere bergen moet beklimmen. Als de bergbeklimmer te dicht op de eerste berg staat zonder te weten welke uitdagingen daar achter liggen, zal hij of zij de hoogste top nooit bereiken. Daarom is mijn advies: zoom uit om het totaalplaatje en de impact op je totale bedrijfsstrategie te overzien. Want de belangrijkste succesfactor is de alignment tussen business en IT. Veel digitale projecten lopen vast omdat er geen gemeenschappelijke visie en doelstellingen is. Dit leidt tot miscommunicatie en onrealistische verwachtingen. En dus teleurstellingen. Daarom is het essentieel om vanaf het begin zowel business als IT-afdelingen te betrekken bij het opstellen van de visie en de roadmap.

Regelmatig overleg en externe expertise met kennis van zowel de industrie als de mogelijkheden van digitalisering kunnen hierbij helpen. Kortom, breng de visie, missie, en strategie rondom digitale business innovatie in beeld en stem deze af op operationele zaken. Het is aan het management om dat goed te overzien en te begeleiden. Focus je dus niet alleen op de technologische kant van de innovatie maar zorg dat deze in lijn ligt met de route die je als business wil bewandelen.”

Integrale aanpak voor lange termijn business impact

300796_unlimited_master_GettyImages_660952912_jpg_Social-Media_ratio3x2_1104x736

“AI, machinelearning, dashboards en cloud zijn fantastische technologieën met onvoorstelbaar veel mogelijkheden. Maar wil je daarin investeren, zorg dan die technologie aantoonbare waarde levert voor je business. Daarom kan externe expertise met zowel kennis van je industrie als de kennis van de mogelijkheden van digitalisering zo waardevol zijn. Experts die ervoor zorgen dat je gefocust blijft op het grotere doel en ook de technische kennis hebben die nodig is om zulke complexe veranderingen in de huidige IT- en proces omgeving door te voeren.

Onlangs heb ik nog een grote organisatie hierin begeleid. We hebben samen, met C-level tot aan operationeel niveau, een prioriteiten roadmap gemaakt waarin we alle bedrijfsdisciplines in kaart hebben gebracht. Van deze elementen maken wij een Big Picture met concrete digitaliseringsroadmaps. Voordeel is dat bedrijven zo de samenhang blijven zien tussen operationele initiatieven en waar ze toe leiden. Het gaat uiteindelijk om bedrijfswaarde op lange termijn. Digitale innovatie moet in dienst hiervan staan en niet andersom.”

Benieuwd wat T-Systems voor jouw organisatie kan betekenen? Kijk dan eens op: Smart Industry make it happen

Informatie over de auteur
Mark van Boxsel

Mark van Boxsel

Senior Digital Consultant, T-Systems Nederland B.V.

Alle artikelen en het profiel van de auteur
Do you visit t-systems.com outside of Netherlands? Visit the local website for more information and offers for your country.